Buurkracht Padbroek van start

29 maart 2017

“We kunnen nu meeliften op interessante subsidieregelingen”

In Padbroek is nog veel energiewinst te halen, bijvoorbeeld met zonnepanelen of isolatie. Om hier een flinke slinger aan te geven, hebben vijf bewoners een energieteam gevormd. Met als doel: gezamenlijke energiebesparingsacties opzetten waar de hele buurt van kan profiteren. “Heel veel buurtgenoten willen íets doen in hun huis. En samen staan we sterker als we leveranciers benaderen.”

Buurkracht buurkracht buurtteam 5175
Buurkracht Padbroek gaat energiek van start

Het initiatief om met z’n allen met energiebesparing aan de slag te gaan, komt van Diana Derks, actief lid van CEC, het Cuijks Energiecollectief. Én buurtbewoonster. “Op de energieavond van CEC op 15 februari kon ik mijn plannen daarvoor bij een heel groot publiek onder de aandacht brengen. Ik heb toen buurtgenoten die het leuk vinden ook iets bij te dragen, uitgenodigd zich te melden. Daar heb ik meer dan twintig reacties op gekregen. Ook hebben zeker vijftig bezoekers op een formulier ingevuld welke besparingsacties en –maatregelen zij interessant vinden. Zonnepanelen scoren het hoogst; hopelijk kunnen we daarmee nog voor de zomer van start. Mogelijk gaan we tegelijkertijd een isolatieactie organiseren. Daar kunnen we in deze jarenzeventigbuurt nog veel mee verdienen. En er zijn nu landelijke subsidies beschikbaar voor huishoudens die twee of meer isolatiemaatregelen nemen. Die wil ik niet laten lopen.”

Buurkracht helpt

Op 14 maart ging Diana met haar potentiële hulptroepen om de tafel om verder te praten.  Daaruit werd een team gesmeed dat naast Diana bestaat uit Bart Ickenroth, Jack Gijsbers, George Mijling en Joke Andrik. Zij krijgen ondersteuning van Buurkracht. Al ruim 180 buurten in Nederland hebben hier goede ervaringen mee. Buurkracht schakelt bijvoorbeeld een onafhankelijk energieadviseur in. Deze maakt een buurt- en woningscan om inzicht te krijgen welke energiebesparende maatregelen in Padbroek het meeste opleveren. Ook stelt Buurkracht warmtecamera’s, energieverbruiksmeters en andere hulpmiddelen beschikbaar die het energieteam én hun buurtgenoten vooruit helpen. En die eraan bijdragen dat goede besparingsvoornemens geen voornemens blijven, maar worden omgezet in daden.

Blijf op de hoogte

Het team houdt de wijk Padbroek graag op de hoogte. “We hebben een eigen buurtwebsite,

buurkracht.nl/padbroek, waar we onze acties en activiteiten aankondigen. Je vindt er ook tips om snel en makkelijk energie te besparen. Met een slimme meter kun je via een persoonlijke pagina bovendien inzicht krijgen in je eigen energieverbruik, afgezet tegen het gemiddelde verbruik in de buurt en van vergelijkbare huishoudens in het land. Reden genoeg om je aan te melden.”

Meer informatie

Neem gerust contact op met het buurtteam. Voor meer informatie over Buurkracht kun je terecht bij Ate Ploegmakers.

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?