Aandacht voor buurtinitiatieven op congres Duurzaam Gebouwd

24 november 2015

MartiniPlaza in Groningen vormde op 12 november het decor voor de zevende editie van het congres Duurzaam Gebouwd. Honderden beslissers uit de hele bouw- en vastgoedsector kwamen daar samen om ideeën uit te wisselen over het thema ‘samen bouwen aan duurzaam Groningen’. Ook Buurkracht droeg een steentje bij, met een druk bezochte workshop.

Buurkracht image1
Workshop: hoe kun je de kracht van de buur benutten?

De vraag die tijdens de sessie centraal stond, was: hoe kun je de kracht van de buurt duurzaam benutten? Roel Woudstra, verantwoordelijk voor Buurkracht, gaf een korte inleiding, waarin hij vertelde dat al bijna honderd buurten enthousiast samen energie besparen met Buurkracht. Waarvan twaalf in de provincie Groningen. Hoe dat werkt en wat het oplevert, kwam aan de orde in een paneldiscussie. Buurkracht had hiervoor drie sprekers uitgenodigd die hierop elk hun eigen perspectief gaven. Carina Wiekens, associate professor aan de Hanzehogeschool, onderzoekt in Buurkrachtbuurten hoe groepsmechanismen ertoe bijdragen dat een buurt in actie komt. Martin van der Kooij is coördinator bij GrEK, de Groninger Energiekoepel. Deze organisatie ondersteunt mensen bij de oprichting van energiecoöperaties en werkt samen met Buurkracht. Het derde panellid, Timo Veen, is ervaringsdeskundige: in zijn woonplaats Hoonhorst hebben bewoners ‘samen werken aan duurzaamheid’ zo voortvarend opgepakt dat ze er regelmatig mee in de prijzen vallen.

Geanimeerde discussie

Djoera Eerland, marketeer bij Buurkracht, leidde het gesprek. Hoe ontstaat beweging in een buurt, wilde hij weten, en hoe krijg je mensen mee? Vrijwel onmiddellijk mengde ook het publiek zich in het gesprek. “Verschillende mensen vertelden wat er in hun woonplaats gebeurde op het gebied van duurzaamheid”, zegt Martin. “En over hoe lastig het kan zijn om buurtbewoners bij elkaar te krijgen. Dat het belangrijk is om een helder doel voor ogen te hebben. Het viel me op dat ze echt gretig waren om meer over Buurkracht te horen. Ik kreeg de indruk dat veel deelnemers in de zaal ook in hun eigen buurt wel iets op poten wilden zetten. In de plenaire presentaties ging het om heel grote duurzaamheidsvraagstukken. Terwijl wij er juist op wezen dat je voor grote veranderingen ook de mensen mee moet krijgen. Als je dat vergeet, laat je veel potentieel liggen.”

De sleutel ligt bij de mensen

Een van de congresbezoekers die actief aan de discussie deelnamen, was Peter Pos, senior Innovations Manager bij Liander. “Er moet veel veranderen en daar hebben we iedereen bij nodig”, zegt hij. “Niet alleen energieleveranciers, netbeheerders, wetgevers en ondernemers. Mijns inziens hebben mensen in de wijken de sleutel in handen om de energietransitie naar een hoger plan te brengen. Want wil je iets bewerkstelligen op het gebied van duurzaamheid, dan is er ook gedragsverandering nodig. Ik wilde graag meer horen over de ervaringen die Buurkracht hiermee heeft. Wat ik positief vind, is dat Buurkracht het lokale initiatief voorop zet, maar daar wel ondersteuning en kennis van zaken bij biedt. De voorbeelden die ter sprake kwamen, zoals Hoonhorst, bevestigden voor mij dat het werkt als mensen die lokaal bekend en vertrouwd zijn, het voortouw nemen. Bij verduurzaming moet je alle belangen meenemen: van klanten, wetgevers, ondernemers, het land enzovoort. Iedereen heeft toegevoegde waarde, alleen moet je die ook van iedereen begrijpen om die te ten volle te kunnen benutten.”

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?