genieten van zonne-energie

een collectief zonnedak: meerwaarde voor u én uw omgeving

 

Geld verdienen met uw omvangrijke dak? Direct omwonenden die financieel meegenieten van de groene energieopbrengst? En, mocht er sprake zijn van asbest, een jaarlijkse huurvergoeding dat gedeeltelijk de kosten voor asbestsanering compenseert? Onze zonnedakaanpak slaat meerdere vliegen in een klap!
Het collectieve zonnedaktraject is een initiatief van ECoop, sinds 2020 onderdeel van Stichting Buurkracht.

een collectief zonnedak: een groene bron van inkomsten en energie voor boer en buurt

U heeft een omvangrijk dak. Door er zonnepanelen op te plaatsen is het niet langer enkel een dak. Het is een dak met meerwaarde. U draagt aanzienlijk bij aan de energietransitie. En door uw dak beschikbaar te stellen aan een lokale energiecoöperatie ontvangt u jaarlijks een huurvergoeding en ook direct omwonende kunnen financieel meeprofiteren van het collectieve opwek project. Bevat uw dak asbest? Lees hier meer over de mogelijkheden van SamenZONderAsbest

> FrieslandCampina-agrariër uit Onstwedde stelt dak beschikbaar aan energiecoöperatie Stroom uit Westerwolde U.A.

de voordelen van een zonnedaktraject van Stichting Buurkracht
  • Voor de panelen die door de coöperatie worden geplaatst, ontvangt u een vergoeding tussen de €2,50 en €5,00 per paneel per jaar. Bij een dak van 400m2 levert dit tussen de €500,- en €1000,- per jaar op.
  • De kosten van de collectieve zonnepaneleninstallatie zijn voor rekening van de energiecoöperatie en haar leden
  • Na 16 jaar wordt u voor het symbolische bedrag van €1,- eigenaar van de zonnepaneleninstallatie. Dit levert nog eens tenminste 10 jaar extra zonnestroom op voor eigen gebruik of om te verkopen aan een energiebedrijf.
  • Zit er asbest op uw dak? De saneringskosten verdient u grotendeels terug met de dakhuur.
  • Indien er op het dak ruimte over is voor het plaatsen van zonnepanelen voor eigen verbruik, kun je meeprofiteren van het inkoopvoordeel.
  • In geval van Groningen en Friesland: de Provincies moedigen het asbestvrij maken van de grotere daken aan en bieden daarom ondersteuning bij de collectieve zonnedaktrajecten van Ecoop/Stichting Buurkracht. Lees hier meer over.
boer-buurrelatie

U weet als geen ander: een goede relatie met uw omgeving is essentieel voor agrariërs. Tegelijkertijd heeft u te maken met tal van vraagstukken die soms lijnrecht tegenover elkaar staan. Door continu te werken aan een goede relatie ontstaat er begrip en draagvlak. Een collectief zonnedak kan hieraan bijdragen. Direct omwonende binnen de postcoderoos kunnen financieel participeren in het project middels het kopen van zonparticipaties. Over de inleg van hun investering ontvangen zij een rentevergoeding.

samen met energiecoöperaties

Wilt u van uw dak een zonnedak maken, dan stelt u het beschikbaar aan een lokale energiecoöperatie. Deze coöperatie plaatst zonnepanelen op het dak en maakt het – dankzij de SCE-subsidieregeling, die sinds 1 april 2021 de Postcoderegeling vervangt – voor mensen uit de omgeving mogelijk om hiervan financieel te profiteren.

Door het dak via de SCE-regeling beschikaar te stellen aan een lokale energiecoöperatie ontvangt u als dak eigenaar jaarlijks een huurvergoeding. Mocht er asbest op het dak van de locatie aanwezig zijn, kan deze vergoeding een mooie bijdrage leveren voor de investering van de asbestsanering. Als er voldoende ruimte op het dak over is, wordt het bovendien aantrekkelijk om ook zonnepanelen voor eigen verbruik op het dak te plaatsen. U kunt als dakeigenaar meeprofiteren van het inkoopvoordeel van de zonnepanelen samen met de energiecoöperatie. En u levert een mooie bijdrage aan de versnelling van de energietransitie.

van asbestdak naar zonnedak

Ook een dak met asbest, kan een zonnedak worden. In Friesland en Groningen lopen met steun van de Provincies pilots die dit extra stimuleren. De eerste pilot is begin 2019 afgerond in Friesland. En met succes: 18 Friese daken zijn getransformeerd van een asbestdak naar een coöperatief zonnedak. In de provincie Groningen is medio 2019 de tweede pilot gestart. Deze pilot heeft ruimte om 120 daken aan te pakken en loopt nog. En eind 2020 heeft de Friese pilot een vervolg gekregen: het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân heeft opnieuw een subsidie beschikbaar gesteld, zodat nog eens twintig asbestdaken kunnen worden veranderd in daken waarop Mienskipsenergie wordt geproduceerd. Lees hier meer over.

meer weten?

Heeft u vragen? Bent u benieuwd of een zonnedak voor u mogelijk is? Neem vooral contact op.
Ook organiseren we regelmatig webinars over dit onderwerp. Hier leest u daar meer over en kunt u zich ook meteen aanmelden.

Van Friese en Groningse oorsprong

Het collectieve zonnedaktraject is een initiatief van Ecoop, zonnedakexpert met Groningse en Friese roots. Inmiddels is Ecoop ook actief in andere provincies en sinds 2020 onderdeel van Stichting Buurkracht.

ECoop ondersteunt sinds de oprichting begin 2016 lokale burgerinitiatieven bij het realiseren van gezamenlijke zonnedaken. ECoop fungeert daarbij als spil tussen bewoners, overheden, energiecoöperaties en dak- en soms ook landeigenaren. ECoop zoekt daarnaast ook altijd naar innovatieve oplossingen die nog meer resultaat opleveren. De aanpak SamenZONderAsbest, waarbij het asbestvrij maken van daken wordt gestimuleerd en zonnepanelen op het gerenoveerde daken door de energiecoöperatie worden teruggeplaatst, is hier een voorbeeld van. Inmiddels zijn er 125 trajecten gerealiseerd.

Stichting Buurkracht gelooft in de kracht van buren. De kracht om dingen samen mooier, beter, groener, veiliger, gezelliger of duurzamer te maken in de buurt. Buurkracht helpt buren in heel Nederland om hun buurkracht te ontdekken en te vergroten. Door mensen bij elkaar te brengen en ze te ondersteunen met tips, trucs en tools. Meer dan 600 buurten hebben inmiddels hun buurkracht ingezet. Steeds vaker betrekken ook gemeenten en overheden Buurkracht bij burgerparticipatietrajecten.