Albano zet concrete stappen in duurzaamheid

09 juli 2015

De eerste buurtbijeenkomst in de Halderbergse wijk Albano op 6 juli leidde direct tot resultaat. Bezoekers lieten aan het eind van de avond weten welke energiebesparende maatregelen voor hen interessant waren. Daar laat het buurtteam geen gras over groeien. In de zomer worden alle belangstellenden benaderd voor concrete stappen. Want de hele gemeente Halderberge wil in 2040 klimaatneutraal zijn en daar moet nog het nodige voor gebeuren.

Tijdens de bijeenkomst stelden Buurkracht en het team zich voor. De leden van het buurtteam zijn allemaal actief in Energiek Halderberge, een burgerinitiatief dat de gemeente helpt om klimaatdoelstellingen te halen. Vervolgens presenteerde de energieadviseur van Nibag die de buurt- en woningscan in de buurt had gedaan, de resultaten van zijn onderzoek. Het team pakte daarna het stokje weer over en informeerde de buurtbewoners in de zaal over welke duurzaamheidsinitiatieven er op dit moment in Halderberge lopen. En in het bijzonder in Albano. De aanwezigen konden vervolgens op een enquêteformulier aankruisen waar hun interesse naar uit ging. En dat deden ze enthousiast.

Solarbel

“Energiek Halderberge heeft al diverse acties binnen de gemeente lopen”, vertelt Onno Eigeman van het buurtteam. “Van de solarbel tot de gezamenlijke inkoop van zonnepanelen. In Albano gaan we op wijkniveau samenwerken met Buurkracht.” De exacte uitkomsten van de enquête zijn nog niet bekend, maar na een vluchtige blik op de formulieren is al duidelijk dat zonnepanelen, vloerisolatie, nieuwe ventilatie en vloerverwarming favoriet zijn. “Deze zomer gaan we bij de mensen langs om te kijken of ze nog steeds geïnteresseerd zijn in de maatregelen die ze hebben aangekruist. We kunnen dan direct spijkers met koppen slaan en zaken regelen.” Het team denkt in oktober een tweede bijeenkomst te plannen. “Om te vertellen wat we ondertussen gedaan hebben en om nieuwe mensen in de wijk te interesseren voor energiebesparing.”

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?