Achtmaal grijpt kans om energie te besparen

31 mei 2017

Er is veel animo in Achtmaal voor gezamenlijk energie besparen. Dat blijkt uit de vragenlijst die in april in het dorp werd verspreid. Tijdens de dorpsbijeenkomst op dinsdag 30 mei maakten geïnteresseerde bewoners concrete plannen voor verschillende besparingsacties. Achtmalers die willen helpen bij de voorbereiding of op de hoogte willen blijven zijn van harte welkom zich te melden via de buurtpagina.

Buurkracht buurtbijeenkomstachtmaal
Bijeenkomst over energiebesparing druk bezocht

De bijeenkomst in dorpshuis De Nachtegaal had een bomvol programma, dus Marius Cox van het organiserende buurtteam hield het kort toen hij de ongeveer 35 aanwezigen welkom heette. Al snel gaf hij het podium aan energieadviseur Marloes Bosman die de energiebesparingskansen in de buurt op een rij heeft gezet. Dat blijken er voor veel huishoudens heel wat te zijn. Marius: “Op basis van het bouwjaar had Marloes de woningen in Achtmaal verdeeld in categorieën. Per categorie legde ze uit wat de mogelijkheden zijn om energie te besparen en welk rendement de verschillende maatregelen opleveren. Bij oudere huizen valt bijvoorbeeld nog veel te isoleren; voor nieuwere woningen leveren zonnepanelen vaak meer op.”

Veel belangstelling

Inwoners van Achtmaal willen op verschillende manieren samen energie besparen. Marius deelde de uitkomsten van de enquête met de aanwezige bewoners. Daaruit kwam naar voren dat er veel belangstelling is voor isolatie, zonnepanelen en dubbel glas. “Daarnaast zien de dorpsgenoten kansen om te investeren in zonnepanelen op het dak van het gebouw waarin het buurthuis, de basisschool en de gymzaal huizen”, voegt Marius daaraan toe. “Ook is het idee geopperd om collectief asbest te laten saneren.”

Graantje meepikken

Er gebeurt van alles op het gebied van energie besparen in de directe omgeving van Achtmaal. Dorpsgenoten kunnen wellicht een graantje meepikken. Daarom had het buurtteam ook Rinie van Tilburg uitgenodigd van Stichting WindCent om uitleg te geven over een op handen zijnd windmolenproject langs de A16. Een kwart van de opbrengsten kan worden besteedt aan de leefbaarheid in de dorpskernen. Daarbij wordt zeker gedacht aan nieuwe energiebesparende initiatieven. Marius: “Het leek ons goed om te laten zien dat deze mogelijkheid er straks is.” Ook vertelde Onno Eigenman over het Regionale Energieloket, een helpdesk waar je terecht kunt met al je vragen over energie besparen.

Korting

Een aantal leveranciers deed de dorpsbewoners direct een aantrekkelijk aanbod tijdens de bijeenkomst. Zo beloofde Patrick Kuipers van Bink Solar uit Zundert een behoorlijke korting op zonnepanelen als deze collectief worden besteld. Eric van Sprundel heeft namens Wibro een staffelkorting toegezegd voor het laten aanbrengen van isolatie. “Het loont dus om samen energie te besparen”, aldus Marius.

Actie mee voorbereiden of op de hoogte blijven? Meld je aan

Tijdens de bijeenkomst werden direct concrete plannen werden gesmeed voor acties. De komende tijd gaan er twee werkgroepen aan de slag om die voor te bereiden. De een gaat zich richten op isolatie, de ander op zonnepanelen. “Ze gaan de mogelijkheden onderzoeken en offertes aanvragen bij verschillende leveranciers”, licht Marius toe. “Dorpsgenoten die interesse hebben, kunnen zich nog bij de werkgroepen aansluiten via de buurtpagina. Daar kan ook iedereen zich melden die op de hoogte wil blijven en overweegt aan een actie mee te doen. Ik hoop op veel inschrijvingen, want hoe meer deelnemers, hoe goedkoper het wordt!”

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?