Hoe leiden de RES en Transitievisies Warmte tot structurele inzet van bewoners zélf?

De Regionale Energiestrategieën staan op papier en elke gemeente is inmiddels een Transitievisie Warmte rijker. Een plan dat inzichtelijk maakt welke alternatieve warmtevoorzieningen tot de mogelijkheden behoren, en in welke wijken de meeste potentie is om daar op korte termijn mee aan de slag te gaan. Voor díe buurten is een wijkuitvoeringsplan de vervolgstap. Voor de inhoud van een wijkuitvoeringsplan zijn wat richtlijnen, maar is ook nog veel onduidelijkheid. Dat bewoners een belangrijke rol spelen is evident.

RES en Transitievisie Warmte zijn (bijna) een feit, en wat dan?

Maar hoe werkt dat dan? Hoe dicht je het gat van plannen en ideeën op papier naar de praktijk? Hoe zorg je voor een situatie waarbij er samen met bewoners wordt opgetrokken? En dat bewoners mede-eigenaar worden van vervolgplannen? Zodat ze samen besluiten over te gaan tot actie en met elkaar bepalen wat in hun buurt werkt. Met als inzet: niet alleen een succesvolle wijkaanpak, maar ook een geslaagde uitvoering van de lokale energiestrategie en Transitievisies.
Speciaal voor gemeenten organiseerde Stichting Buurkracht in januari, februari en maart verschillende keren een interactieve online Kennissessie.
– houdt deze pagina in de gaten voor nieuwe data van de kennissessies –

 

interactieve online Kennissessies

De Kennissessie is kleinschalig en interactief van aard. Zo is er voldoende gelegenheid om ervaringen te delen en om in te gaan op uw eigen dagelijkse praktijk en specifieke vragen. Interesse in de Kennissessie?

– houdt deze pagina in de gaten voor nieuwe data van de kennissessies –

Het aantal plekken is vaak vanwege het kleinschalige karakter beperkt. Deze kosteloze Kennissessies zijn speciaal voor mensen werkzaam bij gemeenten en die zich bezighouden met bewonersparticipatie en de energietransitie.

programma Kennissessie

Na de digitale ontvangst laten we diverse vraagstukken de revue passeren, zoals: Hoe neem je bewoners van startbuurten mee? Wanneer en waarbij betrek je de bewoners? Hoe creëer je eigenaarschap bij bewoners? Hoe zorg je voor een breed gedragen plan? We wisselen met elkaar ervaringen uit en illustreren situaties aan de hand van praktijkvoorbeelden. Na een uur ronden we het officiële programma af, wie wil blijft nog even nababbelen.

Na afloop van de sessie weet u hoe u participatie op gang kunt brengen en houden, kent u voorbeelden van succesvolle buurtinitiatieven en heeft u ideeën opgedaan om dit toe te passen in uw eigen gemeente.

 

bewoners doen graag mee

De meeste mensen willen zich inzetten voor hun buurt. En juist in deze tijd leeft er grote behoefte onder burgers om bij te dragen aan het verbeteren van de maatschappij en is de saamhorigheid groot. Mensen hebben vaak net dat ene zetje nodig – zoals praktische handvatten en ondersteuning – om tot actie over te gaan én actief te blijven.

zo krijg je het voor elkaar

Met ruim acht jaar praktische ervaring in burgerparticipatie in meer dan 600 buurten in zo’n 150 gemeenten in Nederland, zowel in proeftuinen als niet-proeftuinen, heeft Stichting Buurkracht een heldere visie ontwikkeld hoe mensen te vinden, enthousiasmeren en activeren. Stichting Buurkracht is een maatschappelijke organisatie die buren in heel Nederland helpt om hun buurt mooier, beter, groener, veiliger of gezelliger te maken.