Buurkracht bij jubileumeditie HIER opgewekt

Op woensdag 30 maart vond de 10de editie van HIER opgewekt plaats. Een evenement dat jaarlijks volledig in het teken staat van lokaal opgewekte energie. Allerlei partijen die zich bezighouden met lokale energie-alternatieven worden uitgenodigd. Zo ook Buurkracht. Hier een kort verslag van deze inspirerende dag, waar zelfs de koning bij aanwezig was.

Circa 550 deelnemers verzamelden zich in theater Spant! in Bussum. Het programma was gevuld met deelsessies, een plenair programma en een netwerkroulette. Buurkracht had haar eigen keukentafel waar geïnteresseerden konden aanschuiven en genieten van een versgebakken particiPERENtaart. We gingen met collega’s uit het werkveld in gesprek over participatieprojecten met verschillende duurzaamheidsthematieken zoals vergroening, duurzame opwek, energiebesparing, hittestress en wateroverlast. Dit leverde mooie momenten op waarbij inzichtelijk werd hoe we elkaar kunnen helpen en aanvullen bij deze vraagstukken.

Paul van Leeuwen – Relatiemanager: “Als je hier een dag rondloopt, word je positief geïnfecteerd door de innovatieve en creatieve ideeën van bewoners om met elkaar vooruit te komen. Niks geen sombere verhalen over klimaatverandering en energietransitie. Veel succesverhalen over hoe het wel kan. Zoals Barrack Obama altijd zei: Ja we kunnen het!”

Ellen van Baelen – Communicatieadviseur:Wat fijn om elkaar in het echt te zien, een inspirerende dag met veel kennisuitwisseling en waardevolle gesprekken over de mogelijkheden op het gebied van burgerparticipatie.”

Klaas Bijlsma – Buurtbegeleider: “Goed om te zien en te ervaren dat bewonersinitiatieven een steeds grotere rol spelen in de energietransitie. Zo wordt ervan onderop een grote bijdrage geleverd in de verduurzaming van wijken en dorpen”

Djoera Eerland – Marketeer: Een dag die bruiste van de energie. Bewonersinitiatieven en gemeentes willen aan de slag, maar weten elkaar nog niet altijd te vinden. Onafhankelijk intermediairs zoals Buurkracht kunnen daar een belangrijke rol bij spelen.

 

Delen: