Je eigen zonne-energie produceren zonder installatie op je eigen dak? Dat kan. De meest voor de hand liggende mogelijkheid is via een Postcoderoosproject, waarvoor per 1 april 2021 een aangepaste regeling geldt. Ofwel: door in je buurt of dorp de koppen bij elkaar te steken en gezamenlijk een zonnedak te regelen, bijvoorbeeld op een flinke schuur. Hoe pak je dat aan? Check dit stappenplan.

1. Vorm een buurtteam
Waarom zou je een gezamenlijk zonnedak alleen regelen? Verzamel liever een paar enthousiaste buren om je heen die samen met jou de kar willen trekken. Dat is wel zo gezellig en het scheelt je vooral ook een hoop werk. Want zo kan je de taken verdelen.

2. Zoek een geschikte locatie
Deze stap loopt in de praktijk meestal parallel met de eerste, of gaat er soms zelfs aan vooraf. Want de eerste voorwaarde voor een gezamenlijke zonne-installatie is natuurlijk dat je deze ergens kwijt kan. Dat betekent dat je een behoorlijk (dak)oppervlak, minimaal 400 m2, nodig hebt dat veel zonlicht vangt, en een dakeigenaar die bereid is mee te werken. Je begint dus met een veldonderzoek – welke daken komen in aanmerking? – en het polsen van de eigenaren.

3. Zorg voor een degelijke dakvalidatie
Een dak dat op het eerste gezicht geschikt lijkt, is dat bij nader onderzoek lang niet altijd. Dan blijkt bijvoorbeeld dat er asbest in verwerkt is, of dat de constructie niet stevig genoeg is voor een groot aantal zonnepanelen. Wil je voorkomen dat jouw initiatief hierop vastloopt, neem dan een partij in de arm die je kan helpen een echt geschikte locatie te bepalen. Zoals Stichting Buurkracht. Voor de dakvalidatie maken we bijvoorbeeld constructieberekeningen, we controleren of het elektriciteitsnetwerk aan de eisen voldoet en nemen de hypotheekverstrekker en verzekeraar(s) mee in de plannen. En voldoet het dak toch niet, dan helpen we je een alternatief te vinden.

4. Richt een coöperatie op
Om in aanmerking te komen voor de postcoderoosregeling, een subsidieregeling die gezamenlijke zonne-installaties bevordert, moet je de aanvraag indienen als energiecoöperatie. Als er nog geen energiecoöperatie in je buurt is waar je bij kunt aansluiten, is het dus zaak er zelf één op te richten. Met eigen statuten, een oprichtingsacte en een officieel bestuur. Ook hierbij kan Stichting Buurkracht je ondersteunen en zo bewust bepaalde keuzes te maken betreffende de inrichting van jullie energiecoöperatie.

5. Bepaal je business case: financiering en aanbod
Oké, je hebt een dak. Je hebt een coöperatie. Nu begint het rekenwerk. Wat gaan de zonnepanelen die je op het dak kwijt kunt, kosten en opleveren? Wat wordt je business case? Hoe zet je een aanbod neer dat de installatie financieel haalbaar houdt en tegelijkertijd aantrekkelijk is voor potentiële deelnemers? Als je dat in beeld hebt en een businessplan hebt opgesteld, kun je een financieringsaanvraag indienen. Bij een bank, een fonds, maar bijvoorbeeld ook bij een lokale stichting of een particulier die geld beschikbaar wil stellen.

6. Werf deelnemers
Deze fase loopt meestal gelijk op met de vorige: alle buren binnen het postcodegebied laten weten waar je mee bezig bent én hoe ze zelf gebruik kunnen maken van de zonne-energie die van het dak af komt. Dat betekent: flink tamtam maken, bijvoorbeeld in lokale kranten en social media en via (online) buurtbijeenkomsten. Maar ook door langs de deuren te gaan om persoonlijk je verhaal te vertellen en liefst ook nog flyers achter te laten. Zo kunnen buurtgenoten alles nog eens rustig nalezen.

7. Het dak op!
Genoeg deelnemers geworven om tot uitvoering over te gaan? Gefeliciteerd! Dan kun je de benodigde opdrachten geven: bijvoorbeeld voor de notaris, de aansluiting, de zonnepaneleninstallatie en de verzekeringen. Ook kan je verder met de administratieve afwikkeling voor de deelnemers. Houd hen ook goed op de hoogte van de voortgang, en vergeet niet om als de zonnepanelen eenmaal zijn aangesloten op het elektriciteitsnet, dit met hen te vieren!

Stichting Buurkracht ondersteunt bij alle stappen
Bij de organisatie van een Postcoderoosproject komt aardig wat kijken. Het goede nieuws is: Stichting Buurkracht kan veel werk uit handen nemen. Zo kunnen we je helpen enthousiaste buren te vinden om een team te vormen. We zoeken met je mee naar een dak, voeren de dakvalidatie uit en adviseren bij het opstellen van de businesscase. We ondersteunen bij het aanvragen van offertes, gaan mee om de tafel met financiers en verzekeraars, en alle administratieve rompslomp kun je aan ons overlaten. We helpen bij de organisatie van (online) voorlichtingsbijeenkomsten, en bieden professionele communicatiemiddelen om je initiatief onder de aandacht te brengen. Kortom: we ontzorgen je van a tot z. Deskundig en voortvarend. Meer weten? Neem contact op via support@buurkracht.nl.

Delen: