Bewoners denken actief mee in Haler-Uffelse

28 september 2016

Heel Haler-Uffelse energieneutraal, dat is het uiteindelijke doel van het buurtteam in dit Limburgse dorp. Tijdens een Buurkrachtbijeenkomst op 26 september in het dorpshuis praatten bewoners mee over hoe ze dat kunnen bereiken. Of wat ze in elk geval zelf alvast kunnen doen.

Buurkracht foto voor verslag
Dorpsbijeenkomst Haler-Uffelse

Jac van den Broek heette het gezelschap welkom en stelde het buurtteam voor aan de zaal. Hij vertelde ook hoe de teamleden elkaar gevonden hebben in een gedeeld gevoel dat het tijd is de samenleving te verduurzamen. Buurtbegeleidster Patricia Vinclair van Buurkracht zette vervolgens uiteen hoe Buurkracht het buurtteam én de bewoners van Haler-Uffelse kan ondersteunen. Bijvoorbeeld met een buurtpagina op buurkracht.nl/haler-uffelse.

Veel energie te besparen

Buurkracht had ook energieadviseur Jimmy Jacobs ingeschakeld om de besparingsmogelijkheden in het dorp in kaart te brengen. Wilhelmina Hoedjes van het buurtteam: “Daarvoor had hij een woning in het buitengebied met een grote schuur onder de loep genomen en nog een huis in de dorpskern. Aan de hand daarvan liet hij zien wat er in dit dorp nog allemaal kan. Wat mij betreft had hij wel iets meer op de modernste technieken in mogen gaan, maar het was goed dat hij zo veel verschillende maatregelen noemde.”

Bloeiende uitwisseling van ideeën

Wilhelmina is vooral te spreken over de gesprekken die ontstonden in de zaal en de ideeën die bezoekers met elkaar uitwisselden. “Iemand liet bijvoorbeeld weten dat hij zijn grote dak best beschikbaar wilde stellen voor zonnepanelen waar ook de buren van konden meegenieten. Er stond iemand op die zei dat we eigenlijk zelf een energiecoöperatie moeten oprichten in het dorp. Dat roep ik al jaren. Ook de financiering van maatregelen kwam aan de orde. Toevallig zat er een medewerker van de gemeente in de zaal. Die kon meteen ingaan op subsidies op verduurzamingsmaatregelen. Waarop sommige dorpsgenoten opperden dat de gemeente ook wel een rol zou kunnen spelen om het aanvragen van die subsidies makkelijker te maken.”

Blik vooruit

Aan het eind van de avond werden direct plannen gesmeed voor de volgende bijeenkomst in november: “Dan willen we echt inzoomen op zonnepanelen. Daarnaast gaan we die avond informatie geven over de financiering, want daar bleek behoefte aan. Zeker nu er extra subsidie beschikbaar is gekomen op isolatie. Dat moeten we bekendmaken, ook via sociale en lokale media. En het zou mooi zijn als er volgende keer nog meer dorpsgenoten komen; ik weet zeker dat deze onderwerpen voor nog veel meer mensen interessant zijn dan er deze avond waren.”

Haler-Uffelse

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?

Haler-Uffelse