Bewoners hoogste woord in Beers

11 oktober 2015

Buurkracht bb beers2
Buurtbijeenkomst Buurkracht Beers

De eerste buurtbijeenkomst over samen energie besparen op 8 oktober in Beers was een succes. Rond de 50 dorpsbewoners hadden de weg naar ’t Wapen van Beers gevonden. En mengden zich flink in de discussies. “Dat is precies wat je probeert te bereiken.”

Het programma begon direct origineel én effectief, met een presentatie van twee meisjes uit groep 7/8 over duurzame energie. Marco Vos van het buurtteam: “We willen verduurzaming van ons dorp breed aanpakken. Daarom hebben we contact gezocht met de school en gevraagd of er leerlingen waren die het leuk vonden om iets voor te dragen over het milieu. Die twee leerlingen deden het hartstikke goed en hun presentatie viel goed bij het publiek. En op die manier konden we meteen benadrukken dat energie besparen niet alleen over de portemonnee gaat, maar ook over de toekomst van onze kinderen.”

Veel te winnen

Dick Blokland van het buurtteam praatte de avond aan elkaar. Na de leerlingen gaf hij het woord aan Ate van Ballegooijen van Buurkracht. Zij legde uit wat de rol van Buurkracht was en liet de vernieuwde website zien. Buurkracht had ook een energieadviseur ingeschakeld om de besparingsmogelijkheden in het dorp in kaart te brengen. “Hij liet een kaart van Beers zien met een schatting van de energielabels. Daaraan kon je al zien dat er nog veel te winnen is. Aan de hand van één woning die hij wat grondiger had bekeken, vertelde hij heel concreet wat we kunnen doen, wat dat ongeveer kost en wat de terugverdientijden zijn. Daarbij kwamen de discussies goed los. Dat is precies wat je probeert te bereiken, dat bewoners met elkaar in gesprek gaan en elkaar tips geven.”

Tien procent meer opbrengst

Ook bij de laatste presentatie, van twee dorpsgenoten die waren uitgenodigd om over hun ervaringen met zonnepanelen te vertellen, kwamen veel vragen en opmerkingen uit de zaal. “Bijvoorbeeld over de verschillen in kwaliteit tussen uiteenlopende soorten zonnepanelen en over de ideale ligging ten opzichte van de zon. Mensen wilden ook weten of die zonnepanelen inderdaad opbrengen wat de fabrikant belooft. Beide ervaringsdeskundigen konden dit beamen. Sterker nog, de afgelopen zomers was het zo zonnig, dat de opbrengst zelfs 10 procent hoger lag dan verwacht. Dat komt natuurlijk goed over.”

Schoolproject

Het buurtteam van Beers kan tevreden zijn. “Het was een ontzettend leuke avond. Na afloop kwam het hoofd van de school direct op ons af; die heeft wel oren naar een schoolproject over energie besparen. Dat is prachtig, want dan gaan kinderen er thuis ook over praten. We gaan nu inventariseren in welke maatregelen mensen in het dorp geïnteresseerd zijn en dan bepalen we welke acties we opzetten. We hebben ook een warmtecamera van Buurkracht in bruikleen waar veel belangstelling voor is. Zo hopen we dat energiebesparing zich als een olievlek in het dorp gaat verspreiden.”

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?