HEC (Hogelandster Energie Coöperatie) gaat in samenwerking met ECoop, onderdeel van Stichting Buurkracht, drie SamenZONderAsbest-projecten aan. Met als doel: collectieve en asbestvrije zonnedaken waar inwoners van het Hogeland aan mee kunnen doen en kunnen genieten van de energieopbrengsten. HEC geeft hiermee invulling aan haar ambitie: het verduurzamen van de elektriciteitsbehoefte in het Hogeland.

De daken die verduurzaamd gaan worden, liggen in Leens, Kloosterburen en Eenrum. Door deel te nemen aan het project kunnen bewoners uit het Hogeland genieten van zonne-energie zonder zonnepanelen op het eigen dak. Door het dak beschikbaar te stellen, dragen de dakeigenaren bij het verminderen van het aardgasverbruik in het projectgebied en realiseren zij een asbestvrij dak. Daarnaast kunnen inwoners uit Kloosterburen en omgeving ook nog meedoen aan het zonnedak van de HEC op het Oldeheem.

Financiële tegemoetkoming met Postcoderoossubsidie

De eerste projectschetsen en exploitatiemogelijkheden met behulp van de Postcoderoossubsidie zijn inmiddels inzichtelijk gemaakt. Dankzij deze subsidieregeling kunnen inwoners zich met een financiële tegemoetkoming in coöperatief verband organiseren en gezamenlijk lokale energie opwekprojecten tot stand brengen. De coöperatie HEC neemt in dit project het voortouw. De provincies Groningen en Friesland ondersteunen de SamenZONderAsbest-projecten van ECoop. Eigenaren van grote asbestdaken met interesse kunnen zich melden via samenzonderasbest.nl.
Delen: