Buurkracht levert 1800 op

02 augustus 2017

Tien huishoudens in Afferden hebben een tijd geleden gekozen voor zonnepanelen. Naast een flinke besparing op hun energierekening, hebben ze door deze gezamenlijke inkoop een bedrag van 900 euro van de leverancier terug gekregen. Op 20 juli ontvingen de gezinnen dit bedrag om onderling te verdelen. Hetzelfde bedrag werd overhandigd aan Dorpsraad Afferden. Voorafgaand aan de levering van de zonnepanelen was dit met de leverancier afgesproken.

Buurkracht buurkracht resultaat 2017
De E-kids nemen de cheque in ontvangst

Het voordeel van in totaal 1800 euro kon worden opgebracht dankzij de gezamenlijke inkoop van 210 zonnepanelen. Los van dit voordeel is de winst van dit project nog veel groter op het gebied van elektriciteitsverbruik en vermindering van CO2 uitstoot. Alle Buurkracht-acties in Afferden bij elkaar opgeteld, besparen bewoners nu samen ruim 20.000 euro per jaar. Die cijfers kunnen nog veel hoger uitvallen als meer huishoudens zich aanmelden bij Buurkracht. Meedoen met de zonnepanelenactie kan nog steeds! 

E-kids

In Afferden zijn de kinderen van E-kids actief om duurzaamheid bij volwassenen op de kaart te zetten. Samen met Buurkracht proberen zij dit op creatieve manieren onder de aandacht te brengen. Peter Aben overhandigde samen met Frank Hiep van BergenZon Montage & Elektro op symbolische wijze de cheque van 900 euro voor de dorpsraad aan E-kids Thym, Chanou en Eveline.

Toekomstplannen

Momenteel worden vanuit de Dorpsraad en Buurkracht nieuwe ideeën uitgewerkt die zouden moeten leiden tot een grootschaliger gebruik van duurzaam opgewekte energie in Afferden. “Alhoewel de plannen nog in een pril stadium verkeren, denken we aan de mogelijkheid van het plaatsen van zonnepanelen op het dak van enkele ondernemers of basisschool ’t Diekske. Meerdere huishoudens zouden dan van die duurzame energieopwekking kunnen profiteren”, denkt buurtteamlid René Aengenend.

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?