De Bolhaar viert eerste – maar zeker niet laatste – wapenfeit

16 oktober 2015

Buurkracht img 8167
Feestelijk fotomoment bij plaatsing eerste zonnepanelen bij De Bolhaar
Buurkracht img 8168
De buurt luistert naar de wapenfeiten

Donderdag 15 oktober vierde het buurtteam van De Bolhaar in Enschede feest op de Schubertlaan. Daar zijn namelijk de eerste zonnepanelen geplaatst in het kader van Buurkracht. Ondanks het kille, druilerige weer op een doordeweekse werkdag bracht deze happening aardig wat mensen op de been.

“Zeven maanden nadat we met Buurkracht van start gegaan zijn, worden de eerste resultaten nu zichtbaar”, aldus Jeroen Jansen, initiatiefnemer van Buurkracht in de buurt. “Deze mooie mijlpaal wilden we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Voor de officiële ingebruikname van de zonnepanelen hadden we de straat – of eigenlijk een hofje – autovrij gemaakt en er een partytent neergezet. Er waren veel mensen uit de buurt, en ook de plaatselijke pers maakte zijn opwachting.”

Aanstekelijke zonnepanelen

Jeroen heette iedereen welkom en lichtte nog eens kort toe waarom hij in De Bolhaar gestart is met Buurkracht: om de buurt te verduurzamen én de sociale cohesie te versterken. De leverancier van de zonnepanelen, Geas/EBT, liet live op een computerscherm zien wat de zonnepanelen opbrachten, zelfs nog in de regen. Ook wethouder Hans van Agteren van het stadsdeel Noord hield een toespraak. “De gemeente Enschede heeft ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen”, zegt hij. “Het is natuurlijk prachtig als bewoners zelf initiatieven nemen die daaraan bijdragen, zoals in De Bolhaar. Ik geloof ook sterk in de olievlekwerking die ervan uitgaat. Vanuit mijn eigen huis kijk ik uit op een dak met zonnepanelen en dat werkt aanstekelijk.”

Doe groen, dat scheelt

Behalve in woorden laat de gemeente zich ook in daden niet onbetuigd: “We hebben bijvoorbeeld afspraken gemaakt met de woningbouwvereniging over de verduurzaming van huurwoningen en we onderzoeken of we vergunningsaanvragen voor duurzaamheidsmaatregelen op een nultarief kunnen zetten. Daarnaast hebben we een warmtescan én een zonnescan laten uitvoeren boven heel Enschede, zodat we precies in kaart hebben welke daken wel en niet goed geïsoleerd zijn en welke geschikt zijn voor zonnepanelen. Op www.doegroendatscheelt.nl kan elke bewoner dat voor zijn eigen woning bekijken. Zo hopen we ook weer mensen over de streep te trekken om maatregelen te nemen.”

Verder en breder

In De Bolhaar is er in elk geval volop belangstelling voor energie besparen. Na de eerste buurtbijeenkomst in juni lieten maar liefst dertig huishoudens een energieadviseur komen om de besparingsmogelijkheden in hun woning te inventariseren. Jeroen: “De eerste zonnecellen zijn nu geplaatst, maar er volgen er meer. Daarnaast zijn er al buurtgenoten met vloerisolatie en spouwmuurisolatie bezig. We gaan nu ook verder met andere zaken. Zo bekijken we of we samen met een andere buurt collectief een elektrische deelauto kunnen aanschaffen, maar ook er behoefte is aan een buurtrestaurantje of kleinschalige zorg voor ouderen, en wat wij daar dan aan kunnen bijdragen. We staan nog maar aan het begin.”

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?