Geef bewoners de ruimte

Er is een enthousiast team van bewoners dat aan de slag wil, bijvoorbeeld met groene daken, een buurtbos of een speelweide. Er ligt een doortimmerd plan en de initiatiefnemers beschikken over hulpmiddelen om vooruit te komen. Ze hebben zelfs al een flink deel van de buurt warm gekregen voor hun ideeën. Dan komt het erop aan: durf jij als gemeente een stap opzij te doen?

Die stap opzij is volgens Roel Woudstra, directeur van Buurkracht, cruciaal om een leuk buurtinitiatief te laten uitgroeien tot een serieus succes. “Zet je hem niet, dan blijf je hangen in denken vóór bewoners. Dan sta je met je rug naar ze toe. Terwijl je als je náást ze gaat staan, echt in gesprek kunt over wat zij belangrijk vinden en waar ze behoefte aan hebben. Zo komt de dialoog op gang, krijg je meer begrip voor elkaar en kun je vertrouwen gaan opbouwen. En dat is uiteindelijk de allerbelangrijkste succesfactor.”

Die stap opzij betekent concreet dat je:

  • in samenspraak met bewoners oplossingen bedenkt in plaats van voorwaarden op tafel legt
  • meer faciliteert dan regelt – dat vraagt ook om interne afstemming binnen de gemeente
  • je aan afspraken houdt – en dat ook van bewoners kunt verwachten


Vruchtbaar voorbeeld
Een actueel schoolvoorbeeld zag Roel in Kootstertille (F). “Daar doet de gemeente er alles aan om bewoners te helpen een fruitbos te realiseren. Zo blijven de initiatiefnemers én bewoners enthousiast en aan twee kanten groeit vertrouwen. De gemeente merkt dat bewoners het voor elkaar krijgen en eigenaarschap tonen en bewoners zien: de gemeente is er ook voor óns. Op die manier krijgt participatie vleugels.”

Dit is het sluitstuk van een vierluik over hoe Stichting Buurkracht de kracht van buren en buurten naar boven haalt. Lees ook de delen over een goed team, een doordacht stappenplan en tooling. Neem voor meer informatie contact op via roel@buurkracht.nl.

*Deze tekst is ook verschenen in VNG-magazine – december 2022

 

Delen: