Bossche buurten nemen het voortouw in verduurzaming

Bossche buurten nemen het voortouw in verduurzaming

enthousiaste buren

 

Wat is er nodig om onze buurten voor te bereiden op een aardgasvrije toekomst? In de buurten Hintham en Hinthamerpark, allebei onderdeel van Den Bosch, zijn tientallen enthousiaste buren druk bezig met deze vraag. Tjeu Cornet is een van hen. “Het barst hier van de vitaliteit.”

hoe is het allemaal begonnen?

“Gemeenten in Nederland staan voor de opgave om te zorgen dat wijk voor wijk van het aardgas afgaat. Maar dat lukt alleen als bewoners dat zelf willen en ervoor gaan. Den Bosch was op zoek naar zogenaamde proefbuurten om samen zo’n traject mee te doorlopen: welke stappen zijn nodig om straks over te stappen op een andere warmtebron dan aardgas? Hoe betrek je bewoners daarbij en wat kunnen zij zelf doen? Ik en nog iemand uit de buurt zijn hiervoor gepolst, en al snel was er een groep van zo’n 25-30 mensen om ons heen die wilden meedenken. Zo zijn we in 2019 begonnen,” aldus Tjeu Cornet.

krijten op de stoep fleurig en gezellig

zijn de buurtbewoners wel te porren voor het onderwerp aardgasvrij?

“We gingen als meedenkteam voortvarend van start, met ondersteuning van Buurkracht. Zo werden er drie werkgroepen gevormd die de mogelijkheden voor de buurt uitzochten. Ook organiseerden we bijeenkomsten om buren bij het project te betrekken en op de hoogte te houden. Daar kwamen respectievelijk 300 en 150 buren op af. Je kan dus wel zeggen dat het onderwerp hier enorm leeft in Hintham en Hinthamerpark. Dat is allang zo: in het verleden hebben we ook al een aantal heel succesvolle energiebesparingsacties gehad in de buurt.”

en toen kwam Corona en stopte alles?

“Net toen het voorwerk erop zat voor het te schrijven wijkplan, brak de coronapandemie uit. De derde bijeenkomst die we in de planning hadden staan om de bevindingen van de werkgroepen te presenteren, moesten we daardoor afblazen. Om onze buren toch te informeren, hebben we een brief rondgebracht met een link naar een filmpje op onze website waar ook onze presentaties te vinden zijn.”

wat staat er op de agenda voor de komende tijd?

“Samen met vier buurtgenoten vormen we inmiddels een stuurgroep. We wilden de bal rollend houden, en dat is goed gelukt. Elke week komen we bij elkaar en, als het kan vanwege corona, gaan we binnenkort een weekend in een vakantiehuisje zitten om onze visie op de verduurzaming van de buurt echt goed op papier te zetten. Ondertussen zijn we ook bezig met concrete acties. Want wij, en ook andere buren, willen aan de slag. En dat kan ook, door te kiezen voor acties die altijd goed zijn, wat de visie op onze duurzame wijk ook wordt.”

hoe ziet de eerste actie eruit?

“De eerste concrete actie die loopt, is een zonnepark voor de buurt. Veel woningen in de buurt, zeker in mijn jarendertigwijk, hebben een dak dat niet geschikt is voor zonnepanelen. Met een eigen zonnepark kunnen we toch gebruikmaken van onze eigen, lokaal opgewekte zonne-energie. We hebben een veld op het oog en de voorbereidingen zijn in gang gezet.”

je besteedt flink wat tijd aan het project. Levert het je ook wat op?

“Ondanks het feit dat we door de coronacrisis het directe contact met de buurt lastig kunnen onderhouden, blijft de betrokkenheid enorm. We houden buren op de hoogte via onze website, twee wijkbladen en via berichten op social media. Ik krijg de hele dag van alle kanten mails binnen, en de meedenkgroep barst van de vitaliteit. Er wordt echt meegedacht: hoe komen we verder met z’n allen. Daar krijg ik energie van!”

