Alteveer-Cranevelt aan de slag met zonnepanelen

03 juli 2017

In de Arnhemse wijk Alteveer-Cranevelt wil bewonersgroep Duurzaam Craneveer het energieverbruik binnen een jaar met 10 procent terugbrengen. Daarvoor zijn allerlei gezamenlijke acties in voorbereiding. Op 28 juni presenteerde de werkgroep die de mogelijkheden onderzoekt om collectief in zonnepanelen te investeren, de plannen voor een groot publiek. Was je er niet bij en wil je meer weten? Maak dan je interesse kenbaar via de buurtpagina.

Buurkracht img 8140
Collectief investeren in zonnepanelen levert veel op

Een indrukwekkende hoeveelheid buurtgenoten vonden hun weg naar het Rode Kruisgebouw waar de bijeenkomst plaatsvond. Rob Groen van Duurzaam Craneveer: “De belangstelling voor zonne-energie is duidelijk groot: de zaal zat met tegen de zestig bezoekers flink vol en we hebben ook nog een aantal berichten gekregen van mensen die baalden dat ze er niet bij konden zijn.”

Tussenstand

In een korte inleiding over de aanpak van Duurzaam Craneveer gaf Rob een inkijkje in de voortgang van de verschillende werkgroepen die bij de vorige bijeenkomst in maart zijn gevormd. De werkgroepen voor isolatie, warmtepompen, nul op de meter en energiebewustwording bij kinderen zitten nog in de onderzoeksfase: ze kijken wat de mogelijkheden zijn en leggen deze naast elkaar. Op welke manieren kun je je dak isoleren? Welke stapjes moet je zetten om uiteindelijk meer energie op te wekken dan te verbruiken? Wat zijn de alternatieven voor een hr-ketel? “De werkgroepen pluizen het allemaal uit”, vertelt Rob. “In het najaar presenteren ze hun bevindingen en doen ze een oproep aan buurtbewoners om mee te doen aan gezamenlijke acties.”

Collectief zonnedak op het oog

De werkgroep voor collectief energie opwekken is al een stap verder. Rob: “We hebben inmiddels een dak van een zorginstelling op het oog van 3500 m2. We gaan binnenkort met de eigenaar in gesprek. Die is alvast enthousiast. Als we dat dak gezamenlijk vol leggen met zonnepanelen, is dat goed voor 4 procent van het elektriciteitsverbruik van de hele wijk.” Bij dit zonneproject neemt Duurzaam Craneveer de regie: “Hoe de realisatie van een zonnedak op de zorginstelling vorm gaat krijgen, is nog niet bekend. Maar ons doel is helder: collectieve opwek van zonne-energie van en door en in de wijk.”

‘Supergave’ zonnepanelen

Ook zonnepanelen op het eigen dak zijn voor veel bewoners interessant. Rob, die zelf veel enerige heeft gestoken in dat onderwerp, had drie leveranciers uitgenodigd. Rob: “Ik heb met allerlei bedrijven gesproken en offertes opgehaald. Het leek me een goed idee om verschillende mogelijkheden onder de aandacht te brengen. Solar2Enjoy uit Eerbeek vertelde over wat voor soorten en maten dit bedrijf levert en installeert, en hoe dat in z’n werk gaat. SolarEnergyBooster uit Duiven gaf een presentatie over PVT-panelen: deze fotovoltaïsche thermische panelen wekken niet alleen elektriciteit maar ook warmte op. Het zijn zonnepanelen en zonnecollectoren in één. En Stafier uit Zevenaar deed een verhaal over het ‘Plusdak’. Een supergaaf systeem waarbij je je dakpannen vervangt door een installatie die tegelijkertijd isoleert én energie opwekt met zonnepanelen.”

Aanhaken

De avond had als primair doel om te informeren en dat is volgens Rob zeker gelukt. “We kregen veel positieve reacties. Buurtgenoten zijn onder de indruk van wat we allemaal hebben uitgezocht; dat helpt hen ook weer bij hun keuzes. Iedereen is vrij om een offerte aan te vragen bij een of meerdere van de drie bedrijven die hun producten en diensten hebben laten zien. Hun gegevens staan op de site van duurzaamcraneveer en op onze buurtpagina. Mailen voor meer informatie kan ook. Ondertussen gaan wij inventariseren hoeveel belangstelling er is voor een gezamenlijk zonnedak. Bij voldoende animo – rond de 50 huishoudens - gaan we dat vanuit de bewonersgroep verder oppakken. Ook daarvan houden we buurtgenoten op de hoogte via de site van duurzaamcraneveer en onze buurtpagina.”

Alteveer-Cranevelt

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?

Alteveer-Cranevelt