Op de hoogte blijven van de acties van jouw buurtgenoten? Meld je aan. Het is simpel, gratis en vrijblijvend.

27 buren

doen mee!

27 buren

doen mee!

Welkom op de buurtpagina van Binnenwest!

Binnen-West bestaat uit tien straten ten westen van het centrum van Buitenpost. Een buurt waar bijna alle huizen tussen de 30 en 45 jaar oud zijn en waar nog veel energiewinst te halen valt. Veel bewoners zijn daar ook al mee bezig. Waarom zouden we dan niet onze krachten bundelen en samen aan de slag gaan? Wij, Auke Attema, Meine Zandbergen, Harry Tees, Emmy Dantuma, Harrie Luiken, Jan Klaas Gatsonides, Meine Veenstra, Jan de Vries en Marianne Looijen, nemen het voortouw. Doe mee!

Berichten uit de buurt

Bekijk alle berichten

Jan Klaas Gatsonides

Buurtbijeenkomst Binnenwest
Op donderdag 24 mei werd door het buurtteam “Binnenwest” een buurtbijeenkomst gehouden. Dat het onderwerp leeft bleek uit de hoge opkomst. Er waren zo’n 85 personen aanwezig. Het deel van Buitenpost dat de werktitel Binnenwest kreeg omvat ongeveer 250 woningen, die merendeels zijn gebouwd tussen begin jaren 70 en eind jaren 80. Over het algemeen kan men stellen dat vanaf ongeveer 1975 in beperkte mate isolatie werd toegepast in de bouw.
Energiecoöperatie Buitenpost
De voorzitter van de Energiecoöperatie Buitenpost (ECB), Andre van der Laaken, gaf aan dat deze coöperatie voortvarend van start is gegaan. Tot deze avond telt men al 70 leden, die voor dit lidmaatschap eenmalig 10 euro hebben betaald. De ECB wordt overkoepeld door Energie Van Ons (tot 20 april Us Koöperaasje) en onderhoud diverse contacten met organisaties die zich bezig houden met energievoorziening en –besparing.
De ECB beschikt over een warmtebeeldcamera, waarmee warmte/koudelekken kunnen worden opgespoord. Voor leden is het mogelijk gratis een scan te laten maken. Voor wie geen mogelijkheid ziet om zelf zonnepanelen te plaatsen bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan een postcoderoos, waarmee men toch lokaal groene stroom kan afnemen. Voor gebruikers bestaat een fiscaal voordeel.
Als men overstapt naar Energie Van Ons voor de energielevering dan ontvangt de ECB een wederverkopersvoordeel van 75 euro per jaar.
Andre benadrukte nogmaals dat de eerste stap in het proces altijd isolatie zou moeten zijn aangezien dit vooral een besparing is en de beste besparing is de energie die je niet gebruikt.
Buurkracht
Marjan Faber gaf uitleg over de ondersteuning door Buurkracht, die zich vooral op besparing richt. Buurkracht is een onderdeel van de Enexisgroep. Provincie Fryslân ondersteunt dit en Buurkracht wordt aangestuurd door de Energiewerkplaats. De Energiewerkplaats zet zich in voor vrijwilligers die in dienst van het algemeen belang, in hun eigen directe leefomgeving, de energietransitie willen vormgeven.
Buurkracht begeleidt buurtteams, waar Binnenwest een voorbeeld van is. Inmiddels is een tweede team in Buitenpost aan het opstarten.
Een korte quiz gaf inzicht in de kennis van energie en energiebesparende maatregelen en leverde de winnaar een ledlamp als prijs op.
Door 44 personen was de online vragenlijst op de site van Buurkracht ingevuld. Dit leverde inzicht op in de interesse in diverse besparingsmogelijkheden. Helaas had n iet iedereen zijn naam ingevuld, zodat het lastig is voor het team om met deze mensen contact op te nemen.
BEVO isolaties en duurzaamheid
Het team had het bedrijf BEVO uitgenodigd zich deze te presenteren, waarbij vooral de vraag: Hoe bereiden we ons voor op het gasloze tijdperk, centraal stond. Geir Lutjes van BEVO legde uit dat hij een gecertificeerd bedrijf vertegenwoordigd, dat zich heeft gespecialiseerd in isolatie. Hierbij kan gedacht worden bodem- , dak- en spouwmuurisolatie. Onder andere door spouwmuurisolatie toe te passen kan een spouwmuur meer warmte vast houden, waardoor uiteraard minder energie nodig is om de kamer te verwarmen.
Wel is het belangrijk dat er altijd door deskundigen wordt geadviseerd, aangezien een verkeerde isolatie gemakkelijk kan leiden tot ventilatie- en vochtproblemen.
Tot voor kort waren er subsidieregelingen, maar dat potje is inmiddels leeg. Wel bestaat er nog de mogelijkheid om via een energiebespaarlening goedkoop geld te lenen voor dat doel. Indien men interesse heeft in een vorm van isolatie is het mogelijk contact op te nemen met dit bedrijf en te vragen vrijblijvend langs te komen voor een advies op maat.
AWIZON
Het bedrijf AWIZON is gespecialiseerd in zonnepanelen en werd op deze avond vertegenwoordigd door Jan van Bruggen. Deze vertelde hoe de ontwikkeling van zonnepanelen is geweest en welke typen op dit moment gangbaar zijn. Daarnaast gaf hij aan dat zonne-energie vele malen meer beschikbaar is dan de nu gebruikte fossielen brandstoffen, olie, gas, kolen en uranium. Bovendien is het een onuitputtelijke bron.
Op dit moment bestaat nog een salderingsregeling, waarbij men tegen kostprijs de energie terug kan leveren aan het energiebedrijf. Helaas is het regeringsbeleid zodanig, dat niet duidelijk is wanneer deze regeling stopt. Ondanks het beëindigen van die regeling zal het toch rendabel blijven om zonnepanelen te gebruiken. Waarschijnlijk zal de terugverdienperiode iets worden verlengd. De BTW op de panelen kan worden teruggevraagd, waarbij de leverancier kan assisteren en ontzorgen.
Gemiddeld wordt per huishouden ongeveer 3500 kw/u verbruikt. De nieuwste panelen hebben een opbrengst van ca 320 kw/u. 14 tot 15 panelen zijn in dat geval voldoende. Een zonnepaneel weegt ongeveer 15kg/m2. Als men de panelen op een plat dak wil plaatsen moet men rekening houden met extra ballast, om te voorkomen dat de wind vat krijgt op de panelen.
Gluren bij de buren
Om zicht te krijgen op de mogelijkheden van besparen zou het goed zijn om te kijken bij anderen, die al het een en ander aan maatregelen hebben getroffen. Teamvoorzitter Auke Attema vroeg daarom of er in de zaal mensen zijn die hun woning daarvoor open willen stellen.
Aan het eind van de bijeenkomst werden geanimeerde gesprekken gevoerd met de sprekers van de avond. Teamlid Rinse Jansma kon vanuit zijn deskundigheid vragen beantwoorden over de aanschaf van warmtepompen.
Communicatie
Het team wil graag een ieder zo optimaal mogelijk informeren. Via de contactpersonen uit uw eigen buurt is persoon lijk contact altijd mogelijk. Om goed op de hoogte te blijven roept het team een ieder op om een account aan te maken op www.buurkracht.nl. Op deze site zijn berichten en actualiteiten te vinden.

Buurkracht naamloos
Twee derde op ons gasverbruik besparen en de rest zelf opwekken: het kan!
Jullie buurtteamLees meer over onsMail het buurtteam