Adopteer een zonnepaneel in Aldeboarn

13 oktober 2017

In Aldeboarn is nog veel energiewinst te halen. Rommert Stellingwerk, Cor Dijkstra en Marianne Hetebrij-Vee van de EKA (Enerzjy Koöperaasje Aldeboarn) willen hier samen met zo veel mogelijk inwoners werk van maken. Onder andere met een gezamenlijk zonnepanelenproject op dorpshuis De Jister: Adopteer een zonnepaneel. Op 20 oktober brengt EKA dit project onder de aandacht tijdens een bijeenkomst over groene stroom opwekken en energie besparen, vanaf 20.00 uur in Café De Post, Doelhof 3. Iedereen is welkom.

Samen aan de slag

Rommert Stellingwerf van EKA: “De sociale cohesie in Aldeboarn is groot. Mensen wonen hier graag vanwege de mooie omgeving, de rivier, de saamhorigheden de goede bereikbaarheid van de grote steden om ons heen. Waarom zouden we dan niet ook samen met energiebesparing en -opwek aan de slag gaan? Het merendeel van de woningen is gebouwd in een periode dat duurzaam bouwen nog niet de norm was. Dat biedt kansen voor isolatie, maar er is bijvoorbeeld ook nog veel ruimte voor zonnepanelen. En voor wie geen zonnepanelen op z’n dak wil of kan plaatsen, is er het collectieve zonnedak op De Jister.”

Toekomstbestendig en vitaal

De EKA timmert al sinds 2015 aan de weg, met als doel: een volledig groen, toekomstbestendig en vitaal Aldeboarn in 2050. Tijdens de informatieavond informeren de leden dorpsgenoten over hun plannen om dit te bereiken en leggen ze uit hoe het adopteren van zonnepanelen op De Jister werkt. Ook krijgt iedereen de gelegenheid zich aan te melden voor de Slurperspeurset, handige stekkers waarmee je het energieverbruik van alle apparaten in je huis kunt doormeten.

Blijf op de hoogte

Rommert, Cor en Marianne krijgen bij de organisatie ondersteuning van Buurkracht. Al ruim 220 buurten in Nederland hebben hier goede ervaringen mee. De werkgroep houdt bewoners onder andere op de hoogte van z’n acties en activiteiten via de dorpskrant en de eigen website. Op deze pagina kunnen Aldeboarners zich ook alvast aanmelden voor de bijeenkomst. Rommert: “We hopen op 20 oktober veel dorpsgenoten te mogen verwelkomen. En mochten er buurtgenoten zijn die willen meehelpen, dan zijn ze van harte welkom. We kunnen alle hulp goed gebruiken.”

Meer informatie

Neem contact op met het buurtteam via enerzjy.aldeboarn@gmail.com. Voor meer informatie over Buurkracht Friesland kun je terecht bij Michel Hania via michel@buurkracht.nl of 06 109 400 37.

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?