Niet iedereen is in de gelegenheid zijn huis te verduurzamen met grote maatregelen zoals zonnepanelen of vloerisolatie, maar alle kleine beetjes helpen. Het dichten van kieren kan al een groot verschil maken in het terugdringen van tocht en kou en daarmee het energieverbruik. Buurkracht voerde vanuit de Energiebespaarcoalitie via het ministerie BZK de afgelopen maanden mooie acties uit. Groepen actieve buren in onder andere Zeist, Zwolle, Enschede en Reduzum vormden fixteams. Zij staken de handen uit de mouwen en doken de buurt in om energiebesparende materialen te bevestigen. De materialen werden gefaciliteerd door de gemeente, buurtvereniging of kerk. Ook werden er energiemarkten georganiseerd, bewustwording gecreëerd over het belang van energiebesparing en tochtstrips uitgedeeld. Lees hieronder over twee succesvol uitgevoerde acties.

Zeist

In maar liefst drie buurten in Zeist werd een mooie isolerende actie op poten gezet. Het mooie was dat daar een brede samenwerking voor is opgezet en de actie in drie maanden tijd is opgezet en afgerond. Hoe fijn kun je samenwerken in Zeist! De aanleiding kwam vanuit de woningcorporatie Woongoed Zeist en daarbij sloten Mijn Groene Huis en Buurkracht aan. De gemeente Zeist faciliteerde deze samenwerking. De drie buurten waren het dorp Austerlitz en de Zeister buurten Staatsliedenkwartier en Centrumschil-Noord. Vrijwillige klussers uit de buurten, maar ook vanuit Woongoed en Mijn Groene Huis kregen een klusdemonstratie bij Praxis in Zeist, die er ook voor zorgde dat de grote bestelling bespaarmiddelen daadwerkelijk en op tijd werd geleverd. Nog een kunst in deze tijd.

   

De kieren-dichten actie kreeg veel lokale media-aandacht, wat bijdroeg aan een grote opkomst op de actiedagen 24 en 25 februari. Buurtbegeleider Jos was onder andere te horen in een radio-item van Slotstad. Ook werden de klusdagen, door ijverige inzet van Henriëtte, aangekondigd in het Zeister Magazine en werd met een tevreden blik teruggekeken op de dag in Austerlitz door De Nieuwsbode.

   

Reduzum

Ook in Reduzum werd een kieren-dichten actie voor woningen uitgevoerd. Ondersteund door de gemeente Leeuwarden, woningcorporatie Elkien en een aantal andere organisaties zoals Buurkracht en de Energiebank Friesland heeft Doarpsbelang in oktober een pilot opgezet. Samen de winter goed doorkomen, dat was het doel. Na een wervingsactie is bij 170 adressen geïnventariseerd welke behoefte er aan energiebesparende maatregelen was. Hiervoor zijn 15 energiecoaches uit eigen dorp opgeleid. Zij hebben per huis bekeken welke verbeteringen er mogelijk zijn om minder energie te gebruiken. Met onder meer het aanbrengen van 450 ledlampen, 1.000 meter radiatorfolie, 900 meter tochtstrippen, 38 brievenbusborstels en 90 waterbesparende douchekoppen is het doel bereikt. De Stichting Doarpsmûne Reduzum, de Hervormde Gemeente Reduzum-Idaerd en de Energiebank hebben toegezegd de kosten (€ 10.000) voor hun rekening te nemen. Woningcorporatie Elkien leverde voor de huurhuizen de benodigde materialen. Alle materialen zijn half december geleverd en werden aangebracht in de woningen door actieve, handige bewoners. Onder andere via de sportverenigingen werden deze enthousiastelingen gevonden. Door mee te helpen konden zij geld verdienen voor hun vereniging via een subsidie van de gemeente Leeuwarden.

 

Doe je mee de volgende keer?

Binnenkort vindt de evaluatie van deze actie plaats met het ministerie BZK. Buurkracht hoopt dat BZK een vervolg wil geven aan de kieren-dichten actie vanuit de Energiebespaarcoalitie. Ben jij geïnspireerd door bovengenoemde acties? En zou je graag een soortgelijke actie op willen zetten met een groep buren met net zo’n groot succes? Neem dan contact op met sophie@buurkracht.nl? Als aan de actie een vervolg wordt gegeven, nemen we contact met je op.

 

Delen: