Golfpark en Lommerrijk

samen richting aardgasvrij

 

Met de ondertekening van het klimaatakkoord (de Klimaatwet) moet binnen 30 jaar elk huishouden in Nederland van het aardgas af zijn. In het Golfpark en Lommerrijk houden we niet van afwachten en is een werkgroep Energietransitie alvast aan de slag gegaan met een onderzoek wat er nodig is ter voorbereiding op een aardgasvrije buurt. Ze doen dat samen met Buurkracht en de gemeente Lelystad, om ervoor te zorgen dat niemand straks voor verrassingen komt te staan.

Want hoewel er al hard wordt gewerkt aan alternatieven voor aardgas, zal de komende tijd ook in onze huizen het nodige moeten gebeuren. Samen willen we kijken naar de technische en financiële mogelijkheden in de buurt en wat er nodig is per type woning. Zo ontstaat een buurtplan opgesteld door bewoners voor bewoners. Daarmee weten we dan precies wat we nu en straks samen aan kunnen pakken!

enquête: heeft u wensen en/of vragen?

Begin december 2019 hielden wij een enquête onder de bewoners van onze buurt. Met overweldigend resultaat: bijna 70% vulde de enquête in. Waarvoor dank!

 

wat kunt u verwachten?

Regelmatig komt de werkgroep Energietransitie bij elkaar. En op de buurtbijeenkomsten die we een aantal keren zullen gaan organiseren, wordt een terugkoppeling aan u gegeven over hun bevindingen. In een procesoverzicht kunt u precies zien waar we zitten in het proces.

 

wat kunt u doen?

  • Blijft u graag op de hoogte? Check met regelmaat deze webpagina.
  • Kom ook naar de buurtbijeenkomsten, krijg een update van de werkgroep en stel al uw vragen.
  • Geef uw mening via de enquêtes.

bijeenkomsten buurt en werkgroep

voor iedereen

Golf Event Center
Parlaan 2 Lelystad

maandag 28 september 2020

maandag 9 december 2019
vragen en antwoorden bijeenkomst

 

voor bewonerspanel

Maandag 10 februari 2020

 

voor werkgroep

woensdag 8 januari 2020

dinsdag 17 december 2019

verslag woensdag 4 december 2019