Buurkrachtbuurten kleuren nog groener

19 mei 2017

Sommige Buurkrachtbuurten zijn letterlijk groen. Door een park midden in de wijk, groene daken of een plantdag om van de natuur te proeven. Met Plantendag op 18 mei in het vooruitzicht, nemen we je mee naar drie Buurkrachtbuurten die hun krachten bundelen om hun wijk nóg groener te maken.

Buurkracht 160212 carla
Carla uit Noorderplantsoenbuurt op haar groene dak

Eetbare struiken

In het midden van Meerhoven ligt een park. De bewoners maken hier volop gebruik van. Inge Kouw: “Met buurtgenoten richtte ik een jaar of vier geleden de werkgroep Duurzaam Meerhoven op. Hieronder valt ook een werkgroep Eetbaar Park. Eens per jaar maken we een wandeling door het park in de wijk en dan laten we zien wat er allemaal eetbaar is. We organiseren ook jaarlijks een plantdag; dan planten we met buurtgenoten eetbare bomen en struiken zoals rozenbottels, pruimenbomen en notenbomen. Dit doen we in overleg met de gemeente.”

Kijk naar de natuur

Buurkracht buurkracht boomspiegels
Bloemrijke boomspiegels in de maak

In Groningen kleurt Noorderplantsoenbuurt groen. Carla Veldhuis woont in deze buurt, waar zij met een team acties van de grond tilt. Zoals het samen aankopen en installeren van zonnepanelen. Maar óók het aanleggen van groene daken, bloemrijke boomspiegels- en geveltuintjes “Ik ben opgevoed met kijken naar de natuur, wandelen in het bos, vogels aanwijzen. Met het besef dat we zorgvuldig moeten omgaan met wat er is. En toch ook iets van: een betere wereld begint bij jezelf. Ik heb gemerkt dat er veel mogelijk is. Als mensen zien dat hun buren een geveltuintje hebben, of zonnepanelen, willen ze dat zelf ook vaak.”

Gemeenschappelijk park

Jeroen Oosterling woont in het Tilburgse Gotenpark: “In Gotenpark doen we veel samen als buurt. Behalve samen energie besparen, beheren we ook samen het park waar onze huizen en appartementen omheen zijn gebouwd. Dit park met de toepasselijke naam ‘Gotenpark’ is gemeenschappelijk eigendom van de bewoners. Een speciale beheergroep van bewoners zorgt voor het beheer van het groen. Zo maken we het park samen een fijne plek voor alle omwonenden.”

Kleur ook jouw buurt groen

Kriebelen jouw groene vingers? Kijk eens om je heen wat er in je eigen buurt mogelijk is aan geveltuintjes, groene daken of andere groen. Of organiseer net als Meerhoven je eigen plantdag. Wie weet is Plantendag op 18 mei een mooi startpunt voor meer groen in jouw eigen buurt!

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?