In het hart van de Europese energietransitie staat een concept dat zowel uitdagend als inspirerend is: Energy Citizenship, ofwel energieburgerschap. Energieburgerschap omvat de rechten en verantwoordelijkheden van mensen voor een rechtvaardige en duurzame energietransitie en moet door de Europese lidstaten verankerd worden in nationale wetgeving en beleid. Het erkent daarmee de cruciale rol die burgers spelen in de overgang naar een duurzamere toekomst. Als Buurkracht hebben wij de eer gehad om 3 jaar lang deel te nemen aan het vooraanstaande Europese onderzoeksproject EC2, dat zich richt op de bevordering van dit burgerschap.  

Deelname slotbijeenkomst Buurkracht 

Tijdens de slotbijeenkomst op 5 maart 2024, een samenwerking met drie vergelijkbare onderzoeksprojecten, hebben we onze inzichten en ervaringen gedeeld. Deze bijeenkomst markeerde een belangrijke mijlpaal in het streven naar een inclusieve energietransitie. 

Energieburgerschap gaat verder dan alleen het verbruik van groene energie; het omvat actieve deelname en betrokkenheid van burgers bij de energietransitie. Het brengt rechten en plichten met zich mee, maar hoe vertalen we dit abstracte concept naar concrete acties? Dit was een van de kernvragen binnen de EC2-projecten.  

     

 

 

 

 

Versterken van energieburgerschap 

Samen met Europese partners heeft Buurkracht bijgedragen aan de ontwikkeling van een reeks hulpmiddelen en aanbevelingen die essentieel zijn voor het versterken van energieburgerschap. . Zo ontstonden een ‘Energy Citizenship Academy’ en een blauwdruk voor het starten van een energiegemeenschap. Deze tools zijn ontworpen om kennis te delen, vaardigheden te ontwikkelen en lokale energie-initiatieven van de grond te krijgen. Want deze lokale energie-initiatieven – zoals energiecooperaties maar ook de Buurkracht buurtteams– vormen een van de belangrijkste manieren om daadwerkelijk invulling te geven aan energieburgerschap. Lokale duurzame energieprojecten van bewoners voor bewoners waar iedereen aan mee kan doen.  

De rol van beleidsmakers op gemeentelijk niveau kan niet worden onderschat in deze transitie. De projecten leveren concrete aanbevelingen op om een ondersteuningsstructuur te creëren die zowel collectieve bewonersinitiatieven als individuele burgers ten goede komt. Dit omvat het vergroten van de betrokkenheid bij beleids- en besluitvormingsprocessen, en het benadrukken van het belang van samenwerking in de buurt en het werken op zeer lokaal niveau. 

Buurkracht draagt haar steentje bij 

Buurkracht staat klaar om beleidsmakers te ondersteunen bij het navigeren door deze complexe maar cruciale uitdagingen. Onze ervaringen in het EC2-project hebben ons unieke inzichten gegeven in de kracht van gemeenschapsactie en de noodzaak van ondersteunende structuren om deze initiatieven te laten bloeien. We benadrukken het belang van onafhankelijke partijen die een brug kunnen slaan tussen bewoners en lokale overheden, en die kunnen helpen bij het opbouwen van vertrouwen en samenwerking. 

Neem contact met ons op 

Voor beleidsmakers die vooruit willen, biedt Buurkracht een bron van kennis en ervaring. Wij geloven dat door samen te werken, met een sterke focus op lokale betrokkenheid en ondersteuning, we een duurzamere toekomst kunnen bouwen waarin iedereen, als energieburger, een actieve rol speelt.  

Het pad naar energieburgerschap is er een van samenwerking, innovatie, en vooral, gemeenschappelijke inzet. Laten we deze reis samen voortzetten, met Buurkracht als jouw betrouwbare gids en partner in de energietransitie. Neem contact met ons op om te kijken wat we voor jouw buurt of project kunnen betekenen. 

 

Delen: