“Het delen van mijn ervaringen: daar word ik lyrisch van”

De voordeur van haar klimaatneutrale huis staat open tijdens de klimaatweek en als klimaatburgemeester van Den Bosch hielp ze lange tijd anderen met het verduurzamen van huizen. Monique Jansen, woonachtig in Den Bosch, is een echte natuur- en mensliefhebber. Ze draagt graag haar steentje bij aan het mooier maken van de wereld. “Ik zie zoveel potentieel. We kunnen heel veel doen, ook dichtbij onszelf.”

Anderen helpen

Wat doe je als het milieu je aan het hart gaat, en je partner een financieel persoon is? “Dan ga je je huis verduurzamen!”, concludeert Monique. Samen met haar man kocht ze een oud pand. Ze vroegen subsidies aan en gingen op avontuur. “Al snel ontdekte ik dat het super ingewikkeld was. Je krijgt drie offertes waar drie verschillende adviezen gegeven worden én drie verschillende prijzen op staan. Waar ga je dan voor? Daar word je gewoon gek van. De gewone man gaat dit niet doen.”

Gelukkig hadden Monique en haar man door ervaringen in het verleden al behoorlijk wat kennis. “Het frustreerde mij dat het zo ingewikkeld en moeilijk was om aan informatie te komen. Daarom voelden we ons verplicht om mensen te helpen. Als je niets weet over het verduurzamen van je huis, is het zo lastig om stappen te maken. Maar als je aan de hand meegenomen wordt, gaat het lukken.”

Haar vriend werd opgetrommeld door een installateur waarmee ze werkten om een video te maken over het aanvragen van subsidies. Zelf meldde ze zich aan voor de Duurzame Huizen Route. “Mensen kunnen bij ons thuis kijken hoe wij ons huis verduurzaamd hebben. Ze kunnen langskomen, via de website zich laten inspireren of vragen aan mij stellen via een berichtje. Ons huis is al diverse keren gebruikt als voorbeeldhuis. Zelfs als decor voor promotievideo’s van de provincie!”

Samenwerken met Buurkracht

Lange tijd werkte Monique Jansen als duurzaamheidsmanager bij verschillende organisaties. Toen ze bij de gemeente Den Bosch werkte, leerde ze Buurkracht kennen: “We vroegen ons af hoe we nieuwe bewoners konden verleiden te gaan verduurzamen. Daar hadden we denk- en ontwikkelkracht bij nodig. Toen leerde ik Empuls kennen, een innovatieafdeling van Enexis waar Buurkracht onderdeel van uitmaakte.”

Met behulp van een twee jaar durend programma was het rond: er moesten woningen aardgasvrij gemaakt worden. Monique dacht meteen: “dat moeten we met de kracht van de wijk doen: niet vanuit ons kantoortje bij de gemeente.”

Daar startte de samenwerking met Buurkracht. Met hulp van buurtbegeleider Bernice werd er een wijkaanpak voor de wijk Buitenpepers ontwikkeld. Er kwam geld vanuit de gemeente en er ontstond een actieve energiegroep. Monique werd steeds meer fan van het Buurkracht-concept: “Je tast het privédomein van mensen aan als je het over hun huis hebt. En dan wil je niet over de mensen praten, maar mét de mensen praten. Precies zoals dat met Buurkracht gebeurt.”

Buurt-specifieke informatieavonden

Monique besloot, na diverse generieke informatieavonden vanuit de gemeente, Buurkracht-avonden te organiseren. “Door de data en kennis van Buurkracht konden we mensen doelgericht uitnodigen. We wisten welke profielen er in de wijken aanwezig waren en wat de buurten kenmerkten. Sommige bewoners kregen een brief, en sommigen een kaart.”

Op de informatieavonden van Buurkracht kwamen veel verschillende mensen. “Sommigen hadden elkaar nog nooit gezien, maar woonden wel bij elkaar in de buurt. Dat ontdekten ze toen we een kaart van de wijk ophingen en mensen op de kaart mochten prikken waar ze woonden. Sommigen keken elkaar dan aan van: ‘He?! Ik woon daar ook, maar ik ken je nog helemaal niet.’ Hoe gaaf is het om door dit onderwerp bij elkaar te komen en elkaar te helpen? Je merkte dat sociale interactie was wat mensen nodig hadden.”

