collectief zonnedak

 

meer zonne-energie,

meer deelnemers,

meer voordelen voor de omgeving

 

Lokale opwek, lokaal profijt. Zo laat een collectief zonnedak zich goed samenvatten. De locatie-eigenaar, de energiecoöperatie, deelnemers en overige omwonenden: allemaal profiteren ze mee van de energie die in de buurt wordt opgewekt.

zonnedak groot dak
wat het betekent voor een energiecoöperatie?

Een bereidwillige locatie-eigenaar stelt zijn dak ter beschikking. Als coöperatie huur je dit dak voor een looptijd van 16 jaar. De coöperatie betaalt jaarlijks een vergoeding voor de dakhuur aan de locatie-eigenaar. Het dak moet voldoen aan alle technische, juridische en financiële voorwaarde voldoen, waarna de coöperatie hier zonnepanelen op plaatst. Het opwekken van stroom kan beginnen!

De stroom wordt vervolgens door de energiecoöperatie doorverkocht aan energieleverancier. De opbrengsten uit het project bieden de coöperatie de ruimte lokale initiatieven te realiseren.

Gedurende de looptijd van het project ontvangt de coöperatie SCE-subsidie. Dit is de vervanger van de postcoderoosregeling. Het betreft een exploitatiesubsidie waarbij energiecoöperaties en VVE’s subsidie per geproduceerde kWh ontvangen gedurende de looptijd van het project.

Het collectieve zonnedaktraject is een initiatief van ECoop, sinds 2020 onderdeel van Stichting Buurkracht.

voordelen van een collectief zonnedak voor energiecoöperaties
 • Een geschikt dak met een gezonde businesscase op een presenteerblaadje
 • Meer zonne-energie door en voor energiecoöperaties
 • Meer projectparticipatie door lokale bewoners
 • Lokale opwekking, lokale besteding: van de opbrengst kunnen er andere lokale initiatieven worden gerealiseerd.
 • Deelnemers met een ongeschikt dak, huurwoning of woning met beschermd dorpsgezicht dragen bij aan energietransitie, ondanks dat zij zelf geen panelen plaatsen.
 • Haalbaarheidsstudie op kosten van de Provincie, inclusief constructieberekening.
 • Bijdragen in kosten voor professionele ondersteuning van Buurkracht.
 • Een nieuw dak, dus geen noodzakelijk onderhoud voor de komende 16 jaar.

 

voordelen van de begeleiding door Buurkracht

oordelen van de begeleiding door Buurkracht

 • Realiseren van een zonnedak maken wij makkelijker en sneller;
 • Ruime ervaring bij het begeleiden van projecten door 125 collectieve zonnedaken;
 • Ruime ervaring met dakvalidatie-trajecten;
 • Standaard projectdocumentatie beschikbaar;
 • Ondersteuning bij deelnemerswerving mogelijk;
 • Vaste projectbegeleiders;
 • De coöperatie wordt ontzorgd;
 • Duidelijk en efficiënt proces.
lokale opwek, lokaal verbruik

De energietransitie is niet alleen een noodzaak, maar ook een kans voor de samenleving. Overal in Nederland werken mensen samen, verenigd in inmiddels bijna 1.000 energie coöperaties, om door middel van energiebesparingsprogramma’s of opwekprojecten de energietransitie en de samenleving vooruit te helpen.

Met de SCE-regeling stimuleert de overheid deze (coöperatieve) ontwikkeling. Dit omdat groen en duurzaam beter is, maar ook omdat zij de samenwerking tussen burgers wil stimuleren. Zo levert het werken aan verduurzaming op verschillende manieren energie op voor de samenleving!

nieuwe Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking

Sinds 1 april 2021 is er de nieuwe Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). De SCE-regeling vervangt de Postcoderoosregeling en maakt het voor deelnemers gunstiger en eenvoudiger om deel te nemen. Voor inmiddels 60 projecten in Friesland en Groningen hebben we al een aanvraag ingediend. Lees meer over de SCE.

daken met asbest

Energiecoöperaties dragen met collectieve zonnedaken bij aan de verduurzaming van de lokale leefomgeving door bijvoorbeeld een zonnepanelenproject. Voor veel coöperaties zijn asbesthoudende daken een uitdaging om mee aan de slag te gaan. Het asbest moet immers eerst worden gesaneerd en een nieuw dak moet worden geplaatst. Voor locatie eigenaren vormt dit een hoge kostenpost. Dit kan anders! Met het programma SamenZONderAsbest bieden we coöperaties de mogelijkheid om op een gesaneerd en gerenoveerd dak een zonnedak met een gezonde businesscase te realiseren. En krijgen locatie eigenaren de kans om van een kostenpost een investering te maken. Lees hier meer over SamenZONderAsbest.

meer weten?

Over onze aanpak? Over de SCE-regeling? Of anderszins? Neem vooral contact op.

Regelmatig organiseren we vrijblijvende webinars over onderwerpen die zijn gerelateerd aan collectieve zonnedaken. Hier leest u daar meer over en kunt u zich ook meteen aanmelden.

van Friese en Groningse oorsprong

Het collectieve zonnedaktraject is een initiatief van ECoop, zonnedakexpert met Groningse en Friese roots en inmiddels ook actief in andere provincies en sinds 2020 onderdeel van Stichting Buurkracht.

ECoop ondersteunt sinds de oprichting begin 2016 lokale burgerinitiatieven bij het realiseren van gezamenlijke zonnedaken. ECoop fungeert daarbij als spil tussen bewoners, overheden, energiecoöperaties en dak- en soms ook landeigenaren. ECoop zoekt daarnaast ook altijd naar innovatieve oplossingen die nog meer resultaat opleveren. De aanpak SamenZONderAsbest, waarbij het asbestvrij maken van daken wordt gestimuleerd en zonnepanelen op het gerenoveerde daken door de energiecoöperatie worden teruggeplaatst, is hier een voorbeeld van. Inmiddels zijn er 125 trajecten gerealiseerd.

Stichting Buurkracht gelooft in de kracht van buren. De kracht om dingen samen mooier, beter, groener, veiliger, gezelliger of duurzamer te maken in de buurt. Buurkracht helpt buren in heel Nederland om hun buurkracht te ontdekken en te vergroten. Door mensen bij elkaar te brengen en ze te ondersteunen met tips, trucs en tools. Meer dan 600 buurten hebben inmiddels hun buurkracht ingezet. Steeds vaker betrekken ook gemeenten en overheden Buurkracht bij burgerparticipatietrajecten.