Cases

Meer dan 500 buurten hebben inmiddels hun buurkracht ingezet. Hoe ze dat deden en welke resultaten dat opleverden? Lees hieronder hoe bewoners en gemeenten samenwerken en bekijk de inspiratieverhalen op onze bewonerssite buurkracht.nl

Samenwerking in Kootstertille bloesemt met Tille’s Fruittuin

Samenwerking in Kootstertille bloesemt met Tille’s Fruittuin

In het idyllische dorp Kootstertille, gelegen in het weidse landschap van Friesland, werd in mei met veel enthousiasme het fruitbos genaamd ‘Tille’s Fruittuin’ officieel geopend. Dit prachtige bos is het resultaat van een initiatief van betrokken buurtbewoners, die eind november vorig jaar begonnen zijn met het planten van een verscheidenheid aan peren- en appelbomen, aangevuld met fraaie fruitstruiken later dit voorjaar. Een van de initiatiefnemers heeft persoonlijk bijgedragen aan het bos door handgemaakte paaltjes toe te voegen met de namen van de verschillende bomen. De lokale gemeenschap kwam in grote aantallen samen om de feestelijke opening bij te wonen.

Lees meer
Workshop De snelste weg is nooit een rechte lijn

Workshop De snelste weg is nooit een rechte lijn

Het Arnhemse Spijkerkwartier is goed op weg om een circulaire, inclusieve wij(k)economie neer te zetten. Waar bewoners samen de buurt groen en schoon helpen houden, afgedankte fietsen opknappen, oesterzwammen kweken, energie besparen en meer. In de sessie ‘De snelste weg is nooit een rechte lijn’ loodsen initiatiefnemer Patrick Hoogenbosch en bestuursadviseur Roland Kluskens deelnemers langs de hobbels en valkuilen die zij op hun pad tegenkomen. En reiken ze een stappenplan aan. “Dit lukt alleen in gelijkwaardig partnerschap.”

Lees meer
Bewoners en gemeenten vinden elkaar tijdens Samen sterk met buurkracht

Bewoners en gemeenten vinden elkaar tijdens Samen sterk met buurkracht

Hoe kunnen bewoners en gemeenten succesvol samenwerken aan de energietransitie? Op 13 april ontmoetten ruim 120 ambtenaren en trekkers van bewonersinitiatieven elkaar bij het evenement ‘Samen sterk met buurkracht’ in Woerden om hierover van gedachten te wisselen. De middag ging van start met de presentatie van de nationale buurkracht monitor. Een prikkelende aftrap, want uit deze peiling rijst het beeld op dat de samenwerking op essentiële punten vaak nog rammelt. Genoeg reden om met elkaar te onderzoeken: waar loopt het spaak? En hoe kan het wel? Een impressie van een gevarieerde en inspirerende middag.

Lees meer
Workshop Een inclusieve energietransitie: betrokken en betrekken bij energiearmoede

Workshop Een inclusieve energietransitie: betrokken en betrekken bij energiearmoede

Tragisch genoeg worden mensen met een kleine beurs vaak het hardst getroffen door de energiecrisis. En juist zij blijken in de praktijk moeilijk te bereiken met initiatieven om energie te besparen of duurzaam op te wekken. Hoe kunnen actieve bewoners en gemeenten deze groep samen kansen bieden om ook mee te kunnen in de energietransitie? Deze vraag stond centraal in de workshop ‘Een inclusieve energietransitie’ tijdens het evenement ‘Samen sterk met buurkracht’.

Lees meer
Broodnodige samenwerking bewoners en gemeenten in energietransitie nog broos

Broodnodige samenwerking bewoners en gemeenten in energietransitie nog broos

Gemeenten en actieve bewoners hebben elkaar hard nodig om de energietransitie te doen slagen. Toch valt in de samenwerking nog veel te winnen, blijkt uit de nationale buurkracht monitor 2023. In deze peiling onder gemeenteambtenaren en trekkers van bewonersinitiatieven scoort de samenwerking een zuinige 6,5 – en op onderdelen zelfs een onvoldoende. Werk aan de winkel, zag ook directeur-generaal Klimaat en Energie Michel Heijdra, die de monitor op 13 april in ontvangst nam tijdens het evenement Samen sterk met buurkracht in Woerden.

Lees meer
Acties vanuit de Energiebespaarcoalitie een groot succes

Acties vanuit de Energiebespaarcoalitie een groot succes

Niet iedereen is in de gelegenheid zijn huis te verduurzamen met grote maatregelen zoals zonnepanelen of vloerisolatie, maar alle kleine beetjes helpen. Het dichten van kieren kan al een groot verschil maken in het terugdringen van tocht en kou en daarmee het energieverbruik. Buurkracht voerde vanuit de Energiebespaarcoalitie via het ministerie BZK de afgelopen maanden mooie acties uit. Groepen actieve buren in onder andere Zeist, Zwolle, Enschede en Reduzum vormden fixteams. Zij staken de handen uit de mouwen en doken de buurt in om energiebesparende materialen te bevestigen. De materialen werden gefaciliteerd door de gemeente, buurtvereniging of kerk. Ook werden er energiemarkten georganiseerd, bewustwording gecreëerd over het belang van energiebesparing en tochtstrips uitgedeeld. Lees hieronder over twee succesvol uitgevoerde acties.

Lees meer
SamenZONderAsbest informatieavond in Westerwolde

SamenZONderAsbest informatieavond in Westerwolde

SamenZONderAsbest informatieavond in Westerwolde Heeft u een groot (asbesthoudend)dak? En ziet u op tegen de kosten van het saneren? Dan is meedoen met SamenZONderAsbest mogelijk iets voor u. Door het dak, dat u zelf laat saneren, ter beschikking te stellen aan een...

Lees meer
SamenZONderAsbest informatieavond in Westerwolde

SamenZONderAsbest informatieavond in Haren

SamenZONderAsbest informatieavond in Haren Heeft u een groot (asbesthoudend)dak? En ziet u op tegen de kosten van het saneren? Dan is meedoen met SamenZONderAsbest mogelijk iets voor u. Door het dak, dat u zelf laat saneren, ter beschikking te stellen aan een lokale...

Lees meer
Durf jij als gemeente een stap opzij te doen?

Durf jij als gemeente een stap opzij te doen?

Er is een enthousiast team van bewoners dat aan de slag wil, bijvoorbeeld met groene daken, een buurtbos of een speelweide. Er ligt een doortimmerd plan en de initiatiefnemers beschikken over hulpmiddelen om vooruit te komen. Ze hebben zelfs al een flink deel van de buurt warm gekregen voor hun ideeën. Dan komt het erop aan: durf jij als gemeente een stap opzij te doen?

Lees meer
Participatie: maak het simpel met goede tooling

Participatie: maak het simpel met goede tooling

Om gemeentedoelen te halen, is vaak actieve deelname nodig van bewoners. Hoe krijg je hen in beweging om hun buurt groener te maken, hun huizen energiezuiniger, hun wijk leefbaarder? “”, zegt Roel Woudstra, directeur van Buurkracht. “Online en offline hulpmiddelen spelen daarin een sleutelrol.”

Lees meer