“Als je goed naar de buurt kijkt, weet je wat die nodig heeft. Vervolgens maak je zo’n informatieavond buurtspecifiek. In dit geval hadden we een spreker uitgenodigd die een oud pand had gerenoveerd. Een jonge vent van in de 30, good looking, kwam op als een soort celebrity. Daar word je blij van, het enige wat hij deed was het podium op gaan en hij had de mensen al mee. Doe je het op de gemeentemanier, dan krijg je een stuk in het wijkblaadje dat drie mensen lezen, en dan krijg je geen afspiegeling van de buurt”, vertelt Monique.

Meer weten? In de Podcast ‘Zo verduurzamen we een woonwijk’ van BNR Nieuwsradio vertelt Monique hoe zij meegeholpen heeft aan het verduurzamen van de wijk de Buitenpepers.

Klimaatburgemeester van Den Bosch

Monique vond het super leuk om zo bezig te zijn met buurtbewoners. Dat was voor haar een reden om zich aan te melden als klimaatburgemeester voor Den Bosch. “Twee jaar lang heb ik deze titel gedragen. Mensen konden bij mij terecht voor advies. Ze belden bij mij aan of stuurde mij een bericht. Officieel was het een rol voor één week, maar toen heb ik besloten deze ambassadeursrol voor het hele jaar te doen. Het was fijn om mensen te helpen met mijn kennis en ervaringen. Vooral van het delen van mijn ervaring word ik lyrisch.”

Verduurzamingsschaamte

Door haar activistische en proactieve houding geniet zij nu samen met haar man van een heerlijk klimaatneutraal huis. En daar komt dan de ‘verduurzamingsschaamte’ opeens om te hoek kijken. “Iedereen hoorde je over stijgende maandlasten, die hadden wij niet. Toen voelde ik me wel ver van de werkelijkheid.”

Maar Monique is intrinsiek gemotiveerd, ze doet het voor het milieu. “Ik doe het voor de wereld. Ik kan me doodergeren aan hoe we nu met de aarde omgaan. Terwijl ik zoveel potentieel zie. We kunnen van alles doen, ook heel dichtbij onszelf. Je hoeft het dan niet eens perse alleen voor het milieu te doen, ook voor jezelf. Neem het verduurzamen van je huis, dan woon je in een fijner huis en zijn je energielasten lager. Dat wil je toch? Ik kan er niet over uit als er niets gebeurt.”

 

Bossche buurten nemen het voortouw in verduurzaming

Bossche buurten nemen het voortouw in verduurzaming

enthousiaste buren

 

Wat is er nodig om onze buurten voor te bereiden op een aardgasvrije toekomst? In de buurten Hintham en Hinthamerpark, allebei onderdeel van Den Bosch, zijn tientallen enthousiaste buren druk bezig met deze vraag. Tjeu Cornet is een van hen. “Het barst hier van de vitaliteit.”

hoe is het allemaal begonnen?

“Gemeenten in Nederland staan voor de opgave om te zorgen dat wijk voor wijk van het aardgas afgaat. Maar dat lukt alleen als bewoners dat zelf willen en ervoor gaan. Den Bosch was op zoek naar zogenaamde proefbuurten om samen zo’n traject mee te doorlopen: welke stappen zijn nodig om straks over te stappen op een andere warmtebron dan aardgas? Hoe betrek je bewoners daarbij en wat kunnen zij zelf doen? Ik en nog iemand uit de buurt zijn hiervoor gepolst, en al snel was er een groep van zo’n 25-30 mensen om ons heen die wilden meedenken. Zo zijn we in 2019 begonnen,” aldus Tjeu Cornet.

krijten op de stoep fleurig en gezellig

zijn de buurtbewoners wel te porren voor het onderwerp aardgasvrij?

“We gingen als meedenkteam voortvarend van start, met ondersteuning van Buurkracht. Zo werden er drie werkgroepen gevormd die de mogelijkheden voor de buurt uitzochten. Ook organiseerden we bijeenkomsten om buren bij het project te betrekken en op de hoogte te houden. Daar kwamen respectievelijk 300 en 150 buren op af. Je kan dus wel zeggen dat het onderwerp hier enorm leeft in Hintham en Hinthamerpark. Dat is allang zo: in het verleden hebben we ook al een aantal heel succesvolle energiebesparingsacties gehad in de buurt.”

en toen kwam Corona en stopte alles?

“Net toen het voorwerk erop zat voor het te schrijven wijkplan, brak de coronapandemie uit. De derde bijeenkomst die we in de planning hadden staan om de bevindingen van de werkgroepen te presenteren, moesten we daardoor afblazen. Om onze buren toch te informeren, hebben we een brief rondgebracht met een link naar een filmpje op onze website waar ook onze presentaties te vinden zijn.”

wat staat er op de agenda voor de komende tijd?

“Samen met vier buurtgenoten vormen we inmiddels een stuurgroep. We wilden de bal rollend houden, en dat is goed gelukt. Elke week komen we bij elkaar en, als het kan vanwege corona, gaan we binnenkort een weekend in een vakantiehuisje zitten om onze visie op de verduurzaming van de buurt echt goed op papier te zetten. Ondertussen zijn we ook bezig met concrete acties. Want wij, en ook andere buren, willen aan de slag. En dat kan ook, door te kiezen voor acties die altijd goed zijn, wat de visie op onze duurzame wijk ook wordt.”

hoe ziet de eerste actie eruit?

“De eerste concrete actie die loopt, is een zonnepark voor de buurt. Veel woningen in de buurt, zeker in mijn jarendertigwijk, hebben een dak dat niet geschikt is voor zonnepanelen. Met een eigen zonnepark kunnen we toch gebruikmaken van onze eigen, lokaal opgewekte zonne-energie. We hebben een veld op het oog en de voorbereidingen zijn in gang gezet.”

je besteedt flink wat tijd aan het project. Levert het je ook wat op?

“Ondanks het feit dat we door de coronacrisis het directe contact met de buurt lastig kunnen onderhouden, blijft de betrokkenheid enorm. We houden buren op de hoogte via onze website, twee wijkbladen en via berichten op social media. Ik krijg de hele dag van alle kanten mails binnen, en de meedenkgroep barst van de vitaliteit. Er wordt echt meegedacht: hoe komen we verder met z’n allen. Daar krijg ik energie van!”

Zandweerd

Zandweerd

zandweerd

samen richting een aardgasvrije Zandweerd

 

In 2050 moet elk huishouden in Nederland van het gas af zijn. Dat klinkt ver weg, maar het gaat sneller dan je denkt. Buurtbewoners van Zandweerd onderzoeken wat er nodig is ter voorbereiding op een aardgasvrije buurt. Ze doen dat samen met Buurkracht en de gemeente Deventer, om ervoor te zorgen dat niemand voor verrassingen komt te staan.

Want hoewel er al hard wordt gewerkt aan een alternatief voor aardgas, gaat er in onze huizen de komende tijd ook het nodige gebeuren. Samen kijken we naar de technische en financiële mogelijkheden in de buurt en wat er nodig is per type woning. Zo ontstaat er een buurtplan opgesteld door bewoners voor bewoners. Daarna weten we precies wat we nu al samen aan kunnen pakken!

buurtplan is klaar!

het buurtplan over aardgasvrij wonen in Zandweerd is klaar. Je kunt het vinden op: www.zandweerdstroomt.nl

enquête: hoe hebben we het gedaan?

Het meedenkteam heeft keihard gewerkt aan het maken van een buurtplan op basis van de wensen en meningen van bewoners van Zandweerd. Hoe vind je dat dat liep? Wat vind je van het resultaat?

