Buurtband sterker door buurtpreventie

06 juni 2018

Uit onderzoek blijkt dat buurtactiviteiten de buurtsamenhang versterken én andersom. Geen wonder dat in veel succesvolle Buurkrachtbuurten bewoners naast samen energie besparen ook andere dingen doen. Zo zijn er heel wat Buurkrachtbuurten met buurtpreventieteams die de wijk of het dorp in de gaten houden. Wat meteen weer bijdraagt aan de sociale verbinding. Ook iets voor jouw buurt? 

Buurkracht buurtpreventieteam armhoefse akkers hoogvenne buurkracht
Twee leden van het buurtpreventieteam Piushaven

Alweer bijna twee jaar geleden kwam buurtpreventieteam Piushaven in Tilburg uit de startblokken. Een groep enthousiaste vrijwilligers uit Buurkrachtbuurt Armhoefse Akkers en de belendende wijk Hoogvenne. “Wij vormen de oren en ogen van de wijk”, vertelt Mari van den Dries die het team coördineert. “We kijken wat er gebeurt op straat, controleren of poorten goed dicht zitten en letten op allerlei bijzonderheden, van losliggende stoeptegels tot kapotte lantaarnpalen en mensen die zich verdacht gedragen. We handhaven niet, maar weten wel waar we moeten zijn om meldingen te doen.”

Goede sfeer

Met de bijna dagelijkse rondes door Armhoefse Akkers en Hoogvenne draagt het team bij aan het gevoel van veiligheid in de buurten. “Niet dat er in onze buurt veel criminaliteit plaatsvindt”, zegt Mari. “Maar we helpen de sfeer goed te houden. We lopen in tweetallen op meerdere momenten van de dag maar voornamelijk in de avonduren tussen 19.00 en 21.00 uur. Als er dan bijvoorbeeld jongeren op straat hangen, knopen we een ongedwongen praatje met ze aan. Zo creëren we een setting waarin je ook heel makkelijk kunt zeggen: ‘Maak niet te veel lawaai want daar hebben de buren last van.’ Of: ‘Neem je straks je rotzooi mee?’ Die aanpak werkt heel goed.”

Waardering en binding

Mari merkt dat buurtgenoten de aanwezigheid van het buurtpreventieteam waarderen. “We vallen behoorlijk op met onze fluorescerende oranje jasjes en zijn makkelijk aanspreekbaar. Mensen weten ons ook voor eventuele vragen of opmerkingen te vinden. In die zin zijn wij zeker een verbindende factor. Ook onderling vormen we inmiddels een hecht team. Daarbij heeft het erg geholpen dat we zo veel mogelijk in wisselende samenstelling de straat op gaan en niet in vaste tweetallen. We komen regelmatig voor een Teamoverleg allemaal samen, daarbij is dan ook de wijkagent aanwezig voor eventuele nieuwe instructies. Met z’n allen, mannen en vrouwen in de leeftijd van begin twintig tot in de zeventig, hebben we het echt naar onze zin.” 

Belangstelling voor buurtpreventie? Ook dát kun je doen met Buurkracht.

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?