Berkum van start

25 september 2013

Verslag, Berkum

berkum beeld 1Gaan de bewoners van Berkum hun handen ineenslaan om hun eigen huizen en daarmee het hele dorp energiezuiniger te maken? Tijdens de buurtbijeenkomst in de Weijenbelt op 24 september kregen ze in elk geval genoeg stof tot nadenken. En handige tips om samen de kosten te drukken.

Ab Kaspers van Samen Berkum verzorgde een korte inleiding. Hij legde uit wat Samen Berkum voor ogen staat en vertelde iets over de samenwerking tussen Samen Berkum, Verbeter & Bespaar Zwolle en Buurkracht. Yossip de Jong lichtte de ondersteunende rol van Buurkracht toe. Vervolgens ging een energieadviseur van Kies Groen Licht in op de bespaarmogelijkheden in het dorp. Hij liet zien wat hij in drie woningen in het dorp had aangetroffen en rekende de aanwezigen voor wat bijvoorbeeld dakisolatie of zonnepanelen voor effect op de energierekening konden hebben.

Coos Timmermans van Verbeter & Bespaar Zwolle maakte het nog aantrekkelijker om direct toe te slaan door een aantal subsidiemogelijkheden toe te lichten. Zo kun je € 300,- extra per huishouden aanvragen als je samen met je buren optrekt. Daarnaast is er een speciale regeling voor Verenigingen van Eigenaren, valt er 20% van de kosten te financieren via een regeling van Proeftuin Energieneutraal en kun je bij grote renovatieprojecten een voordelige duurzaamheidslening krijgen. Interessante mogelijkheden.

Wordt vervolgd

De toegestroomde buurtbewoners droegen zelf ook actief bij aan de avond. Ze zaten vol vragen, bijvoorbeeld over zonnecollectoren, of ze onafhankelijk advies konden krijgen over isolatiematerialen en of ze allemaal met dezelfde leverancier in zee moesten gaan. Behalve de samenwerkende partijen waren er verschillende aannemers in de zaal die de soms specialistische vragen konden beantwoorden. Veel aanwezigen lieten hun gegevens achter om vooral verder geïnformeerd te worden. En omdat niet heel Berkum in de zaal zat, krijgen alle huishoudens in het dorp een verslag van de avond toegestuurd. Waar vooral in staat wat ze nu voor vervolgstappen kunnen nemen en hoe ze dat het beste kunnen aanpakken.

Geleerdenbuurt-Noord

Geleerdenbuurt-Zuid

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?

Geleerdenbuurt-Noord

Geleerdenbuurt-Zuid