Zandweerd

Zandweerd

zandweerd

samen richting een aardgasvrije Zandweerd

 

In 2050 moet elk huishouden in Nederland van het gas af zijn. Dat klinkt ver weg, maar het gaat sneller dan je denkt. Buurtbewoners van Zandweerd onderzoeken wat er nodig is ter voorbereiding op een aardgasvrije buurt. Ze doen dat samen met Buurkracht en de gemeente Deventer, om ervoor te zorgen dat niemand voor verrassingen komt te staan.

Want hoewel er al hard wordt gewerkt aan een alternatief voor aardgas, gaat er in onze huizen de komende tijd ook het nodige gebeuren. Samen kijken we naar de technische en financiële mogelijkheden in de buurt en wat er nodig is per type woning. Zo ontstaat er een buurtplan opgesteld door bewoners voor bewoners. Daarna weten we precies wat we nu al samen aan kunnen pakken!

buurtplan is klaar!

het buurtplan over aardgasvrij wonen in Zandweerd is klaar. Je kunt het vinden op: www.zandweerdstroomt.nl

enquête: hoe hebben we het gedaan?

Het meedenkteam heeft keihard gewerkt aan het maken van een buurtplan op basis van de wensen en meningen van bewoners van Zandweerd. Hoe vind je dat dat liep? Wat vind je van het resultaat?

Laat je horen en vul de vragenlijst in.

 

wat kun je verwachten?

Elke maand komen je buurtgenoten (het meedenkteam) bij elkaar. En op de buurtbijeenkomsten geven zij een terugkoppeling aan jullie over hun bevindingen.

 

wat kun jij doen?

 • Blijf je graag op de hoogte? Check met regelmaat deze webpagina en de buurkracht-app.
 • Kom ook naar de buurtbijeenkomsten, krijg een update van het meedenkteam en stel al je vragen.
 • Geef je mening in de buurkracht-app via de link naar de bewonerspanelvraag.
Tven

Tven

’t Ven

 

samen richting een aardgasvrij ‘t Ven

In 2050 moet elk huishouden in Nederland van het gas af zijn. Dat klinkt ver weg, maar het gaat sneller dan je denkt. Buurtbewoners van ’t Ven beschreven vorig jaar in het buurtplan wat er nodig is voor een aardgasvrije buurt. Zodat niemand voor verrassingen komt te staan.

Nu is het meedenkteam bezig met de uitvoering van de acties die in het buurtplan staan. Zo is per woningtype beschreven welke maatregelen het slimste zijn en is het meedenkteam bezig met collectieve inkoop. Samen zetten we een volgende stap!

buurtadvies

Benieuwd welke stappen je nu al kunt nemen ter voorbereiding op aardgasvrij wonen? En wat dat betekent voor jouw koopwoning?

Door het Regionaal Energieloket zijn enkele typerende woningen in de buurt onderzocht en zijn per type woning adviezen geschreven met de slimste stappen om energie te besparen. De adviezen zijn bruikbaar voor alle mensen met hetzelfde woningtype uit dezelfde bouwperiode. Interesse in het advies dat past bij jouw woning? Ga dan naar www.regionaalenergieloket.nl, vul je postcode in en klik op de groene knop.

collectieve inkoop

Het meedenkteam is bezig met een collectieve inkoopactie voor een energiebesparende maatregel. Voor koopwoningeigenaren in ’t Ven/de Sintenbuurt/de Generalenbuurt! Want samen inkopen is voor jou makkelijker en voor iedereen voordeliger. Deze maatregel is gebaseerd op het buurtadvies. Het zijn dus altijd-goed maatregelen waar je geen spijt van krijgt.

Meer informatie over de collectieve inkoop? Ga dan naar www.regionaalenergieloket.nl, vul je postcode in en klik op de groene knop.

energieloket ’t Ven

Het meedenkteam ’t Ven heeft onderzocht wat de mogelijkheden zijn rond aardgasvrij wonen. Dit heeft geresulteerd in het oprichten van een Energieloket voor jullie buurt.

Het Energieloket ’t Ven organiseert voor jou activiteiten die jou helpen om je voor te bereiden op aardgasvrij wonen. Benieuwd welke activiteiten dit zijn of je aanmelden? Kijk op: wijkhetven.nl/energieloket of facebook.com/wijkhetven.

wat kun jij doen?

 • Wil je meehelpen in het meedenkteam van ’t Ven? Meld je dan aan bij roxanne@buurkracht.nl.
 • Blijf je graag op de hoogte? Check met regelmaat deze webpagina en de buurkracht-app.
 • Kom ook naar de buurtbijeenkomsten, krijg een update van het meedenkteam en stel al je vragen.
 • Wil je af en toe je mening geven? Meld je aan in de buurkracht-app en ontvang met regelmaat een vraag.

bijeenkomsten en meedenksessies

is meedoen aan het aardgasvrij-voorbereid traject verplicht?

Nee, deelname is op vrijwillige basis. Woningeigenaren maken zelf de keuze of zij meedoen aan de initiatieven in hun buurt. Dit traject wordt aan woningeigenaren aangeboden zodat zij zich goed kúnnen voorbereiden op aardgasvrij en inzicht kunnen krijgen in welke maatregelen zij nu al kunnen nemen zonder dat zij daar later spijt van krijgen. Voor de huurwoningen geldt dat de verhuurder hiervoor in eerste instantie aan zet is. Voor meer informatie vanuit de gemeente kun je kijken op www.eindhovenaardgasvrij.nl.

wat betekent aardgasvrij-voorbereid?

Aardgasvrij-voorbereid houdt in dat je met de kennis van vandaag je woning zo goed mogelijk voorbereidt op aardgasvrij wonen en leven. Met maatregelen waar je geen spijt van krijgt.

wat zijn de financiële mogelijkheden en waar kan ik die vinden?

Het Rijk heeft een Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor eigenaar én bewoner. Daarnaast is er ook een landelijke energiebespaarlening beschikbaar: https://www.energiebespaarlening.nl.
Regionaal is ook een energiebesparingsregeling beschikbaar die je kunt vinden op de website van gemeente Eindhoven: https://www.eindhoven.nl/bouwen/subsidies-en-leningen/energiebesparingsleningen.
Verder komt er vanuit het Rijk een warmtefonds waaruit ook huishoudens die nu geen financieringsmogelijkheden hebben, voor bijvoorbeeld een warmtepomp, een lening kunnen krijgen met een lage rente en lange looptijd. Deze kan, desgewenst, worden meeverkocht bij verkoop van het huis.

is aardgasvrij worden haalbaar?

Met de huidige technieken is het haalbaar om bestaande woningen aardgasvrij te maken. Echter dat is op dit moment nog niet betaalbaar. De gemeente Eindhoven vindt het belangrijk dat het aardgasvrij worden voor haar inwoners haalbaar én betaalbaar is.
Een warmtenet als alternatieve warmtevoorziening in de buurt kan een betaalbare oplossing zijn, maar dat moet per situatie doorgerekend worden (zoals dat nu voor ’t Ven gebeurt). In de Generalenbuurt is geen collectieve warmtebron voorhanden om een warmtenet aan te leggen. Daarom wordt nu verder onderzocht hoe de Generalenbuurt zich tot 2030 kan vóórbereiden op aardgasvrij. De stap van aardgasvrij-voorbereid naar volledig aardgasvrij wordt dan in de periode 2030-2050 gezet, wanneer de technieken weer verder ontwikkeld zijn en wellicht ook goedkopere alternatieven voorhanden zijn om de laatste stap van aardgasvrij-voorbereid naar aardgasvrij te zetten.

wat is concreet het einddoel van dit traject, waar staan we begin 2020?

Het concrete doel voor begin 2020 is het samenstellen van een buurtplan met een stappenplan richting aardgasvrij voorbereid. In de tijd erna hopen we dat er concrete energiemaatregelen kunnen worden genomen.

Sintenbuurt

Sintenbuurt

sintenbuurt

 

samen richting een aardgasvrije Sintenbuurt

In 2050 moet elk huishouden in Nederland van het gas af zijn. Dat klinkt ver weg, maar het gaat sneller dan je denkt. Buurtbewoners van de Sintenbuurt beschreven vorig jaar in het buurtplan wat er nodig is voor een aardgasvrije buurt. Zodat niemand voor verrassingen komt te staan.

Nu is het meedenkteam bezig met de uitvoering van de acties die in het buurtplan staan. Zo is per woningtype beschreven welke maatregelen het slimste zijn en is het meedenkteam bezig met collectieve inkoop. Samen zetten we een volgende stap!

buurtadvies

Benieuwd welke stappen je nu al kunt nemen ter voorbereiding op aardgasvrij wonen? En wat dat betekent voor jouw koopwoning? Door het Regionaal Energieloket zijn enkele typerende woningen in de buurt onderzocht en zijn per type woning adviezen geschreven met de slimste stappen om energie te besparen. De adviezen zijn bruikbaar voor alle mensen met hetzelfde woningtype uit dezelfde bouwperiode. Interesse in het advies dat past bij jouw woning? Ga dan naar www.regionaalenergieloket.nl, vul je postcode in en klik op de groene knop.

collectieve inkoop

Het meedenkteam is bezig met een collectieve inkoopactie voor een energiebesparende maatregel. Voor koopwoningeigenaren de Sintenbuurt! Want samen inkopen is voor jou makkelijker en voor iedereen voordeliger. Deze maatregel is gebaseerd op het buurtadvies. Het zijn dus altijd-goed maatregelen waar je geen spijt van krijgt. Meer informatie over de collectieve inkoop? Ga dan naar www.regionaalenergieloket.nl, vul je postcode in en klik op de groene knop.

ervaringen Sintenbuurtbewoners met nemen van maatregelen

Verschillende buurtbewoners namen al maatregelen in hun woning. Zo gingen bij Sjaak de vaste lasten omlaag en het comfort omhoog na het isoleren van de vloer, het vervangen van de ruiten door HR++-glas en het isoleren van de gevel (sámen met de buren). Ook merkten Anthonie en Thijs meer comfort in huis na het isoleren van de spouwmuren. De kou trok minder naar binnen en de besparing was mooi meegenomen. Buurtgenoot Cis kookt inmiddels op inductie en heeft zijn vloer geïsoleerd. Lees hier hun ervaringen.

het buurtplan is er!

Heb je hem al gelezen, jullie Sintenbuurt buurtplan? Met suggesties voor maatregelen die je nu al kunt nemen om je voor te bereiden op aardgasvrij wonen, acties voor 2020 en nog veel meer.

wat kun jij doen?

 • Wil je meehelpen in het meedenkteam van de Sintenbuurt? Meld je dan aan bij roxanne@buurkracht.nl.
 • Blijf je graag op de hoogte? Check met regelmaat deze webpagina en de buurkracht-app.
 • Kom ook naar de buurtbijeenkomsten, krijg een update van het meedenkteam en stel al je vragen.
 • Wil je af en toe je mening geven? Meld je aan in de buurkracht-app en ontvang met regelmaat een vraag.

 

bijeenkomsten en meedenksessies

voor iedereen

buurtbijeenkomsten

Waar: Sint Norbertuslaan 1

Vanaf 20.00 uur

22 augustus 2018

3 april 2019

20 november 2019

5 februari 2020

resultaten tot nu toe

verslagen van activiteiten

 

heb je vragen?

We hebben de top 5 meest gestelde vragen op een rij gezet. Staat jouw vraag hier niet tussen? Kijk dan in de uitgebreide veelgestelde vragen en antwoorden lijst.

is meedoen aan het aardgasvrij-voorbereid traject verplicht?

Nee, deelname is op vrijwillige basis. Woningeigenaren maken zelf de keuze of zij meedoen aan de initiatieven in hun buurt. Dit traject wordt aan woningeigenaren aangeboden zodat zij zich goed kúnnen voorbereiden op aardgasvrij en inzicht kunnen krijgen in welke maatregelen zij nu al kunnen nemen zonder dat zij daar later spijt van krijgen. Voor de huurwoningen geldt dat de verhuurder hiervoor in eerste instantie aan zet is. Voor meer informatie vanuit de gemeente kun je kijken op www.eindhovenaardgasvrij.nl.

wat betekent aardgasvrij-voorbereid?

Aardgasvrij-voorbereid houdt in dat je met de kennis van vandaag je woning zo goed mogelijk voorbereidt op aardgasvrij wonen en leven. Met maatregelen waar je geen spijt van krijgt.

wat zijn de financiële mogelijkheden en waar kan ik die vinden?

Het Rijk heeft een Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor eigenaar én bewoner. Daarnaast is er ook een landelijke energiebespaarlening beschikbaar: https://www.energiebespaarlening.nl.
Regionaal is ook een energiebesparingsregeling beschikbaar die je kunt vinden op de website van gemeente Eindhoven: https://www.eindhoven.nl/bouwen/subsidies-en-leningen/energiebesparingsleningen.
Verder komt er vanuit het Rijk een warmtefonds waaruit ook huishoudens die nu geen financieringsmogelijkheden hebben, voor bijvoorbeeld een warmtepomp, een lening kunnen krijgen met een lage rente en lange looptijd. Deze kan, desgewenst, worden meeverkocht bij verkoop van het huis.

is aardgasvrij worden haalbaar?

Met de huidige technieken is het haalbaar om bestaande woningen aardgasvrij te maken. Echter dat is op dit moment nog niet betaalbaar. De gemeente Eindhoven vindt het belangrijk dat het aardgasvrij worden voor haar inwoners haalbaar én betaalbaar is.
Een warmtenet als alternatieve warmtevoorziening in de buurt kan een betaalbare oplossing zijn, maar dat moet per situatie doorgerekend worden (zoals dat nu voor ’t Ven gebeurt). In de Generalenbuurt is geen collectieve warmtebron voorhanden om een warmtenet aan te leggen. Daarom wordt nu verder onderzocht hoe de Generalenbuurt zich tot 2030 kan vóórbereiden op aardgasvrij. De stap van aardgasvrij-voorbereid naar volledig aardgasvrij wordt dan in de periode 2030-2050 gezet, wanneer de technieken weer verder ontwikkeld zijn en wellicht ook goedkopere alternatieven voorhanden zijn om de laatste stap van aardgasvrij-voorbereid naar aardgasvrij te zetten.

wat is concreet het einddoel van dit traject, waar staan we begin 2020?

Het concrete doel voor begin 2020 is het samenstellen van een buurtplan met een stappenplan richting aardgasvrij voorbereid. In de tijd erna hopen we dat er concrete energiemaatregelen kunnen worden genomen.

Rivierenwijk zuid

Rivierenwijk zuid

Rivierenwijk-Zuid

samen richting een aardgasvrije buurt

 

In 2050 moet elk huishouden in Nederland van het gas af zijn. Dat klinkt ver weg, maar het gaat sneller dan je denkt. Buurtbewoners van Rivierenwijk-Zuid onderzoeken, in samenwerking met Buurkracht en de gemeente Heerhugowaard, wat er nodig is ter voorbereiding op aardgasvrij. Zodat niemand voor verrassingen komt te staan.

Samen kijken we naar de technische- (onder andere het warmtenet) en financiële mogelijkheden in de buurt en wat er nodig is per type woning. Zo ontstaat er een buurtplan opgesteld door bewoners voor bewoners. Daarna weten we precies wat we nu al samen aan kunnen pakken!

 

wat kun jij doen?

 • Je kan je actief inzetten binnen een meedenkteam (MDT). Dan kom je samen met andere actieve buren uiteindelijk tot het Buurtplan. Je informeert de buurt regelmatig over de voortgang en betrekt hen bij het proces, bijvoorbeeld via panelvragen in de Buurkracht-app. Je kan te allen tijde instappen in het MDT;
 • Je doet mee in de Buurkracht-app. Je ondersteunt het MDT door hun vragen te beantwoorden en gevraagd en ongevraagd advies te geven of kennis te delen.

 

vragen of ideeën?

Ben je woningeigenaar en heb je vragen of ideeën rondom aardgasvrij, of wil je je graag inzetten binnen het Meedenkteam? Neem contact op met Remco Doorn, buurtprocesbegeleider van Buurkracht, Zijn gegevens vind je in de Buurkracht-app. Corona maakt het momenteel moeilijk om samen te komen in de modelwoning op Lauwers 54.

 

bijeenkomsten en meedenksessies

De laatste bijeenkomsten waren 27 augustus en 3 september 2020. In de Buurkracht-app zullen de laatste updates gegeven worden, zijn de verslagen terug te vinden en kan je in direct contact staan met je buurtgenoten.

de Buurkracht-app geeft meer

Weet je trouwens dat je de Buurkracht-app ook goed kan gebruiken voor andere buurtactiviteiten? Juist in deze tijd erg handig! Bied aan om boodschappen te doen voor thuiszitters, organiseer een zwaai-actie, muziek of beweging in de buurt. Hoe meer mensen zich melden voor de app, des te meer kan er georganiseerd worden. Da’s nog eens buurkracht!

Golfpark Lommerrijk

Golfpark Lommerrijk

Golfpark en Lommerrijk

samen richting aardgasvrij

 

Met de ondertekening van het klimaatakkoord (de Klimaatwet) moet binnen 30 jaar elk huishouden in Nederland van het aardgas af zijn. In het Golfpark en Lommerrijk houden we niet van afwachten en is een werkgroep Energietransitie alvast aan de slag gegaan met een onderzoek wat er nodig is ter voorbereiding op een aardgasvrije buurt. Ze doen dat samen met Buurkracht en de gemeente Lelystad, om ervoor te zorgen dat niemand straks voor verrassingen komt te staan.

Want hoewel er al hard wordt gewerkt aan alternatieven voor aardgas, zal de komende tijd ook in onze huizen het nodige moeten gebeuren. Samen willen we kijken naar de technische en financiële mogelijkheden in de buurt en wat er nodig is per type woning. Zo ontstaat een buurtplan opgesteld door bewoners voor bewoners. Daarmee weten we dan precies wat we nu en straks samen aan kunnen pakken!

enquête: heeft u wensen en/of vragen?

Begin december 2019 hielden wij een enquête onder de bewoners van onze buurt. Met overweldigend resultaat: bijna 70% vulde de enquête in. Waarvoor dank!

 

wat kunt u verwachten?

Regelmatig komt de werkgroep Energietransitie bij elkaar. En op de buurtbijeenkomsten die we een aantal keren zullen gaan organiseren, wordt een terugkoppeling aan u gegeven over hun bevindingen. In een procesoverzicht kunt u precies zien waar we zitten in het proces.

 

wat kunt u doen?

 • Blijft u graag op de hoogte? Check met regelmaat deze webpagina.
 • Kom ook naar de buurtbijeenkomsten, krijg een update van de werkgroep en stel al uw vragen.
 • Geef uw mening via de enquêtes.

bijeenkomsten buurt en werkgroep

voor iedereen

Golf Event Center
Parlaan 2 Lelystad

maandag 28 september 2020

maandag 9 december 2019
vragen en antwoorden bijeenkomst

 

voor bewonerspanel

Maandag 10 februari 2020

 

voor werkgroep

woensdag 8 januari 2020

dinsdag 17 december 2019

verslag woensdag 4 december 2019