Buurtgesprekken aan de ronde tafel

28 november 2014

Buurtendag oktober 2014, tips vanuit de rondetafelgesprekken.

Buurkracht  mg 2218 klein henry
Henrie van Summeren

Tijdens vier rondetafelgesprekken kwamen verschillende onderwerpen aan de orde. Naast uitwisselen wat er in ieders buurt allemaal werd gedaan werden er vragen gesteld als ‘Hoe houd je een buurt betrokken?’ en ‘Hoe krijg je mensen enthousiast?’. Ook waren er vragen over het selecteren van leveranciers en hoe je dit het beste kunt communiceren. Hier volgen de belangrijkste tips en suggesties die tijdens de gesprekken naar voren kwamen.

Hoe krijg je mensen in de buurt enthousiast?

Dit is afhankelijk van het type mensen dat in de buurt woont. Op basis daarvan spreek je ze aan. Dit geldt ook voor het buurtteam. Kijk goed hoe deze is samengesteld en maak gebruik van ieders talenten.

Geef aan dat je ontzorgt, dat je mensen tijd en moeite bespaart. Hierdoor laten buurtgenoten zich vaak overtuigen. Neem de tijd en ga langs de deuren. Vertel dat jullie alles hebben uitgezocht en geef vooral ook aan wat je eigen ervaringen zijn of gebruik de ervaringen van anderen uit het team. Het gaat om vertrouwen. Knoop dus gerust een praatje aan met iemand op straat (spread-the-word) en hang posters op plekken op waar veel buurtgenoten komen.

Keuze van leveranciers

Belangrijk bij de keuze van leveranciers is dat je duidelijk laat zien waarom je voor een leverancier kiest. De goedkoopste is niet altijd de beste. Dit kan met de kwaliteit te maken hebben, maar ook met de omvang van het bedrijf bijvoorbeeld. Een leverancier moet de klus wel kunnen klaren en niet in problemen komen als er heel veel aanvragen uit de buurt komen. Hoewel lokale partijen vaak de voorkeur genieten, speelt ook hierbij dat ze wel in staat moeten zijn een groot aantal klanten te bedienen.

Bart Borstrok (Oosterhout Kastelenbuurt): "Wij zijn bezig geweest met acht leveranciers. Ze pretenderen soms alle kennis te hebben, maar werken vanuit hun eigen productmogelijkheden. Ik heb alle leveranciers persoonlijk gesproken. Ik ben gaan herkennen als ze aan het ouwehoeren zijn. Het is me gelukt om het kaf van het koren te scheiden. In het begin dacht ik hoe kan ik dat bepalen als leek zijnde? Dat is raar, maar ik kan inmiddels wel zien wie de pannenkoek is en wie niet."

Door collectief in te kopen kun je een aanzienlijke korting bedingen. Je kunt dan afspreken dat een deel van de korting ten goede komt aan de coöperatie of dorpsraad. Mits je hierover maar transparant bent naar de buurtbewoners toe.

Hoe zorg je voor blijvende betrokkenheid in de buurt?

Ga er vanuit dat het tijd kost. Verwacht niet te veel in een keer. Neem er de tijd voor, forceer niets. Begin bijvoorbeeld met het ‘laaghangend fruit’. Dus kijk naar relatief makkelijke en leuke activiteiten en naar maatregelen waar de terugverdientijd relatief kort is.

Willy Donkers: “In Elsendorp vragen we iedereen zich twee uur in te zetten voor het dorp en de gemeenschap: en dat werkt! Door die inzet en het enthousiasme wordt de leefbaarheid in het dorp verbeterd.”

Betrek ook de school erbij. Dit is vaak het sociale middelpunt van een dorp of wijk. En via de kinderen bereik je de ouders. Bedenk vooral: hoe kan ik de school helpen?

Henrie van Summeren: “De mooiste anekdote is dat een jongetje aan zijn moeder vroeg: ‘Moet je wel zo vaak wassen?’ Waarop zijn moeder antwoordde: ‘Word jij dan eerst maar eens zindelijk!’ Binnen een week was het ventje zindelijk.”

Probeer regelmatig zichtbaar te zijn. Laat bijvoorbeeld mensen die een maatregel hebben getroffen een stukje schrijven en plaats dit op het online prikbord of stuur het naar het lokale krantje.

Tips voor het gemotiveerd houden van een buurtteam

Geef de mensen en jezelf een tijdspad waarin ze iets moeten realiseren. Zorg ervoor dat ieder zich committeert aan een stap en beloon elkaar na afloop voor de inzet. Met kleine concrete stappen bereik je uiteindelijk het meest.

En vergeet niet: geniet van wat je doet! Je doet het misschien puur voor het milieu, of voor de portemonnee, maar als het ook nog eens leuk is, dan blijft iedereen graag langer actief!

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?