Cases

Meer dan 500 buurten hebben inmiddels hun buurkracht ingezet. Hoe ze dat deden en welke resultaten dat opleverden? Lees hieronder hoe bewoners en gemeenten samenwerken en bekijk de inspiratieverhalen op onze bewonerssite buurkracht.nl

We moeten dit samen oppakken

We moeten dit samen oppakken

Bij de energietransitie op wijkniveau zijn gemeente en woningcorporaties meestal in de lead. Het tij is echter aan het keren. Ook bij bewoners ontstaat de behoefte om een actievere rol op te pakken. Hoe verhouden zij zich, waar het de energietransitie betreft, tot hun gemeente en verhuurders? Schrik niet: om de energietransitie echt te laten slagen, moeten bewoners de hoofdrol gaan spelen.

Lees meer

aanmelden Routekaart Participatie 18 aug

​   kennissessie 18 augustus van 12.00-13.30 Aanhef -- Geen -- dhr. mevr. Voornaam Achternaam E-mailadres Telefoon Organisatie Akkoord Privacy statement Inschrijven nieuwsbrief Leadrecordtype -- Geen -- Interesse in aanbod Zakelijke Leads...

Lees meer

aanmelden Routekaart Participatie 21 juli

​ kennissessie 21 juli van 12.00-13.30 Aanhef -- Geen --dhr.mevr. Voornaam Achternaam E-mailadres Telefoon Organisatie Akkoord Privacy statement Inschrijven nieuwsbrief Leadrecordtype-- Geen --Interesse in aanbodZakelijke Leads...

Lees meer

aanmelden Routekaart Participatie 28 juli

​ kennissessie 28 juli van 12.00-13.30 Aanhef -- Geen -- dhr. mevr. Voornaam Achternaam E-mailadres Telefoon Organisatie Akkoord Privacy statement Inschrijven nieuwsbrief Leadrecordtype -- Geen -- Interesse in aanbod Zakelijke Leads...

Lees meer

aanmelden Routekaart Participatie 25 aug

​ kennissessie 25 augustus van 16.00-17.30 Aanhef -- Geen --dhr.mevr. Voornaam Achternaam E-mailadres Telefoon Organisatie Akkoord Privacy statement Inschrijven nieuwsbrief Leadrecordtype-- Geen --Interesse in aanbodZakelijke Leads...

Lees meer
kom naar onze brainstormavond Kootstertille

kom naar onze brainstormavond Kootstertille

kom naar de brainstormavond in Kootstertille Begin april hebben buurtbewoners middels een enquête aangegeven waar energie voor is. Een fruitbos bleek de grote winnaar. Maar er werden ook andere mooie ideeën aangedragen. Wij, je dorpsgenoten Lys en Sake, willen de...

Lees meer
bedankt aanmelding kennissessie

bedankt aanmelding kennissessie

bedankt het is gelukt!   Je bent aangemeld voor de kennissessie. Binnenkort ontvang je per mail meer informatie en de link naar de kennissessie. Veel plezier!

Lees meer

aanmelden Routekaart Participatie

​ kennissessie 14 juni van 16.00-17.30 Aanhef -- Geen -- dhr. mevr. Voornaam Achternaam E-mailadres Telefoon Organisatie Akkoord Privacy statement Inschrijven nieuwsbrief Leadrecordtype -- Geen -- Interesse in aanbod Zakelijke Leads...

Lees meer
Vergroenen, een schot in de roos!

Vergroenen, een schot in de roos!

Tijdens de kennissessies ging Floris Baggerman, buurtbegeleider bij Buurkracht, in gesprek met verschillende gemeenten en waterschappen. Deze partijen zitten vaak vol met mooie ideeën over het verduurzamen en vergroenen van een buurt, maar hierin blijft de mate van bewonersparticipatie soms achter. Voornamelijk de sessies met het thema ‘groen’ waren een schot in de roos, omdat dit, met de aanstormende zomer, een onderwerp is dat leeft. Een kort interview met Floris schetst wat de sessies hebben opgeleverd.

Lees meer
De zoektocht naar volwaardig samenwerken in de warmtetransitie

De zoektocht naar volwaardig samenwerken in de warmtetransitie

In Nederland zijn veel bewonersinitiatieven die zich actief buigen over de vraag hoe ze hun buurt, wijk of dorp in de toekomst duurzaam kunnen verwarmen. Hun ambities lopen uiteen. Maar vroeg of laat krijgen ze allemaal met hun gemeente te maken, aangezien die volgens het Klimaatakkoord de regie over de warmtetransitie heeft. De Participatiecoalitie, waarvan Buurkracht onderdeel is, ondersteunt bewonersinitiatieven bij het samenwerken met de gemeente, en achterhaalde met een verkenning welke succesfactoren en uitdagingen ze daarbij herkennen.

Lees meer