Armhoefse Akkers loopt warm voor verduurzaming

08 november 2017

In de Tilburgse wijk Armhoefse Akkers timmert buurtteam Armhoef Bespaart aan de weg om verduurzaming onder de aandacht te brengen. Tijdens een bijeenkomst in het GGZ-gebouw op 2 november informeerden de leden de buurt over welke wensen er op dat vlak leven in de buurt en welke kansen voor het grijpen liggen. En psst … inwoners kunnen zich weer aanmelden voor een gratis warmtebeeld van hun huis en zo inzicht krijgen in hoe goed hun eigen huis geïsoleerd is; ga daarvoor naar de buurtpagina.

Buurkracht warmtebeeld
Een warmtebeeld van een woning

Voorafgaand aan de bijeenkomst had Armhoef Bespaart in een deel van de wijk een enquête uitgezet. “We willen met onze activiteiten aansluiten op de wensen, interesses en behoeften van buurtgenoten”, vertelt Frans van Bakel. “We hebben ze daarom zelf gevraagd of ze bijvoorbeeld tocht- of vochtproblemen ondervinden, of ze belangstelling hebben voor gezamenlijke acties en welke ze dan interessant vinden. In mijn introductie op de avond heb ik de uitkomsten gepresenteerd. Veel buurtgenoten hebben isolatie hoog op de agenda staan, bleek bijvoorbeeld. Meer dan de helft van de mensen die de vragenlijst hebben ingevuld, is geïnteresseerd in een postcoderoosproject: zonne-energie opwekken op andermans dak. Opvallend is dat er ook redelijk wat animo is voor een duurzame deelauto. Daar kunnen we wel wat mee.”

Top 3 besparingskansen

Buurtbegeleider Irmy van Paassen hield vervolgens een korte presentatie over hoe Buurkracht Armhoefse Akkers en bijna 230 andere buurten in Nederland ondersteunt. Zo schakelt Buurkracht een onafhankelijke energieadviseur in die de besparingskansen in een buurt in beeld brengt aan de hand van een quickscan van de buurt en een uitgebreider onderzoek in een representatieve woning. Frans: “In Armhoefse Akkers staan veel jarendertighuizen, dus in die categorie hebben we ook een voorbeeldwoning aangedragen. Toevallig een huis dat tussen twee eigenaren in zit en waar nog weinig aan gedaan is. Tijdens de bijeenkomst presenteerde energieadviseur Alexander Berk zijn bevindingen. In de top 3 besparingskansen stonden isolatie – vooral van de daken, zonnepanelen en HR++-glas voor wie dat nog niet heeft.”

Snelcursus ledverlichting

Een besparingskans die eigenlijk niemand moet laten liggen, is overstappen op ledverlichting. Maar kun je zomaar overal ledlampen in draaien? Geven ze geen lelijk, schel licht? En waar moet je op letten bij de aanschaf? Als uitsmijter van de avond kregen de toegestroomde buurtgenoten hierover een snelcursus van Jeroen van Agt. Hij is oprichter van OliNo, een onafhankelijk testinstituut voor ledverlichting dat al meer dan 2100 soorten ledlampen heeft doorgemeten. “Hij had een ledkoffer meegenomen om een aantal voorbeelden te laten zien en gaf voorlichting over de voors en tegens en wat goede en minder goede ledlampen zijn”, zegt Frans. “In mijn eigen huis heb ik al veel lampen vervangen en ik heb me daarvoor best al in dit onderwerp verdiept, maar ook voor mij leverde Jeroens presentatie nog veel nieuws op. Het is ook goed om te weten dat alle testresultaten – over bijvoorbeeld kleur, intensiteit, kwaliteit - van OliNo online staan. Die kunnen iedereen helpen om keuzes in ledverlichting te maken.”

Meld je aan voor een gratis warmtebeeld

Frans kijkt terug op een leuke, interactieve avond. “Buren die erbij waren, hebben er echt iets van opgestoken. Er werd ook heel enthousiast gereageerd. En wij hebben als Armhoef Bespaart weer heel wat aanknopingspunten om verder te denken over wat we in en met de buurt kunnen doen. Ook goed nieuws is dat via de enquête zes buurtgenoten hebben aangegeven dat ze interesse hebben om een actieve bijdrage te leveren aan ons initiatief. Versterking is altijd welkom! Ondertussen kijken we alweer vooruit. In elk geval gaan we weer met de warmtecamera op pad om warmtelekken in beeld te brengen. Buurtgenoten die willen zien hoe warmtedicht hún huis is, kunnen zich melden via de buurtpagina.”

Armhoefse Akkers

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?

Armhoefse Akkers