gedreven
team neemt buren mee

 

Hoe krijg je plannen om je dorp te verduurzamen van de grond? En hoe krijg je medebewoners mee? Een team van enthousiastelingen in Anjum slaagt daar verrassend goed in. Hun succesformule? Een mix van talenten, doorpakken met aantrekkelijke acties en activiteiten én een gemeenschap die daarvoor openstaat.

In 2018 organiseerde het zeskoppige team een eerste bijeenkomst voor het dorp. Ruim 80 bewoners lieten zich informeren over zonnepanelen en isolatie. Emile Hendriks van het buurtteam: “De acties die we in petto hadden, sloegen aan: ruim 30 woningen zijn al geïsoleerd, voorzien van zonnepanelen, of beide. En nog steeds krijgen de bedrijven die we die avond hadden uitgenodigd, opdrachten binnen.”

“de 234 zonnepanelen waren in no time uitverkocht

Tijdens de informatieavond bleek dat in Anjum ook veel belangstelling was voor zonnepanelen op andermans dak. Hiermee ging het team vervolgens voortvarend aan de slag. “In een recordtijd van drie maanden lagen er 234 collectieve zonnepanelen op een loods van een ondernemer in het dorp,” vertelt Emile. “Om dat organisatorisch en juridisch goed te regelen, hebben we Energiecoöperatie De Anjumer Eendragt opgericht. De panelen waren in no time uitverkocht. We bekijken nu de mogelijkheden voor een tweede zonnedak.”

Ondertussen smeedt het team meer spannende plannen. “Bijvoorbeeld voor een zonneweide van 6000 panelen bij het opwerkingsstation van gaswinningsbedrijf NAM, naast Anjum. Dat is iets van de lange adem, maar de NAM wil meewerken en er zit beweging in. Daarnaast peilen we de belangstelling voor een elektrische deelauto; de flyers brengen we binnenkort rond. In samenwerking met de NAM plaatsen we alvast een snellaadpaal.”

 

“mooi om te merken dat we zo veel support krijgen”

In november staat er een dorpsavond op het programma over de energie van de toekomst. “Denk aan waterstof of biovergisting en dergelijke. We gaan dan ook aan de slag met MienskipEnergiePlan, een project dat we met Dorpsbelangen organiseren. Onder leiding van de Friese Milieu Federatie maken we samen met bewoners in twee sessies een energieplan voor Anjum. Met daarin alle stappen om het dorp in 2030 energieneutraal te maken.”

Zo zit er heel wat beweging in Anjum. Emile: “Zo’n beweging valt of staat met mensen. Wij hebben het geluk dat we een mooie mix in ons team verenigen: ondernemers die er hun schouders onder willen zetten, mensen met technische kennis en/of een groot netwerk. Maar wil je echt iets bereiken, dan heb je draagvlak nodig: je moet het sámen doen. Daar werken wij aan, via allerlei kanalen waaronder de buurkracht-app. Mooi om te merken dat we zo veel support krijgen en dat er zo veel Anjumers zijn die onze missie ook belangrijk vinden.”

 

Geïnspireerd door de buren in Anjum?

Delen: