Armhoef Bespaart gaat de wijk in

23 januari 2017

Wat valt er allemaal aan energie te besparen in en rond het huis? Op 19 januari gaf energiecoöperatie Energiefabriek013 bewoners van de Tilburgse wijk Armhoefse Akkers een inkijkje in de mogelijkheden. Met presentaties en standjes met materialen. En met een kort voorwoord van Hein Jacobs, die het buurtteam Armhoef Bespaart aan de buurt voorstelde.

Buurkracht bb 19 jan 1
Armhoef bespaart is van start

Armhoef Bespaart is een clubje buurtbewoners dat regelmatig samenkomt om elkaar te inspireren en ideeën op te doen op het gebied van energiebesparing. “Tijdens zo’n inspiratiesessie hebben we het bijvoorbeeld over ledverlichting”, vertelt Hein. “Hoe kun je daarop overstappen als je huis vol halogeen designverlichting zit? We zijn ook bezig met ons nachtverbruik. Daar hebben we een wedstrijdje van gemaakt: wie weet het hoogste percentage te besparen? Heel leuk en we leren veel van elkaar. Nu willen we de hele buurt bij onze activiteiten betrekken. Er moeten toch meer mensen zijn die net als wij een lagere energierekening willen? En die het net als wij geen prettig idee vinden om Tilburg aan Zee te worden als de klimaatverandering doorzet?”

Slurpers speuren en lekken ontdekken

Tijdens de bijeenkomst in de Pelgrimshoeve liet Hein namens het buurtteam weten dat ze graag zo veel mogelijk buurtgenoten willen enthousiasmeren voor energiebesparende maatregelen. “Er is nog genoeg te doen; onze woningen zijn niet energiezuinig gebouwd. Met bijvoorbeeld isolatie is veel winst te halen. Maar ook met ander gedrag. Dan is het handig te weten wat je verbruikt en waar ‘m dat in zit. Daarom beginnen we met bewustwordingsacties. We hebben energieverbruiksmeters te leen van Buurkracht, waarmee buurtgenoten het stroomverbruik van al hun apparaten kunnen meten. Ook gaan we binnenkort rond met een warmtebeeldcamera, die laat zien waar de woningen warmte lekken. Iedereen die in Armhoefse Akkers woont en daar belangstelling voor heeft, kan zich aanmelden via onze buurtpagina.”

Wie doet wat?

Behalve met Buurkracht werkt Armhoef Bespaart ook samen met Energiefabriek013, waar Hein zelf ook actief lid van is. “Als buurtteam houden we ons vooral bezig met besparingen in huis – van energiezuinige apparaten tot ledverlichting - en gedragsverandering. Voor acties om de schil van onze huizen aan te pakken en installaties te plaatsen werken we graag samen met Energiefabriek013. Met onze buurtpagina als centraal aanmeldpunt.”

Een goed begin

De belangstelling tijdens de informatieavond, zowel voor Energiefabriek013 als voor Buurkracht, stemt Hein optimistisch. “De bezoekers reageerden echt positief. Een aantal van hen heeft zich al bij Energiefabriek013 aangemeld voor een keukentafgelgesprek. Op onze buurtpagina hebben zich ook weer meer buurtgenoten gemeld die op de hoogte willen blijven en de aanvragen voor warmtebeelden en de energieverbruiksstekkers blijven binnenkomen. Een goed begin!”

Armhoefse Akkers

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?

Armhoefse Akkers