Buurkrachtbuurten praten mee over het Klimaatakkoord

03 juli 2018

In Den Haag onderhandelden de afgelopen maanden bijna 100 organisaties over het nieuwe Klimaatakkoord om de CO2-uitstoot in Nederland te halveren in 2030. Dat vraagt om maatregelen waar ook medewerking van huishoudens voor nodig is. Van 24 mei tot 6 juni hielden Buurkracht, HIER Klimaatbureau en het Nederlands Platform Burgerparticipatie en Overheidsbeleid (NPBO) daarom klimaatbijeenkomsten in het land waar inwoners hun mening konden geven en ideeën konden aandragen. Ook Buurkrachtbuurten praatten volop mee.

Buurkracht klimaatbijeenkomst 2
Onder andere in Eindhoven gingen bewoners met elkaar in gesprek

In onder meer Eindhoven, Zwolle en Marum gingen geïnteresseerde bewoners met elkaar in discussie over drie vragen: welke impact heeft het Klimaatakkoord straks op jouw woon- en leefomgeving? Hoe wil je als bewoner betrokken worden in het klimaatproces? En als je aan de slag wilt met verduurzaming van je woning, hoe wil je dan geholpen worden? Ton Geerts van buurtteam Molenkracht in Rosmalen praatte mee in Eindhoven. “De energietransitie moet onder de bevolking nog meer gaan leven”, zegt hij. “We moeten met z’n allen inzien dat het gewoon gaat gebeuren. En het is niet iets wat ons overkomt, maar iets wat wij dóén. Iets wat we kunnen sturen en beïnvloeden. Dat maakt het zo interessant. Heel leuk om daar met andere betrokken mensen over te brainstormen.”

Vind de voordelen

De kunst om meer huishoudens warm te maken voor de energietransitie is volgens Ton: de juiste snaar raken. “De burger wil niet bereikt worden voor dingen die hem energie of geld kosten, maar wel voor dingen die hij leuk vindt, die hem voordeel brengen. Als we die voordelen voor mensen vinden, zijn we er. Wat ik zelf bijvoorbeeld mooi vind, is dat je door je huis aan te pakken een beter leefklimaat krijgt en tegelijkertijd bespaart. Ik word er ook blij van als ik zie dat mijn zonnepanelen op een zonnige zomerdag twee keer zo veel opwekken dan ik op een winterdag verbruik. Met dat enthousiasme steek ik weer anderen aan.”

Behoefte aan vertrouwen

Buurkrachtmanager Roel Woudstra woonde verschillende klimaatbijeenkomsten bij: “Het mooie was dat er een breed palet van mensen om de tafels zat, van bevlogen pleitbezorgers van kernenergie tot ontkenners van klimaatverandering. Maar vooral: betrokken bewoners die weten dat we aan de bak moeten en die mee willen denken over hoe dat moet. Daar kwamen mooie verhalen en inspirerende ideeën uit. Je merkt dat mensen zien dat we voor een grote klus staan, en dat vertrouwen een belangrijke rol speelt. Mensen hebben behoefte aan betrouwbare partijen die betrouwbare berekeningen maken van welke maatregelen landelijk, per buurt en per huishouden nodig zijn en wat dat moet kosten. En aan financiële constructies die voorkomen dat ze opgezadeld worden met hoge kosten.”

Vruchtbare basis

Aanstichter van de bijeenkomsten was voorzitter van de borgingscommissie van het huidige Energieakkoord Ed Nijpels. Roel legt uit: “Aan de onderhandeltafel worden mensen zoals jij en ik onder andere vertegenwoordigd door de Consumentenbond, maar Ed Nijpels wilde meer input uit het land ophalen. Heel mooi dat zo veel bewoners van onze buurten een bijdrage hebben willen leveren. Alles wat tijdens de klimaatbijeenkomsten gezegd is, werd gefilmd en verwerkt in een rapport dat in de onderhandelingen is meegenomen. Dat Buurkracht gevraagd is voor de organisatie, bewijst dat we opgemerkt worden. En dan bedoel ik vooral de bewoners van onze bijna 300 buurten die met elkaar aan de slag zijn en dagelijks bewijzen dat het lukt om stappen te maken. Het wordt alleen maar belangrijker dat bewoners zich organiseren. Zeker als straks wijk voor wijk een aanpak wordt bedacht en uitgevoerd. In Buurkrachtbuurten is daarvoor alvast een goede basis gelegd.”

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?