nieuws

over bewonersparticipatie

 

Lees hier de meeste actuele nieuwsberichten en opiniestukken over bewonersparticipatie, de rol van overheden en succesvolle praktijkvoorbeelden.

Workshop De snelste weg is nooit een rechte lijn

Workshop De snelste weg is nooit een rechte lijn

Het Arnhemse Spijkerkwartier is goed op weg om een circulaire, inclusieve wij(k)economie neer te zetten. Waar bewoners samen de buurt groen en schoon helpen houden, afgedankte fietsen opknappen, oesterzwammen kweken, energie besparen en meer. In de sessie ‘De snelste weg is nooit een rechte lijn’ loodsen initiatiefnemer Patrick Hoogenbosch en bestuursadviseur Roland Kluskens deelnemers langs de hobbels en valkuilen die zij op hun pad tegenkomen. En reiken ze een stappenplan aan. “Dit lukt alleen in gelijkwaardig partnerschap.”

Bewoners en gemeenten vinden elkaar tijdens Samen sterk met buurkracht

Bewoners en gemeenten vinden elkaar tijdens Samen sterk met buurkracht

Hoe kunnen bewoners en gemeenten succesvol samenwerken aan de energietransitie? Op 13 april ontmoetten ruim 120 ambtenaren en trekkers van bewonersinitiatieven elkaar bij het evenement ‘Samen sterk met buurkracht’ in Woerden om hierover van gedachten te wisselen. De middag ging van start met de presentatie van de nationale buurkracht monitor. Een prikkelende aftrap, want uit deze peiling rijst het beeld op dat de samenwerking op essentiële punten vaak nog rammelt. Genoeg reden om met elkaar te onderzoeken: waar loopt het spaak? En hoe kan het wel? Een impressie van een gevarieerde en inspirerende middag.

Workshop Een inclusieve energietransitie: betrokken en betrekken bij energiearmoede

Workshop Een inclusieve energietransitie: betrokken en betrekken bij energiearmoede

Tragisch genoeg worden mensen met een kleine beurs vaak het hardst getroffen door de energiecrisis. En juist zij blijken in de praktijk moeilijk te bereiken met initiatieven om energie te besparen of duurzaam op te wekken. Hoe kunnen actieve bewoners en gemeenten deze groep samen kansen bieden om ook mee te kunnen in de energietransitie? Deze vraag stond centraal in de workshop ‘Een inclusieve energietransitie’ tijdens het evenement ‘Samen sterk met buurkracht’.

Broodnodige samenwerking bewoners en gemeenten in energietransitie nog broos

Broodnodige samenwerking bewoners en gemeenten in energietransitie nog broos

Gemeenten en actieve bewoners hebben elkaar hard nodig om de energietransitie te doen slagen. Toch valt in de samenwerking nog veel te winnen, blijkt uit de nationale buurkracht monitor 2023. In deze peiling onder gemeenteambtenaren en trekkers van bewonersinitiatieven scoort de samenwerking een zuinige 6,5 – en op onderdelen zelfs een onvoldoende. Werk aan de winkel, zag ook directeur-generaal Klimaat en Energie Michel Heijdra, die de monitor op 13 april in ontvangst nam tijdens het evenement Samen sterk met buurkracht in Woerden.

Acties vanuit de Energiebespaarcoalitie een groot succes

Acties vanuit de Energiebespaarcoalitie een groot succes

Niet iedereen is in de gelegenheid zijn huis te verduurzamen met grote maatregelen zoals zonnepanelen of vloerisolatie, maar alle kleine beetjes helpen. Het dichten van kieren kan al een groot verschil maken in het terugdringen van tocht en kou en daarmee het energieverbruik. Buurkracht voerde vanuit de Energiebespaarcoalitie via het ministerie BZK de afgelopen maanden mooie acties uit. Groepen actieve buren in onder andere Zeist, Zwolle, Enschede en Reduzum vormden fixteams. Zij staken de handen uit de mouwen en doken de buurt in om energiebesparende materialen te bevestigen. De materialen werden gefaciliteerd door de gemeente, buurtvereniging of kerk. Ook werden er energiemarkten georganiseerd, bewustwording gecreëerd over het belang van energiebesparing en tochtstrips uitgedeeld. Lees hieronder over twee succesvol uitgevoerde acties.

Durf jij als gemeente een stap opzij te doen?

Durf jij als gemeente een stap opzij te doen?

Er is een enthousiast team van bewoners dat aan de slag wil, bijvoorbeeld met groene daken, een buurtbos of een speelweide. Er ligt een doortimmerd plan en de initiatiefnemers beschikken over hulpmiddelen om vooruit te komen. Ze hebben zelfs al een flink deel van de buurt warm gekregen voor hun ideeën. Dan komt het erop aan: durf jij als gemeente een stap opzij te doen?

Participatie: maak het simpel met goede tooling

Participatie: maak het simpel met goede tooling

Om gemeentedoelen te halen, is vaak actieve deelname nodig van bewoners. Hoe krijg je hen in beweging om hun buurt groener te maken, hun huizen energiezuiniger, hun wijk leefbaarder? “”, zegt Roel Woudstra, directeur van Buurkracht. “Online en offline hulpmiddelen spelen daarin een sleutelrol.”

Hoe krijg je iedereen in de energiebespaarstand?

Hoe krijg je iedereen in de energiebespaarstand?

Op Prinsjesdag kondigde het Kabinet een fors pakket maatregelen aan om de hoge energielasten te compenseren. Dat is goed en het moet ook gebeuren om op korte termijn de pijn te verlichten, vindt directeur Buurkracht Roel Woudstra. “Maar de enige echt structurele oplossing is dat mensen hun huizen energiezuiniger maken. En dat lukt alleen als je hen door een goed proces leidt.”

Breng participatie naar een hoger plan met een goed team

Breng participatie naar een hoger plan met een goed team

De boerenprotesten laten zien wat er kan gebeuren als overheden niet samenwerken met bewoners. Participatie is keihard nodig. Het helpt ontwikkelingen versnellen, creëert draagvlak en leidt tot betere oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Maar hoe krijg je bewoners mee die echt voor beweging zorgen? Hoe organiseer je buurkracht die voor je werkt?

Zowel het sociale als het technische aspect vind ik erg interessant

Michel is buurtteamlid in de wijk Op Buuren in de gemeente Stichtse Vecht. Sinds juli 2022 buigt hij zich, samen met 12 medebuurtbewoners, over het schrijven van een wijkplan. Er wordt onderzocht wat de beste alternatief warmtebron is die aardgas kan vervangen en welke stappen genomen moeten worden om daar te komen. We spraken met Michel en vroegen hem naar zijn beweegredenen om zich in te zetten voor de wijk en zijn ervaringen met Buurkracht.

Buurtteam Molenwijk Amsterdam bespreekt buurtplan met kamerlid Pieter Grinwis

Buurtteam Molenwijk Amsterdam bespreekt buurtplan met kamerlid Pieter Grinwis

De Molenwijk in Amsterdam Noord is één van de pioniersbuurten in de overgang naar aardgasvrij. Buurtbewoners schreven, in samenwerking met Buurkracht, !Woon, de Gemeente Amsterdam en woningcorporaties de Alliantie en Eigen Haard een gedragen buurtplan dat zij op maandag 3 oktober met trots toonden aan kamerlid Pieter Grinwis en wethouder Zita Pels. Het buurtteam heeft uitgezocht welke mogelijkheden er bestaan om de Molenwijk te verduurzamen. Hierin zat een extra uitdaging; een deel van de flats is in het bezit van woningcorporaties, en een deel betreft gespikkeld bezit.