Inwoners betrekken bij de verduurzaming van je gemeente en ze in beweging brengen? Wassenaar heeft naast diverse verduurzamingsacties een formule gevonden die vruchten afwerpt: de Klimaattafel. Bijeenkomsten voor iedereen die de schouders wil zetten onder de energie-transitie. Wethouder Duurzaamheid Lia de Ridder: ‘Aan de Klimaattafel brengen we een netwerk, kennis en ervaring in verduurzaming samen. Het motto is: Door te doen, laten zien dat het kan. Iedereen is van harte welkom om informatie te halen en ideeën te pitchen, om ze met verkregen input om te zetten in praktijk. Ik merk dat steeds meer mensen de noodzaak van de energietransitie inzien. Ook het aantal initiatieven dat uit de Klimaattafel voortkomt, groeit. Deze positieve ontwikkeling draagt zeker bij aan het samen realiseren van een duurzaam Wassenaar.’

Net als alle andere gemeenten staat Wassenaar voor de opgave om een lokale energiestrategie te ontwikkelen die aansluit op de regionale energiestrategie. De Transitievisie Warmte is daar een belangrijk onderdeel van. ‘Die omslag kunnen we niet alleen maken’, zegt De Ridder. ‘Dat moeten we doen met inwoners en ondernemers. Dat is één van de redenen waarom we met de Klimaattafels zijn begonnen. Door daar mooie voorbeeldprojecten te laten zien, ontstond er al de nodige positieve energie en konden er in samenwerking met Buurkracht vier teams van inwoners worden gesmeed die in hun eigen buurt aan de slag wilden: team Deijleroord, Nieuw Wassenaar, Park de Kieviet en Centrum.’

Vergadering van on-Wassenaarse proporties
Elk team zette in de eigen buurt een enquête uit om te polsen voor welke verduurzamingsstappen belangstelling was. Overal kwamen zonnepanelen als eerste uit de bus. De Ridder: ‘Om die reden hebben ze vervolgens de krachten gebundeld en samen een zonnepanelenleverancier gezocht. Door de coronacrisis zijn mensen massaal aan het klussen geslagen en is er meer aandacht voor alles in en rondom de woning. Dat momentum wilden de teams niet voorbij laten gaan, dus organiseerden ze een online bijeenkomst om buurtgenoten over hun zonnepanelenactie te informeren. Daar logden maar liefst 200 geïnteresseerden op in, en nog eens 250 mensen hebben de bijeenkomst daarna online bekeken. ‘Als wethouder Duurzaamheid en Inwonerparticipatie kan ik daar alleen maar trots op zijn.’

‘In Wassenaar gaat het al heel goed op het gebied van burgerparticipatie; veel mensen zijn actief voor het dorp, bijvoorbeeld ook in de zorg voor elkaar.’

Serieuze plannen voor vervolgstappen
Ook de reacties op de online bijeenkomst waren positief: bijna 200 Wassenaarders vroegen inmiddels een vrijblijvende offerte aan. En begin september plaatste de firma Freek Van Os de eerste zonnepanelen in het kader van de actie. ‘Er staan alweer serieuze plannen voor vervolgstappen’, vertelt De Ridder. ‘Zo zijn er uit een aantal wijken inwoners die nadenken over isolatieacties en zijn we met een aantal inwoners in gesprek over de oprichting van een energiecoöperatie. Want niet iedereen heeft zelf een geschikt dak voor zonnepanelen, dus er is ook vraag naar collectieve zonneprojecten. ’Buurkracht is inmiddels ook bezig om samen met inwoners EnergyParty’s te organiseren – waar buren in een huiselijke setting hun energierekeningen vergelijken en ideeën krijgen aangereikt om te besparen. Ook daarvoor is een online variant ontwikkeld.

Samen resultaten boeken
Ondertussen is De Ridder erg trots op wat er in de buurten gebeurt. ‘Initiatieven zoals deze zonnepanelenactie dragen enorm bij aan onze duurzaamheidsdoelstelling: Wassenaar CO2-neutraal in 2050. Wij zijn daarin niet ambitieuzer dan Nederland, maar even goed zijn we ons er zeer van bewust dat het nog steeds een uitdaging is. Want je kan als overheid nog zulke mooie doelen formuleren, de inwoners en ondernemers moeten daar uiteindelijk mede vorm aan geven. Ik ben dan ook heel blij om te zien wat er de afgelopen jaren in samenwerking met onze inwoners en partners tot stand is gekomen. En wat er allemaal nog uit voort gaat komen, want we gaan zeker door met de Klimaattafel!’

Foto: Lia de Ridder (rechts) met een aantal buurtteamleden. Reflex Media Producties Wassenaar©

Delen: