Bewoners Hart van Keent redden buurt van ‘racebaan’

15 december 2017

Wat doe je als dwars door je wijk een straat loopt waar te hard rijden regelmatig tot aanrijdingen leidt? Een straat nota bene vlak bij de buurtschool? In Hart van Keent in Weert was de maat vol toen op het zebrapad bijna een kind geschept werd. Er stond spontaan een actiecomité op – een voorloper van het Buurkrachtbuurtteam – dat met veel steun uit de buurt de gemeente wist te bewegen om de straat veiliger te maken. Zó kom je op voor je buurtbelang.

Buurkracht hvk3
Opkomen voor je buurtbelang

Lauran van den Bogaart was een van de bezorgde ouders die de campagne Stop St. Jozefsracebaan opzetten. “We wilden dat geraas niet meer in onze wijk”, zegt hij. “Zeker niet met zo veel kinderen die dagelijks bij het gevaarlijkste kruispunt moeten oversteken om naar school te gaan. Dat moest toch anders kunnen.” 

Bijna 2000 handtekeningen

Het actiecomité pakte het slim aan, door aan de ene kant de buurt bij z’n strijd tegen de racebaan te betrekken, en aan de andere kant constructief met de gemeente in overleg te gaan. “We zijn gestart met een handtekeningenactie”, vertelt Lauran. “Binnen een paar weken hadden we bijna 2000 steunbetuigingen bij elkaar. Een effectieve manier om aandacht te vragen voor onze zaak. En zo konden we meteen aan de gemeente laten zien dat onze doelstelling breed gedragen werd.”

Beter dan eisen stellen

Wat volgde was een uitgebreide lobby bij de gemeente. Het comité sprak met wethouders, ambtenaren, maakte gebruik van het spreekrecht tijdens de jaarvergadering van de raad en hield het vuurtje warm. Lauran: “Wat we goed gedaan hebben, is dat we de discussie heel open zijn aangegaan en ook hebben geluisterd naar de standpunten van andere partijen. Dat werkt beter dan als je van alles gaat eisen. Wij wilden praten over onze wens: een kindvriendelijke oplossing voor de St. Jozefslaan en zijn kruispunten. Wat zijn de mogelijkheden? Hoe kunnen we met de beperkte middelen die we hebben, tot een oplossing komen? Zo zijn we uiteindelijk op een mooi maatregelenpakket uitgekomen. Met onder andere drempels, optische fietspaden en extra zebrapaden. Ook zijn er bomen weggehaald om het licht en het zicht te verbeteren.”

Hechter

Tijdens de onderhandelingen hield het actiecomité de buurt voortdurend op de hoogte. “We hebben verschillende bijeenkomsten georganiseerd om de voortgang te bespreken, de plannen te presenteren en buurtgenoten de gelegenheid te geven om ook mee te praten en te denken over hoe het beter en veiliger kon. We namen de buurt echt mee. Dat helpt ook voorkomen dat er achteraf weerstand ontstaat. Die is er zeker niet; ik hoor alleen maar positieve geluiden. En ik durf zelfs te beweren dat de buurt hechter is geworden door deze succesvolle campagne. Een mooie basis om nu ook het speelveldje in onze wijk op te knappen en samen energie te besparen. Want dat is ons volgende doel.”

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?