EnergyWebinar met Masterclass

actieve bewoners in uw gemeente vinden

Wilt u uw RREW-investering slimmer en beter laten renderen en meer burgers mobiliseren? Of heeft u geringe middelen en wilt u verduurzaming toch een brede impuls geven? Stichting Buurkracht activeert binnen een paar weken een groot aantal ‘buurkrachtige’ inwoners in uw gemeente.

succesvol beproefd: EnergyWebinar met Masterclass

Met slechts enkele afstemmingsmomenten regelen wij voor u het EnergyWebinar met de Masterclass. De combinatie van beide vormt een snelle, eenvoudige en met succes beproefde online methode om actieve bewoners te vinden.

  • we geven een EnergyWebinar voor rond de 200 inwoners gevolgd door een Masterclass, in combinatie met gerichte buurtbegeleiding
  • we faciliteren een activerende campagne voor zo’n 10.000 inwoners
  • u leert een groep van rond de 10 gemotiveerde burgers kennen, mét concrete plannen voor verduurzaming voor en met hun buurt

goed voorbereid, sterke inhoud en helder proces met digitale ondersteuning: heel motiverend en constructief – actieve inwoner uit Geldrop-Mierlo

maak kennis met burgers met concrete bespaarplannen

De sleutel tot succes is het vinden van actieve burgers, die hun buurt meenemen. En ze te begeleiden van plan naar actie, met een helder proces en krachtige communicatie in de buurt. Met onze inzet bereikt u actieve inwoners met concrete bespaarplannen, die zij samen met hun buurtgenoten willen realiseren.

laat uw inzet beter renderen

Wij wijzen de deelnemers op de mogelijkheden en regelingen in uw gemeente, waardoor uw energieloket en andere activiteiten meer bezoek mogen verwachten. Het is dé opstap naar langdurigere energiebesparingen, op weg naar aardgasvrije buurten.

meer informatie

Stichting Buurkracht heeft al sinds 2013 ervaring opgebouwd met het activeren van buurtbewoners. In zo’n 600 buurten in meer dan 100 gemeenten hebben inwoners hun ‘buurkracht’ ingezet. U bereikt ons via 085 065 7661 en support@buurkracht.nl. Stichting Buurkracht is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk die gelooft in de kracht van buren om hun straat, buurt of wijk mooier, veiliger, duurzamer en groener te maken.