Aan de slag: op weg naar een duurzame wijk

30 januari 2017

"Samen energie besparen is leuker en je bereikt meer"

In Alteveer en Cranevelt valt nog veel milieuwinst te halen. Erik Kaemingk, Pieter Metz, Lianne Konings, Rob Groen, Sjoerd Kaarsemaker, Jan Autsema, David Berg en Jaap Kortman willen hier een flinke slinger aan geven. Bijvoorbeeld door samen met buurtgenoten energiebesparingsacties en leuke duurzaamheidsactiviteiten op te zetten. Hun langetermijnambitie: een energieneutrale wijk. "Dat begint met de buurt in beweging krijgen. Om dit proces in gang te zetten, trappen we af met de vertoning van Before The Flood, de klimaatdocumentaire van Leonardo DiCaprio. Iedereen is van harte uitgenodigd."

Buurkracht alteveer cranevelt
Van links naar rechts Rob Groen, Jaap Kortman, Lianne Konings, Sjoerd Kaarsemaker, Pieter Metz en David Berg.

De aandacht voor klimaatverandering en wat we daar met z’n allen tegen kunnen doen, neemt toe. Ook in deze buurt. "Het tij keert", zegt Lianne. "Een paar jaar geleden had niemand het over nul op de meter, je hoorde nergens ‘van het gas af’. Dat verandert snel. Steeds meer mensen willen in elk geval íets doen. En met de subsidies die het Rijk nu beschikbaar stelt en de goedkope leningen die je kunt krijgen, is dit een goed moment om uit je stoel te komen. Ik kan voor mijn eigen huis van alles regelen, maar in mijn eentje pionieren ligt mij niet. Ik wil het graag samen met de buurt doen. Dat is veel leuker en samen bereik je meer."

Van een Energy Battle tot duurzamehuizenroute

De saamhorigheid die in Alteveer en Cranevelt toch al groot is, vormt een goede basis voor succesvolle energiebesparingsacties, denkt Erik. "We doen al van alles samen. Van fietsen tot groenveldjes onderhouden en van mediteren tot buurtfeesten organiseren en vieren. Waarom zouden we dan ook niet samen energie besparen? Dat kan de verbinding in de buurt nog verder vergroten. We denken bijvoorbeeld aan een Energy Battle waarin teams van bewoners het tegen elkaar opnemen: wie bespaart het meest? Of aan een duurzamehuizenroute, waarbij bewoners die al heel energiezuinig wonen, hun huis openstellen voor buurtgenoten die ideeën willen opdoen."

Meestal valt er makkelijk 25 tot 30 procent te besparen

Besparingskansen zijn er genoeg in de wijk. Ruim de helft van de woningen is gebouwd tussen 1946 en 1973 en nog eens 44 procent voor 1945. Dat is allemaal ruim voor het tijdperk van duurzaam bouwen. In de loop der jaren is hier en daar al veel geïsoleerd, maar er is ook nog veel te doen. Pieter: "Mijn ervaring is, ook vanuit mijn werk als projectleider duurzaamheid bij een ingenieursbureau, dat je in de gebouwde omgeving 25 tot 30 procent aan energie kunt besparen. Met betere isolatie, betere installaties, maar ook met kleine dingen: ledverlichting, de verwarming lager. Belangrijk daarbij is dat je inzicht hebt in je eigen verbruiksgegevens. Als je bijvoorbeeld ziet dat je stroomverbruik ’s nachts net zo hoog is als overdag, of je gasverbruik veel hoger dan dat van je buren of vergelijkbare huishoudens, kun je op zoek naar de oorzaken. En dáár iets aan doen. Daar gaat wat mij betreft zo’n Energy Battle ook om: het is een leuke manier om dat inzicht te krijgen."

Samen de schouders onder verduurzaming

Het eerste doel van het team is dan ook om de energiebewustwording in de buurt op allerlei manieren te kietelen. Sjoerd: "We krijgen binnenkort slimme meters aangeboden, waarmee het makkelijker wordt om inzicht te krijgen in ons energieverbruik. Daarnaast willen we energieambassadeurs inzetten in de wijk, en zijn we bezig met een mobiele pop-up store. We vertellen er graag meer over tijdens de filmavonden en nog uitgebreider op de informatieavond die donderdag 16 maart op het programma staat. Het zou prachtig zijn als we daarna samen met elkaar aan de slag gaan. Wat ons betreft gaat dit besparingsproces organisch groeien in de buurt. Wij gaan voor 10 procent minder energieverbruik in twee jaar. Als we daar met z’n allen de schouders onder zetten, moet dat lukken."

Blijf op de hoogte

Het buurtteam houdt buurtgenoten graag op de hoogte van zijn activiteiten. Lianne: "We hebben een eigen buurtpagina, www.buurkracht.nl/alteveer-cranevelt, waar we acties en activiteiten aankondigen. Met een slimme meter kun je op deze pagina bovendien inzicht krijgen in je eigen energieverbruik, afgezet tegen het gemiddelde verbruik in de buurt en van vergelijkbare huishoudens in het land. Wil je meer weten? Spreek ons gerust aan op straat. Of neem contact op via duurzaam@craneveer.nl"

Kom kijken naar Before the Flood

De klimaatdocumentaire van Leonardo DiCaprio.

  • vrijdag 17 februari, Rode Kruisgebouw, Cattepoelseweg 263
  • donderdag 23 februari, Wijkgebouw Craneveer, Viottastraat

Voor beide avonden geldt: zaal open 19:30 uur, start film 20.00 uur.

En zet ook meteen in je agenda:

Informatieavond: samen werken aan een energieneutrale wijk. Verder praten over mogelijkheden en plannen maken voor acties in de wijk.

  • donderdag 16 maart, Wijkgebouw Craneveer, Viottastraat, zaal open 19:30 uur, start programma 20:00 uur

Partners in energiebesparing

Sjoerd, Erik, Pieter, Lianne, Rob, Jaap, Jan en David zoeken de samenwerking. Bijvoorbeeld met de gemeente en hogescholen. Ook krijgen ze hulp van Buurkracht, niet te verwarren met Buurtkracht, het initiatief voor ouderen. Buurkracht is een kosteloos en niet-commercieel initiatief van diverse netwerkbedrijven, die eigendom zijn van provincies en gemeenten. In Arnhem wordt Buurkracht ondersteund door netwerkbedrijf Alliander. Buurkracht staat al ruim 170 buurten in Nederland met raad en daad bij om gezamenlijk tot succesvolle energiebesparingsacties te komen.

Alteveer-Cranevelt

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?

Alteveer-Cranevelt