sprekers evenement

sprekers evenement

sprekers

samen sterk met buurkracht

Op 11 april is de middag gevuld met inspirerende sprekers en interessante workshops. Op deze pagina lees je terug wie er allemaal komen en welke rol zij vervullen op het evenement.

zonnedak schuur

Adjiedj Bakas belicht trends zoals hybride werken en duurzamer leven, maar ook de toenemende surveillance-samenleving en sociale onrust. Ondanks uitdagingen blijft hij geloven in een positieve kijk op het leven, zoals zijn moeder hem altijd leerde: ‘Lach naar de wereld en de wereld zal teruglachen.’

Rima Wierenga, onze dagvoorzitter, gaat op energieke wijze het gesprek aan met de sprekers en workshopleiders. Zij is een verbinder en vindt het bouwen van bruggen tussen mensen met verschillende perspectieven het mooiste wat er is.

 

Wouter Spekkink is universitair docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, gespecialiseerd in bestuurskunde. Zijn onderzoek richt zich op diverse duurzaamheidsvraagstukken, met een focus op de rol van burgerinitiatieven. Suzan Christiaanse, sociaal wetenschapper bij de Erasmus Governance Design Studio, onderzoekt hoe gemeenten duurzaamheidsbeleid beter kunnen afstemmen op de dagelijkse praktijken van inwoners. Op het evenement leiden zij de workshop Samen werken aan partnerschap.

 

Paul Dalebout is een nieuwsgierig adviseur, trainer en facilitator in de (energie)transitie. Hij wordt blij van het gezamenlijk komen tot diepere inzichten om van daaruit betere keuzes te maken. Op het evenement verzorgt hij de workshop De wereld van B.

Sanne Knol is opgeleid als ecoloog en is zich gaandeweg gaan specialiseren in duurzaamheid. Ze wil bijdragen aan het gesprek in de samenleving over in wat voor land we willen leven. Om daarmee de toekomst actief vorm te geven in plaats van deze ons “te laten overkomen”. In dat kader werkt ze bijv. aan Burgerberaden bij de Stichting G1000.nu en bij Youtopialab. Elke Rabé is opgeleid tot ingenieur Sustainable Energy Technology aan de TU/e, en richte haar aandacht daarna op de psychologische kant van de transitie richting een samenleving binnen de planetaire grenzen. Zij is o.a. werkzaam voor Stichting Klimaatgesprekken, Stichting klimaatpsychologie, Think Big Act Now en Youtopialab. Samen verzorgen Sanne en Elke de workshop Wetopia.

Roel Woudstra, algemeen directeur bij Buurkracht, ontwikkelde bij Enexis programma’s voor energiebesparing. Zodoende ontstond Buurkracht, alweer 10 jaar geleden. Deze stichting wil de kracht van buren stimuleren, versterken en verder opwekken door heel Nederland.

Djoera Eerland is marketeer en onderzoeker bij Buurkracht. Ook dit jaar heeft hij zorg gedragen voor de nationale buurkracht monitor 2024. Hij kan niet wachten de resultaten met jou te delen en hier samen lering uit te trekken.

Ga voor meer informatie over het evenement terug naar de pagina Samen sterk met buurkracht.

meld je aan als overheid 2024

meld je aan als overheid 2024

Samen sterk met buurkracht

meld je aan

Ben je er graag bij op donderdag 11 april? Leuk! Vul het formulier hieronder in en je ontvangt een bevestigingsmail van jouw gereserveerde plek.

zonnedak schuur

mijn gegevens

aanmelden overheid 2024

privacy

We gebruiken uw gegevens alleen voor het organiseren van dit evenement en in geanonimiseerde vorm voor onderzoek, analyse, publicatie en statistische doeleinden. Lees verder onze privacyverklaring.

wat is Buurkracht?

Buurkracht is een maatschappelijk initiatief. Ons doel is om mensen in buurten met elkaar te verbinden en ze te ondersteunen bij het verbeteren van de buurt. Buurkracht is onafhankelijk, heeft geen commerciële doelstellingen en maakt geen winst. Gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties zien de kracht van buren en werken steeds vaker met ons samen. Buurkracht heeft diverse programma’s ontwikkeld die aansluiten bij actuele vraagstukken waarbij burgerparticipatie een belangrijke rol speelt. Zo vormt de bewezen Buurkrachtmethode, waarbij buren onder onze begeleiding in teams aan de slag gaan de basis voor onze projecten om buurten duurzamer te maken. Sinds 2013 heeft Buurkracht op deze manier al meer dan 650 buurten ondersteund. Buurkracht is een van de vijf partijen die samen de Participatiecoalitie vormen en gaat in opdracht van de ministeries BZK en EZK 77 nieuwe buurtinitiatieven voor energiemaatregelen starten en ondersteunen dit jaar.

meld je aan als overheid 2024

meld je aan als buur 2024

Samen sterk met buurkracht 2024

meld je aan

Ben je er graag bij op donderdag 11 april? Leuk! Vul het formulier hieronder in en je ontvangt een bevestigingsmail van jouw gereserveerde plek.

 

zonnedak schuur

mijn gegevens

aanmelden buur 2024

privacy

We gebruiken uw gegevens alleen voor het organiseren van dit evenement en in geanonimiseerde vorm voor onderzoek, analyse, publicatie en statistische doeleinden. Lees verder onze privacyverklaring.

wat is Buurkracht?

Buurkracht is een maatschappelijk initiatief. Ons doel is om mensen in buurten met elkaar te verbinden en ze te ondersteunen bij het verbeteren van de buurt. Buurkracht is onafhankelijk, heeft geen commerciële doelstellingen en maakt geen winst. Gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties zien de kracht van buren en werken steeds vaker met ons samen. Buurkracht heeft diverse programma’s ontwikkeld die aansluiten bij actuele vraagstukken waarbij burgerparticipatie een belangrijke rol speelt. Zo vormt de bewezen Buurkrachtmethode, waarbij buren onder onze begeleiding in teams aan de slag gaan de basis voor onze projecten om buurten duurzamer te maken. Sinds 2013 heeft Buurkracht op deze manier al meer dan 650 buurten ondersteund. Buurkracht is een van de vijf partijen die samen de Participatiecoalitie vormen en gaat in opdracht van de ministeries BZK en EZK 77 nieuwe buurtinitiatieven voor energiemaatregelen starten en ondersteunen dit jaar.

meld je aan als overheid 2024

Reserveer plek als overheid

Samen sterk met buurkracht

meld je aan als overheid

Ben je er graag bij op donderdag 13 april van 13.30-17.00? Leuk! Vul het formulier hieronder in en je ontvangt een bevestigingsmail van jouw gereserveerde plek.

zonnedak schuur

mijn gegevens

aanmelden overheid

privacy

We gebruiken uw gegevens alleen voor het organiseren van dit evenement en in geanonimiseerde vorm voor onderzoek, analyse, publicatie en statistische doeleinden. Lees verder onze privacyverklaring.

meer informatie

Klik hier voor meer informatie over het evenement.

wat is Buurkracht?

Buurkracht is een maatschappelijk initiatief. Ons doel is om mensen in buurten met elkaar te verbinden en ze te ondersteunen bij het verbeteren van de buurt. Buurkracht is onafhankelijk, heeft geen commerciële doelstellingen en maakt geen winst. Gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties zien de kracht van buren en werken steeds vaker met ons samen. Buurkracht heeft diverse programma’s ontwikkeld die aansluiten bij actuele vraagstukken waarbij burgerparticipatie een belangrijke rol speelt. Zo vormt de bewezen Buurkrachtmethode, waarbij buren onder onze begeleiding in teams aan de slag gaan de basis voor onze projecten om buurten duurzamer te maken. Sinds 2013 heeft Buurkracht op deze manier al meer dan 600 buurten ondersteund. Buurkracht is een van de vijf partijen die samen de Participatiecoalitie vormen en gaat in opdracht van de ministeries BZK en EZK 75 nieuwe buurtinitiatieven voor energiemaatregelen starten en ondersteunen dit jaar.

meld je aan als overheid 2024

Reserveer plek als buur

Samen sterk met buurkracht

meld je aan als buur

Ben je er graag bij op donderdag 13 april van 13.30-17.00? Leuk! Vul het formulier hieronder in en je ontvangt een bevestigingsmail van jouw gereserveerde plek.

 

zonnedak schuur

mijn gegevens

aanmelden buur

privacy

We gebruiken uw gegevens alleen voor het organiseren van dit evenement en in geanonimiseerde vorm voor onderzoek, analyse, publicatie en statistische doeleinden. Lees verder onze privacyverklaring.

meer informatie

Klik hier voor meer informatie over het evenement.

wat is Buurkracht?

Buurkracht is een maatschappelijk initiatief. Ons doel is om mensen in buurten met elkaar te verbinden en ze te ondersteunen bij het verbeteren van de buurt. Buurkracht is onafhankelijk, heeft geen commerciële doelstellingen en maakt geen winst. Gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties zien de kracht van buren en werken steeds vaker met ons samen. Buurkracht heeft diverse programma’s ontwikkeld die aansluiten bij actuele vraagstukken waarbij burgerparticipatie een belangrijke rol speelt. Zo vormt de bewezen Buurkrachtmethode, waarbij buren onder onze begeleiding in teams aan de slag gaan de basis voor onze projecten om buurten duurzamer te maken. Sinds 2013 heeft Buurkracht op deze manier al meer dan 600 buurten ondersteund. Buurkracht is een van de vijf partijen die samen de Participatiecoalitie vormen en gaat in opdracht van de ministeries BZK en EZK 75 nieuwe buurtinitiatieven voor energiemaatregelen starten en ondersteunen dit jaar.

meld je aan als overheid 2024

kom naar onze brainstormavond Kootstertille

kom naar de brainstormavond

in Kootstertille

Begin april hebben buurtbewoners middels een enquête aangegeven waar energie voor is. Een fruitbos bleek de grote winnaar. Maar er werden ook andere mooie ideeën aangedragen. Wij, je dorpsgenoten Lys en Sake, willen de uitkomsten samen met jullie verder uitwerken en tot actie overgaan.Kom je ook naar de brainstormavond op 28 juni om 19.30? We steken de koppen bij elkaar en bekijken samen hoe we het allemaal vorm kunnen geven. Welke stappen moeten gezet worden en wie pakt wat op? Door dit samen te doen, worden het fruitbos en eventuele andere initiatieven een beetje van iedereen.

meld je aan

De brainstormavond vindt plaatst op dinsdag 28 juni om 19.30 in mfs Tillehûs. Meld je hier aan.

 

aanmelden brainstormavond Kootstertille

aanmelden brainstormavond Kootstertille

 

wat gaan we doen?

Op de brainstormavond gaan we in groepjes uiteen en wisselen we van gedachten over de invulling van het fruitbos. We gaan aan de slag met post-its, stiften en vellen papier en laten de creativiteit stromen. Een goede avond dus om je enthousiaste dorpsbewoners te ontmoeten.

Roel en Sophie van Buurkracht hebben voorwerk gedaan en begeleiden de brainstormavond vanuit hun perspectief. Hun doel is om concrete afspraken te maken over het fruitbos, en wellicht andere activiteiten, zodat deze gerealiseerd worden. Samen gaan we hierover in gesprek en kijken we waar een slag geslagen kan worden in de verduurzaming van Kootstertille. Voel jij je na de avond geïnspireerd, dan kunnen we samen een eerste stap zetten.

de kracht van Buurkracht

Ook zijn we benieuwd of jullie geïnteresseerd zijn in meer maatregelen voor Kootstertille. Initiatieven vanuit bewoners worden gestimuleerd vanuit de gemeente Achtkarspelen. Buurkracht ondersteunt het Plaatselijke Belang hierbij en daarom werken we met hen samen. Buurkracht is een onafhankelijke partij die buren samenbrengt en helpt om de buurt mooier, groener, veiliger of duurzamer te maken. En dat het werkt, hebben zij al laten zien in meer dan 600 buurten in Nederland.

contact

Kun je niet komen, maar wil je toch samen met je buren aan de slag? Neem dan contact op met Buurkracht via sophie@buurkracht.nl.