Aldlân West uit de startblokken

05 maart 2014

De meeste woningen in Aldlân West zijn gebouwd in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Een tijd waarin duurzaamheid en goede isolatie nog geen standaard onderdeel van het bestek vormden. Nu nog zijn veel huizen in de wijk maar matig geïsoleerd. Op 4 maart konden bewoners zich in buurthuis Froskenburch laten informeren over hoe ze met relatief eenvoudige ingrepen veel energie zouden kunnen besparen. Liefst met z’n allen tegelijk.

Buurkracht dsc 0031 klein aldlan
Aldlân West van start!

Door problemen bij de verspreiding had helaas niet iedereen de uitnodiging voor de bijeenkomst tijdig ontvangen. De opkomst was daardoor wat lager dan die had kunnen zijn, maar dat maakte de avond niet minder geslaagd. Want interesse voor samen energie besparen was er zeker. En bijna alle aanwezigen lieten aan het eind van het programma hun gegevens achter om op de hoogte te blijven en misschien zelf ook een actieve rol te nemen. Ondertussen waren ze van alle kanten bijgepraat. Allereerst door Jacob Borger van Duurzaam Aldlân over hoe Duurzaam Aldlân de wijk wil verduurzamen. Vervolgens vertelde Marjan Hendriks van Buurkracht over samen energie besparen en over de slimme meter, die ze aan de zaal voorstelde als huisvriend Wiebe. Niks om bang voor te zijn.

Goedkoper met subsidie

Ook wethouder Isabella Diks was van de partij. Zij prees de initiatiefnemers en het buurtteam en betuigde steun vanuit de gemeente. Cor Scheepstra, de energiedeskundige van het buurtteam, had enkele representatieve woningen onder de loep genomen en presenteerde wat hij aan besparingskansen was tegengekomen. Waarna Ilze van Oost van het Energieloket het extra aantrekkelijk maakte om maatregelen te nemen door verschillende subsidiemogelijkheden toe te lichten. De zaal had er wel oren naar. En maakte ruim van de gelegenheid gebruik vragen te stellen. Inmiddels denkt het buurtteam alweer verder: hoe zorgen we nu dat de hele buurt weet wat er speelt en hoe maken we iedereen net zo enthousiast als het publiek tijdens de buurtbijeenkomst? Wordt vervolgd …

Interesse in kaart

Cor Scheepstra, de energiedeskundige van het buurtteam, had enkele representatieve woningen onder de loep genomen en presenteerde wat hij aan besparingskansen was tegengekomen. Waarna Ilze van Oost van het Energieloket het extra aantrekkelijk maakte om maatregelen te nemen door verschillende subsidiemogelijkheden toe te lichten. Heleen: “Je merkte aan de vragen dat mensen in de buurt echt al met besparingsmaatregelen bezig waren. Veel mensen wilden meer weten over hoe je dat nou het beste kunt financieren.” Het buurtteam ging met een heleboel inventarisatiekaarten naar huis, waarop bezoekers hebben ingevuld waar ze vooral in geïnteresseerd zijn. “Daarmee kunnen we in kaart brengen wat er in de buurt leeft. Op basis daarvan bepalen we hoe we verder gaan.” Wordt vervolgd …

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?