Laat je horen en vul de vragenlijst in.

 

wat kun je verwachten?

Elke maand komen je buurtgenoten (het meedenkteam) bij elkaar. En op de buurtbijeenkomsten geven zij een terugkoppeling aan jullie over hun bevindingen.

 

wat kun jij doen?

 • Blijf je graag op de hoogte? Check met regelmaat deze webpagina en de buurkracht-app.
 • Kom ook naar de buurtbijeenkomsten, krijg een update van het meedenkteam en stel al je vragen.
 • Geef je mening in de buurkracht-app via de link naar de bewonerspanelvraag.
Tven

Tven

’t Ven

 

samen richting een aardgasvrij ‘t Ven

In 2050 moet elk huishouden in Nederland van het gas af zijn. Dat klinkt ver weg, maar het gaat sneller dan je denkt. Buurtbewoners van ’t Ven beschreven vorig jaar in het buurtplan wat er nodig is voor een aardgasvrije buurt. Zodat niemand voor verrassingen komt te staan.

Nu is het meedenkteam bezig met de uitvoering van de acties die in het buurtplan staan. Zo is per woningtype beschreven welke maatregelen het slimste zijn en is het meedenkteam bezig met collectieve inkoop. Samen zetten we een volgende stap!

buurtadvies

Benieuwd welke stappen je nu al kunt nemen ter voorbereiding op aardgasvrij wonen? En wat dat betekent voor jouw koopwoning?

Door het Regionaal Energieloket zijn enkele typerende woningen in de buurt onderzocht en zijn per type woning adviezen geschreven met de slimste stappen om energie te besparen. De adviezen zijn bruikbaar voor alle mensen met hetzelfde woningtype uit dezelfde bouwperiode. Interesse in het advies dat past bij jouw woning? Ga dan naar www.regionaalenergieloket.nl, vul je postcode in en klik op de groene knop.

collectieve inkoop

Het meedenkteam is bezig met een collectieve inkoopactie voor een energiebesparende maatregel. Voor koopwoningeigenaren in ’t Ven/de Sintenbuurt/de Generalenbuurt! Want samen inkopen is voor jou makkelijker en voor iedereen voordeliger. Deze maatregel is gebaseerd op het buurtadvies. Het zijn dus altijd-goed maatregelen waar je geen spijt van krijgt.

Meer informatie over de collectieve inkoop? Ga dan naar www.regionaalenergieloket.nl, vul je postcode in en klik op de groene knop.

energieloket ’t Ven

Het meedenkteam ’t Ven heeft onderzocht wat de mogelijkheden zijn rond aardgasvrij wonen. Dit heeft geresulteerd in het oprichten van een Energieloket voor jullie buurt.

Het Energieloket ’t Ven organiseert voor jou activiteiten die jou helpen om je voor te bereiden op aardgasvrij wonen. Benieuwd welke activiteiten dit zijn of je aanmelden? Kijk op: wijkhetven.nl/energieloket of facebook.com/wijkhetven.

wat kun jij doen?

 • Wil je meehelpen in het meedenkteam van ’t Ven? Meld je dan aan bij roxanne@buurkracht.nl.
 • Blijf je graag op de hoogte? Check met regelmaat deze webpagina en de buurkracht-app.
 • Kom ook naar de buurtbijeenkomsten, krijg een update van het meedenkteam en stel al je vragen.
 • Wil je af en toe je mening geven? Meld je aan in de buurkracht-app en ontvang met regelmaat een vraag.

bijeenkomsten en meedenksessies

is meedoen aan het aardgasvrij-voorbereid traject verplicht?

Nee, deelname is op vrijwillige basis. Woningeigenaren maken zelf de keuze of zij meedoen aan de initiatieven in hun buurt. Dit traject wordt aan woningeigenaren aangeboden zodat zij zich goed kúnnen voorbereiden op aardgasvrij en inzicht kunnen krijgen in welke maatregelen zij nu al kunnen nemen zonder dat zij daar later spijt van krijgen. Voor de huurwoningen geldt dat de verhuurder hiervoor in eerste instantie aan zet is. Voor meer informatie vanuit de gemeente kun je kijken op www.eindhovenaardgasvrij.nl.

wat betekent aardgasvrij-voorbereid?

Aardgasvrij-voorbereid houdt in dat je met de kennis van vandaag je woning zo goed mogelijk voorbereidt op aardgasvrij wonen en leven. Met maatregelen waar je geen spijt van krijgt.

wat zijn de financiële mogelijkheden en waar kan ik die vinden?

Het Rijk heeft een Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor eigenaar én bewoner. Daarnaast is er ook een landelijke energiebespaarlening beschikbaar: https://www.energiebespaarlening.nl.
Regionaal is ook een energiebesparingsregeling beschikbaar die je kunt vinden op de website van gemeente Eindhoven: https://www.eindhoven.nl/bouwen/subsidies-en-leningen/energiebesparingsleningen.
Verder komt er vanuit het Rijk een warmtefonds waaruit ook huishoudens die nu geen financieringsmogelijkheden hebben, voor bijvoorbeeld een warmtepomp, een lening kunnen krijgen met een lage rente en lange looptijd. Deze kan, desgewenst, worden meeverkocht bij verkoop van het huis.

is aardgasvrij worden haalbaar?

Met de huidige technieken is het haalbaar om bestaande woningen aardgasvrij te maken. Echter dat is op dit moment nog niet betaalbaar. De gemeente Eindhoven vindt het belangrijk dat het aardgasvrij worden voor haar inwoners haalbaar én betaalbaar is.
Een warmtenet als alternatieve warmtevoorziening in de buurt kan een betaalbare oplossing zijn, maar dat moet per situatie doorgerekend worden (zoals dat nu voor ’t Ven gebeurt). In de Generalenbuurt is geen collectieve warmtebron voorhanden om een warmtenet aan te leggen. Daarom wordt nu verder onderzocht hoe de Generalenbuurt zich tot 2030 kan vóórbereiden op aardgasvrij. De stap van aardgasvrij-voorbereid naar volledig aardgasvrij wordt dan in de periode 2030-2050 gezet, wanneer de technieken weer verder ontwikkeld zijn en wellicht ook goedkopere alternatieven voorhanden zijn om de laatste stap van aardgasvrij-voorbereid naar aardgasvrij te zetten.

wat is concreet het einddoel van dit traject, waar staan we begin 2020?

Het concrete doel voor begin 2020 is het samenstellen van een buurtplan met een stappenplan richting aardgasvrij voorbereid. In de tijd erna hopen we dat er concrete energiemaatregelen kunnen worden genomen.

Sintenbuurt

Sintenbuurt

sintenbuurt

 

samen richting een aardgasvrije Sintenbuurt

In 2050 moet elk huishouden in Nederland van het gas af zijn. Dat klinkt ver weg, maar het gaat sneller dan je denkt. Buurtbewoners van de Sintenbuurt beschreven vorig jaar in het buurtplan wat er nodig is voor een aardgasvrije buurt. Zodat niemand voor verrassingen komt te staan.

Nu is het meedenkteam bezig met de uitvoering van de acties die in het buurtplan staan. Zo is per woningtype beschreven welke maatregelen het slimste zijn en is het meedenkteam bezig met collectieve inkoop. Samen zetten we een volgende stap!

buurtadvies

Benieuwd welke stappen je nu al kunt nemen ter voorbereiding op aardgasvrij wonen? En wat dat betekent voor jouw koopwoning? Door het Regionaal Energieloket zijn enkele typerende woningen in de buurt onderzocht en zijn per type woning adviezen geschreven met de slimste stappen om energie te besparen. De adviezen zijn bruikbaar voor alle mensen met hetzelfde woningtype uit dezelfde bouwperiode. Interesse in het advies dat past bij jouw woning? Ga dan naar www.regionaalenergieloket.nl, vul je postcode in en klik op de groene knop.

collectieve inkoop

Het meedenkteam is bezig met een collectieve inkoopactie voor een energiebesparende maatregel. Voor koopwoningeigenaren de Sintenbuurt! Want samen inkopen is voor jou makkelijker en voor iedereen voordeliger. Deze maatregel is gebaseerd op het buurtadvies. Het zijn dus altijd-goed maatregelen waar je geen spijt van krijgt. Meer informatie over de collectieve inkoop? Ga dan naar www.regionaalenergieloket.nl, vul je postcode in en klik op de groene knop.

ervaringen Sintenbuurtbewoners met nemen van maatregelen

Verschillende buurtbewoners namen al maatregelen in hun woning. Zo gingen bij Sjaak de vaste lasten omlaag en het comfort omhoog na het isoleren van de vloer, het vervangen van de ruiten door HR++-glas en het isoleren van de gevel (sámen met de buren). Ook merkten Anthonie en Thijs meer comfort in huis na het isoleren van de spouwmuren. De kou trok minder naar binnen en de besparing was mooi meegenomen. Buurtgenoot Cis kookt inmiddels op inductie en heeft zijn vloer geïsoleerd. Lees hier hun ervaringen.

het buurtplan is er!

Heb je hem al gelezen, jullie Sintenbuurt buurtplan? Met suggesties voor maatregelen die je nu al kunt nemen om je voor te bereiden op aardgasvrij wonen, acties voor 2020 en nog veel meer.

wat kun jij doen?

 • Wil je meehelpen in het meedenkteam van de Sintenbuurt? Meld je dan aan bij roxanne@buurkracht.nl.
 • Blijf je graag op de hoogte? Check met regelmaat deze webpagina en de buurkracht-app.
 • Kom ook naar de buurtbijeenkomsten, krijg een update van het meedenkteam en stel al je vragen.
 • Wil je af en toe je mening geven? Meld je aan in de buurkracht-app en ontvang met regelmaat een vraag.

 

bijeenkomsten en meedenksessies

voor iedereen

buurtbijeenkomsten

Waar: Sint Norbertuslaan 1

Vanaf 20.00 uur

22 augustus 2018

3 april 2019

20 november 2019

5 februari 2020

resultaten tot nu toe

verslagen van activiteiten

 

heb je vragen?

We hebben de top 5 meest gestelde vragen op een rij gezet. Staat jouw vraag hier niet tussen? Kijk dan in de uitgebreide veelgestelde vragen en antwoorden lijst.

is meedoen aan het aardgasvrij-voorbereid traject verplicht?

Nee, deelname is op vrijwillige basis. Woningeigenaren maken zelf de keuze of zij meedoen aan de initiatieven in hun buurt. Dit traject wordt aan woningeigenaren aangeboden zodat zij zich goed kúnnen voorbereiden op aardgasvrij en inzicht kunnen krijgen in welke maatregelen zij nu al kunnen nemen zonder dat zij daar later spijt van krijgen. Voor de huurwoningen geldt dat de verhuurder hiervoor in eerste instantie aan zet is. Voor meer informatie vanuit de gemeente kun je kijken op www.eindhovenaardgasvrij.nl.

wat betekent aardgasvrij-voorbereid?

Aardgasvrij-voorbereid houdt in dat je met de kennis van vandaag je woning zo goed mogelijk voorbereidt op aardgasvrij wonen en leven. Met maatregelen waar je geen spijt van krijgt.

wat zijn de financiële mogelijkheden en waar kan ik die vinden?

Het Rijk heeft een Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor eigenaar én bewoner. Daarnaast is er ook een landelijke energiebespaarlening beschikbaar: https://www.energiebespaarlening.nl.
Regionaal is ook een energiebesparingsregeling beschikbaar die je kunt vinden op de website van gemeente Eindhoven: https://www.eindhoven.nl/bouwen/subsidies-en-leningen/energiebesparingsleningen.
Verder komt er vanuit het Rijk een warmtefonds waaruit ook huishoudens die nu geen financieringsmogelijkheden hebben, voor bijvoorbeeld een warmtepomp, een lening kunnen krijgen met een lage rente en lange looptijd. Deze kan, desgewenst, worden meeverkocht bij verkoop van het huis.

is aardgasvrij worden haalbaar?

Met de huidige technieken is het haalbaar om bestaande woningen aardgasvrij te maken. Echter dat is op dit moment nog niet betaalbaar. De gemeente Eindhoven vindt het belangrijk dat het aardgasvrij worden voor haar inwoners haalbaar én betaalbaar is.
Een warmtenet als alternatieve warmtevoorziening in de buurt kan een betaalbare oplossing zijn, maar dat moet per situatie doorgerekend worden (zoals dat nu voor ’t Ven gebeurt). In de Generalenbuurt is geen collectieve warmtebron voorhanden om een warmtenet aan te leggen. Daarom wordt nu verder onderzocht hoe de Generalenbuurt zich tot 2030 kan vóórbereiden op aardgasvrij. De stap van aardgasvrij-voorbereid naar volledig aardgasvrij wordt dan in de periode 2030-2050 gezet, wanneer de technieken weer verder ontwikkeld zijn en wellicht ook goedkopere alternatieven voorhanden zijn om de laatste stap van aardgasvrij-voorbereid naar aardgasvrij te zetten.

wat is concreet het einddoel van dit traject, waar staan we begin 2020?

Het concrete doel voor begin 2020 is het samenstellen van een buurtplan met een stappenplan richting aardgasvrij voorbereid. In de tijd erna hopen we dat er concrete energiemaatregelen kunnen worden genomen.

Rivierenwijk zuid

Rivierenwijk zuid

Rivierenwijk-Zuid

samen richting een aardgasvrije buurt

 

In 2050 moet elk huishouden in Nederland van het gas af zijn. Dat klinkt ver weg, maar het gaat sneller dan je denkt. Buurtbewoners van Rivierenwijk-Zuid onderzoeken, in samenwerking met Buurkracht en de gemeente Heerhugowaard, wat er nodig is ter voorbereiding op aardgasvrij. Zodat niemand voor verrassingen komt te staan.

Samen kijken we naar de technische- (onder andere het warmtenet) en financiële mogelijkheden in de buurt en wat er nodig is per type woning. Zo ontstaat er een buurtplan opgesteld door bewoners voor bewoners. Daarna weten we precies wat we nu al samen aan kunnen pakken!

 

wat kun jij doen?

 • Je kan je actief inzetten binnen een meedenkteam (MDT). Dan kom je samen met andere actieve buren uiteindelijk tot het Buurtplan. Je informeert de buurt regelmatig over de voortgang en betrekt hen bij het proces, bijvoorbeeld via panelvragen in de Buurkracht-app. Je kan te allen tijde instappen in het MDT;
 • Je doet mee in de Buurkracht-app. Je ondersteunt het MDT door hun vragen te beantwoorden en gevraagd en ongevraagd advies te geven of kennis te delen.

 

vragen of ideeën?

Ben je woningeigenaar en heb je vragen of ideeën rondom aardgasvrij, of wil je je graag inzetten binnen het Meedenkteam? Neem contact op met Remco Doorn, buurtprocesbegeleider van Buurkracht, Zijn gegevens vind je in de Buurkracht-app. Corona maakt het momenteel moeilijk om samen te komen in de modelwoning op Lauwers 54.

 

bijeenkomsten en meedenksessies

De laatste bijeenkomsten waren 27 augustus en 3 september 2020. In de Buurkracht-app zullen de laatste updates gegeven worden, zijn de verslagen terug te vinden en kan je in direct contact staan met je buurtgenoten.

de Buurkracht-app geeft meer

Weet je trouwens dat je de Buurkracht-app ook goed kan gebruiken voor andere buurtactiviteiten? Juist in deze tijd erg handig! Bied aan om boodschappen te doen voor thuiszitters, organiseer een zwaai-actie, muziek of beweging in de buurt. Hoe meer mensen zich melden voor de app, des te meer kan er georganiseerd worden. Da’s nog eens buurkracht!