Bewoners maken de maatschappij. Betrokken bewoners zorgen voor draagkracht en leveren waardevolle input. Ze kunnen voor een versnelling zorgen bij de aanpak van maatschappelijke issues zoals klimaatadaptatie en de energietransitie. Oftewel, bewoners zijn onmisbaar. Maar dan moet je ze wel weten te vinden. En te verbinden en activeren. Om vervolgens samen en langdurig op te trekken.

van plan naar uitvoering
Bij veel van de maatschappelijk vraagstukken waar we mee te maken hebben, gaat het om een (inter)nationale uitdaging met een lokale uitwerking. Iets waar de gemeenteraadsverkiezingen mooi op inspeelden en die gemeenten nu in de praktijk mogen brengen. Idealiter in een beleid waar bewonersparticipatie nauw verweven is en bewoners niet langer het sluitstuk vormen. Maar hoe zorg je er als gemeente voor dat bewoners een grotere rol spelen in de besluitvorming en een structurele plaats aan tafel krijgen?

bewonersparticipatie
Door een stap opzij te doen! Door als gemeente niet langer de hoofdrol te (willen) spelen, maar door bewoners in de schijnwerpers te zetten. ”Al jaren zien wij dat daar waar bewoners zelf aan de slag gaan en eigenaarschap voelen, het resultaat vele malen groter en structureler is. Wat overigens niet betekent dat je ze helemaal moet laten freewheelen. Om bewoners gemotiveerd te maken en te houden, stel je je als gemeente op als stille kracht op de achtergrond, als facilitator en degene die de kaders stelt. Aanvullend ondersteunen wij vanuit stichting Buurkracht bewoners met tools en begeleiding,’’ aldus Roel Woudstra, directeur van stichting Buurkracht.

samenbrengen bewoners en gemeenten
Op weg naar een gezamenlijke eindpunt, een groenere omgeving of duurzamere woningen bijvoorbeeld, staan bewoners en gemeenten voor verschillende uitdagingen. Waardoor het líjkt alsof ze tegenover elkaar staan. Roel Woudstra: “Vaak weten bewoners niet waar ze moeten beginnen als ze een verduurzamende maatregel willen treffen. Ook weten ze niet waar ze op moeten letten of welke informatie ze kunnen vertrouwen. Gemeenten daartegenover zitten met de handen in het haar hoe en welke bewoners te betrekken bij nieuwe plannen over een buurt. Bewoners maatregelen opleggen, is niet meer van deze tijd. Sterker nog, gemeenten organiseren hiermee hun eigen weerstand. Maar wat werkt dan wel?”

hoe activeer je de middengroep?
“Buurkracht is een verbindende schakel tussen beide partijen. We laten gemeenten en bewoners inzien dat ze in dezelfde wedstrijd zitten. En dat door krachten te bundelen snellere stappen gezet worden. Met onze aanpak ontzorgen we gemeenten en ondersteunen we initiatiefnemers bij het organiseren van buurtacties en het mobiliseren van medebewoners. Alleen met de juiste ingrediënten bereik je een resultaat dat door een groot deel van de buurt wordt gedragen. Volgens ons bestaat het recept uit: het juiste team, een duidelijk stappenplan en een goed communicatiepakket.”

Dit artikel is in april in VNG Magazine verschenen

Delen: