Bewoners Boijl zetten samen schouders onder energiebesparing

22 februari 2018

In de dorpsvisie 2015-2020 had het Friese Boijl al vastgelegd dat energiebesparing een belangrijk thema is. Nu is de tijd rijp om aan de slag te gaan. Op 20 februari lieten 50 van de 900 bewoners zich in dorpshuis De Tile bijpraten over de beste aanpak door werkgroep Duurzaam Boijl van Dorpsbelangen. Ook konden ze zich opgeven voor een gratis warmtebeeld van hun woning. Wil je dat ook? Opgeven kan nog tot 27 februari via de buurtpagina,

Buurkracht boijl
Tijd om aan de slag te gaan!

Geert Pijlman heette iedereen van harte welkom en stelde de werkgroep voor die naast hemzelf bestaat uit Anja van Loon, Berend Slot, Anne Slot en Anne Gorter. Daarna gaf hij het woord aan wethouder van Milieu Frans Kloosterman het woord. De gemeente Weststellingwerf waar Boijl deel van uitmaakt, is flink actief op gebied van duurzaamheid. Geert: “Binnen de gemeentegrenzen worden twee zonneweides aangelegd bij Wolvega en Noordwolde, waar bewoners aan kunnen deelnemen. Ook is de gemeente bezig met een duurzaamheidsfonds voor duurzame initiatieven. Wellicht dat ook Boijl daarvan kan profiteren.”

Kleine maatregelen

Arnold Strijker, een onafhankelijke energieadviseur, vertelde vervolgens meer over de besparingskansen in Boijl. De afgelopen maand heeft hij daarvoor het dorp globaal en een van de woningen in het bijzonder onder de loep genomen. Aan de hand van de resultaten van dat onderzoek liet hij zien hoe je je woning kunt isoleren en hoe kleine maatregelen als tochtstrippen en ledlampen je energieverbruik flink omlaag kunnen brengen.

Op pad met de warmtecamera

Buurtbegeleider Michel Hania vertelde vervolgens meer over ondersteuning die Buurkracht biedt aan ruim 250 dorpen en buurten in Nederland, waaronder nu ook Boijl. Zo krijgt Boijl eind februari een warmtecamera van Buurkracht te leen. “Op beelden die zo’n camera maakt van buitengevels, is aan de kleuren kunt af te lezen waar een woning warmte lekt”, zegt Geert. “Tenminste, zolang het buiten goed koud is en er binnen gestookt wordt.” De werkgroep gaat de beelden zelf maken. Op 27 februari maken ze de planning. Tot die tijd kunnen dorpsgenoten zich nog opgeven voor een beeld van hun eigen woning.

Wensen inventariseren

Op weg naar een duurzaam Boijl is de eerste stap inventariseren wat de bewoners wensen op het gebied van energiebesparing en zelf energie opwekken. De afgelopen week kreeg iedereen daarvoor een vragenlijst in de bus. Geert: “Zodra we alle wensen in kaart hebben, willen we per maatregel, zoals vloerisolatie of hr-ketels, werkgroepen gaan vormen. Want samen inkopen is makkelijker én voordeliger dan alleen.” Doe je mee? Meld je aan op de buurtpagina

 

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?