Buurkracht in Canada

12 maart 2018

Begin maart trad Buurkrachtmanager Roel Woudstra op in Edmonton, Canada, tijdens de Cities and Climate Change Science Conference. Een eer en een geweldige kans, want dit congres is dé ontmoetingsplaats voor de crème de la crème uit de wereld van de klimaatwetenschap en de meest voorhoede van beleidsmakers op klimaatgebied.

Buurkracht ipcc bk2 0318
Buurkrachtmanager Roel Woudstra op het IPCC-congres

Deze conferentie was een bijzondere editie van het IPCC-congres, omdat er dit jaar meer dan ooit aandacht was voor de rol van overheden. Roel: “Het IPCC bestaat uit honderden experts uit de hele wereld die aan de hand van onderzoek de risico’s van klimaatverandering beoordelen. Hun rapporten hebben grote invloed op het milieubeleid in diverse landen, en liggen bijvoorbeeld aan de basis van het Klimaatakkoord van Parijs. Toch is er nog een brug te slaan tussen wetenschap en beleid, tussen theorie en praktijk. Dit keer had het IPCC daarom ook veel beleidsmakers en politici uitgenodigd om te werken aan een gezamenlijke aanpak.”

Spanningsveld

Om opwarming van de atmosfeer tegen te gaan, zijn veranderingen nodig die de CO2-uitstoot indammen: minder vlees eten, minder energie verbruiken, minder vliegen. Tegelijkertijd vraagt het om voorzorgsmaatregelen die inspelen op de gevolgen van klimaatverandering, zoals dijken verhogen en rioleringssystemen aanpassen. “Dan zit je op het terrein van overheden”, legt Roel uit. “Je kunt wel met studies en cijfers onderbouwen dat je CO2 moet belasten en vlees eten moet verbieden, maar daar maken politici zich niet populair mee. Dat spanningsveld stond hoog op de agenda.”

Buurkracht als verbinder

In dat spanningsveld is Buurkracht een verbindende factor, kwam naar voren in de workshop waar Roel een rol in had. Hierin stond de vraag centraal hoe je als gemeente invulling geeft aan klimaatbeleid – zowel om uitstoot terug te dringen als om in te spelen op de gevolgen van klimaatverandering - en hoe je bewoners hierbij betrekt. Naast Roel verzorgden ook Wouter Bolhuis, programmamanager energie bij gemeente Groningen, en Thijs Bouman, onderzoeker sociale en omgevingspsychologie, een presentatie in deze workshop. De workshop werd begeleid door Linda Steg, hoogleraar omgevingspsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. “De energietransitie top-down opleggen werkt onvoldoende”, zegt hij. “Politici durven vaak niet omdat ze bang zijn stemmen te verliezen, of hun maatregelen hebben te weinig effect omdat draagvlak ontbreekt. Dat vertraagt de energietransitie. Buurkracht kan die juist versnellen, doordat we mensen in staat stellen zich te organiseren en zelf in actie te komen. De buurtteams zijn meteen een aanspreekpunt voor gemeenten. Zo snijdt het mes aan twee kanten.”

Breder perspectief

Hoewel de workshop niet de drukst bezochte van de conferentie was, deden wel verschillende prominente wetenschappers mee en ontstonden aan de tafels goede discussies. Zelf maakte Roel van zijn aanwezigheid op de conferentie gebruik om nieuwe inzichten op te doen door een flink aantal sessies en toespraken bij te wonen. Bijvoorbeeld van ‘rockstar’ Arimor uit India over de ontwikkeling van megasteden en van een dorpshoofd over de impact van klimaatverandering op inheemse volken. Ook de lezing van professor Tong Zhu over luchtvervuiling in China, de tweede doodsoorzaak in dat land, maakte indruk. “Dat soort presentaties plaatsen de energietransitie in een nog breder perspectief”, zegt Roel. “Als één ding voor mij maar weer eens onderstreept werd, is het dat klimaatverandering raakt aan veel wereldproblemen. We moeten dan ook alles uit de kast halen om de vaart in de energietransitie te brengen en die erin te houden. Buurkracht is niet dé oplossing, maar kan wel een mooie bijdrage leveren. Ook buiten ons eigen land.”

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?