Boornbergum en Kortehemmen klaar voor energiebesparing

13 november 2017

In Boornbergum en buurdorp Kortehemmen is de tijd rijp voor samen energie besparen: maar liefst 50 bewoners kwamen op 9 november naar de informatiebijeenkomst over dit onderwerp in Dorpshuis ’t Bynt. De eerste acties zijn al gestart: iedereen kan een gratis warmtebeeld van z’n huis laten maken om de energielekken zichtbaar te maken, of het stroomverbruik van al z’n elektrische apparaten meten met een speciale Slurperspeurset. Aanmelden kan via de buurtpagina.

Buurkracht buurtbijeenkomst
Boornbergum en Kortehemmen klaar voor energiebesparing

Wethouder Pieter van der Zwan van de gemeente Smallingerland was naar Boornbergum gekomen om de bewoners te ondersteunen. Hij heette iedereen van harte welkom. Ook namens Wim van Loon, Hendrik Bosma en Tonni de Boer, het dorpsteam dat namens Dorpsbelang de kar trekt. Boornbergum is het eerste dorp in de gemeente waar de bewoners energiebesparing samen oppakken. Dit sluit goed aan bij het duurzaamheidsbeleid van de gemeente waarin energiezuinig wonen en zonne-energie belangrijke speerpunten zijn.

Energierekening flink omlaag

Buurtbegeleider Michel Hania nam het stokje van de wethouder over om toelichting te geven op de rol van Buurkracht. Al meer dan 230 dorpen en buurten in Nederland hebben zich bij Buurkracht aangesloten, waaronder nu ook Boornbergum. Zij krijgen daarmee op verschillende vlakken ondersteuning om samen energiewinst te halen. Zo schakelt Buurkracht een onafhankelijk energieadviseur die de energiebesparingskansen in een dorp of buurt in kaart brengt. Hendrik: “Dat is ook bij ons in het dorp gebeurd. De adviseur was aanwezig om zijn bevindingen te presenteren. Uit zijn onderzoek bleek dat de energierekening in ons dorp flink omlaag kan met isolatie, zonnepanelen en zuinige ledverlichting. En uit de vele vragen die hij kreeg, bleek wel dat daar zeker animo voor is en dat mensen er al mee bezig zijn.”

Regenwater opvangen

Energie besparen doe je voor je portemonnee, maar ook voor een beter milieu. Dorpsgenoot en ecoloog Henk Jansen is vooral vanuit die klimaatdrijfveer al jaren bezig om zijn woning zo duurzaam mogelijk te maken. “We hadden hem uitgenodigd om te komen vertellen hoe hij dat aanpakt”, zegt Hendrik: “Een heel inspirerend lokaal voorbeeld. Henk heeft zijn huis goed geïsoleerd en wekt zijn eigen energie op, maar dat is maar één deel. Hij kijkt bij zijn verduurzamingsslag verder dan alleen naar energievoorziening; zo vangt hij onder meer regenwater op in reservoirs, heeft hij een groen dak en gebruikt hij waar mogelijk verantwoorde bouwmaterialen.”

Eigen energiecoöperatie

Het dorpsteam ziet mogelijkheden om op een aantal grote boerderijen in het dorp collectief zonnepanelen te plaatsen die bijdragen aan een energieneutraal Boornbergum. Om dat te kunnen doen, willen de leden een energiecoöperatie oprichten. Samen met dorpsgenoten. Hoe dat in z’n werk gaat, vertelde Tjalling Reitsma van Coöperatie WEN (Wijnjewoude Energie Neutraal) uit het naburige dorp Wijnjewoude. Hendrik: “Niet het coöperatiebestuur, maar alle bewoners samen bepalen hoe ze met energieprojecten zoals zonneparken en besparingsacties het dorp leefbaarder en duurzamer kunnen maken. Iedereen draagt z’n steent bij en ook de huurders doen mee. Met de ervaring in Wijnjewoude kunnen we ons voordeel doen.”

Gratis warmtebeeld of Slurperspeurset te leen: meld je aan

Energie besparen begint met inzicht in het eigen verbruik. Daarom heeft het team voor bewoners alvast twee leuke acties in petto. “We hebben enkele sets energieverbruiksmeters van Buurkracht te leen. Daarmee kun je het energieverbruik van alle elektrische apparaten in je huis heel eenvoudig meten. Zo krijg je ook in beeld wat je verborgen energieverslinders zijn. En binnenkort gaan we warmtebeelden maken met een warmtecamera. Op zo’n beeld zie je aan de verschillende kleuren precies waar je woning warmte lekt en waar je dus isolatie nodig hebt. Iedereen in Boornbergum of Kortehemmen die een warmtebeeld van z’n huis wil, of met een Slurperspeurset aan de slag wil, kan ons bereiken via onze buurtpagina of een mailtje sturen naar dorpsbelang@boarnburgum.nl.”

Meld je aan

Met 50 bezoekers en een prima sfeer is in Boornbergum een mooie start gemaakt met samen energie besparen, vindt Hendrik. “We gaan nu inventariseren voor welke maatregelen de belangstelling het grootst is. Daar gaan we dan verdere acties voor opstarten. Alle bezoekers van de avond hebben hierover alvast een vragenlijst ingevuld. Wie niet op de bijeenkomst was, kan de vragenlijst ook op de buurtpagina invullen. Hoe meer inzicht wij hebben in wat er in het dorp leeft en wat de behoeftes zijn, hoe beter wij daarop kunnen inspelen.”

 

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?