Bijzondere samenwerking met BRES in Breda

19 juni 2014

BRES in Breda ontstond vanuit hetzelfde idee als Buurkracht: veel mensen willen best stappen zetten om hun huis energiezuinig en comfortabel te maken, maar blijven steken in goede voornemens. Met een duwtje in de rug komen ze wél in actie. Nu slaan BRES en Buurkracht de handen ineen om buurten nog meer wind in de zeilen te geven.

Twee jaar geleden ging coöperatie BRES van start. “Het is een bewonersinitiatief dat net als Buurkracht bewoners wil ondersteunen bij de verduurzaming van hun woning”, vertelt Derk Hueting, projectleider bij de coöperatie. “We organiseren bewonersavonden waar mensen zich ter plekke kunnen inschrijven voor een ‘keukentafelgesprek’. Doen ze dat, dan maken we kosteloos een globale energiescan. Daar komt dan uit welke maatregelen zinvol zijn en wat het ongeveer kost om die te nemen. De tweede stap is dat er een inspecteur langskomt die officieel besparingsadvies opstelt, en de derde stap is de uitvoering.”

Geen omkijken

De aanpak van BRES is: bewoners werk uit handen nemen. “Daarbij gaan we verder dan Buurkracht. Buurkracht helpt buurten wel te kiezen voor een leverancier en zorgt dat bewoners weten waar ze op moeten letten, maar gaat er wel vanuit dat ze het zélf doen. Terwijl wij meer als aannemers werken als mensen besluiten maatregelen te treffen. Wij zorgen voor de uitvoering, zíj hebben er geen omkijken meer naar. Buurkracht is juist sterk in de communicatie, in het aanzwengelen en bekendmaken van initiatieven.”

Aantrekkelijke aanbiedingen

BRES en Buurkracht ontmoetten elkaar op een landelijke energiebeurs, eind vorig jaar in Amersfoort. Derk: “Daar raakten we aan de praat en we hebben geconcludeerd dat we elkaar kunnen versterken. Dat gaan we nu allereerst doen in Princenhage en Prinsenbeek. Wij hebben voor allerlei maatregelen prijsafspraken met leveranciers gemaakt. Hoe meer deelnemers, hoe hoger de korting. Daarnaast vragen we een bescheiden bedrag voor de projectleiding. Niet om winst te maken, maar het is ook niet de bedoeling dat we er geld bij leggen. En zoals in alle Buurkrachtbuurten hóéven bewoners niet voor ons te kiezen. Maar wij denken wel dat we bewoners heel aantrekkelijke aanbiedingen doen. En mocht het hun lukken om nóg betere leveranciers te vinden die voor nóg lagere prijzen nóg betere kwaliteit leveren, dan zijn dat voor ons ook weer interessante partijen om mee te gaan praten.”

Er kan veel geld vrijkomen

Hoe het ook loopt, Derk hoopt dat Breda in elk geval in beweging komt. “We gebruiken met z’n allen veel te veel fossiele brandstoffen. Zo helpen we de wereld om zeep. BRES wil in Breda daarom niet alleen energiebesparing bevorderen, maar ook duurzame opwek. Bij mensen thuis, maar evengoed in lokale projecten met zonnepanelen of windmolens. Er is genoeg braakliggend terrein. In Breda betalen particuliere woningbezitters samen 180 miljoen euro per jaar aan energiekosten. Als daar zo’n 15% vanaf kan, komt er een hoop geld vrij voor andere dingen: een etentje, het theater, een nieuwe fiets. Daar profiteert de lokale economie flink van.”

Meer over BRES Breda vind je via www.bresbreda.nl.

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?