kom naar de brainstormavond

in Kootstertille

Begin april hebben buurtbewoners middels een enquête aangegeven waar energie voor is. Een fruitbos bleek de grote winnaar. Maar er werden ook andere mooie ideeën aangedragen. Wij, je dorpsgenoten Lys en Sake, willen de uitkomsten samen met jullie verder uitwerken en tot actie overgaan.Kom je ook naar de brainstormavond op 28 juni om 19.30? We steken de koppen bij elkaar en bekijken samen hoe we het allemaal vorm kunnen geven. Welke stappen moeten gezet worden en wie pakt wat op? Door dit samen te doen, worden het fruitbos en eventuele andere initiatieven een beetje van iedereen.

meld je aan

De brainstormavond vindt plaatst op dinsdag 28 juni om 19.30 in mfs Tillehûs. Meld je hier aan.

 

aanmelden brainstormavond Kootstertille

aanmelden brainstormavond Kootstertille

 

wat gaan we doen?

Op de brainstormavond gaan we in groepjes uiteen en wisselen we van gedachten over de invulling van het fruitbos. We gaan aan de slag met post-its, stiften en vellen papier en laten de creativiteit stromen. Een goede avond dus om je enthousiaste dorpsbewoners te ontmoeten.

Roel en Sophie van Buurkracht hebben voorwerk gedaan en begeleiden de brainstormavond vanuit hun perspectief. Hun doel is om concrete afspraken te maken over het fruitbos, en wellicht andere activiteiten, zodat deze gerealiseerd worden. Samen gaan we hierover in gesprek en kijken we waar een slag geslagen kan worden in de verduurzaming van Kootstertille. Voel jij je na de avond geïnspireerd, dan kunnen we samen een eerste stap zetten.

de kracht van Buurkracht

Ook zijn we benieuwd of jullie geïnteresseerd zijn in meer maatregelen voor Kootstertille. Initiatieven vanuit bewoners worden gestimuleerd vanuit de gemeente Achtkarspelen. Buurkracht ondersteunt het Plaatselijke Belang hierbij en daarom werken we met hen samen. Buurkracht is een onafhankelijke partij die buren samenbrengt en helpt om de buurt mooier, groener, veiliger of duurzamer te maken. En dat het werkt, hebben zij al laten zien in meer dan 600 buurten in Nederland.

contact

Kun je niet komen, maar wil je toch samen met je buren aan de slag? Neem dan contact op met Buurkracht via sophie@buurkracht.nl.