buurtaanpak Energie

samen met buurtbewoners overgaan tot energiebesparing

 

De CO2-uitstoot terugdringen in een gemeente, lukt pas écht als ook burgers in beweging komen en hun eigen woning aanpakken. De Buurtaanpak Energie richt zich op het vinden van buurtbewoners en aanzetten gezamenlijk tot actie over te gaan.

 

Beproefde aanpak: de buurman als ambassadeur

In elke buurt zijn er gangmakers, mensen die graag het voortouw nemen en het in zich hebben de rest van de buurt aan zich te verbinden. Deze mensen vormen het buurtteam en zijn het betrouwbare gezicht naar de rest van de buurt. Nadat er een buurtteam is geworven en er vanuit de gemeente een buurtbudget is toegekend, werkt het buurtteam onder begeleiding van Buurkracht binnen zo’n 10 weken naar een energieaanbod voor de hele buurt. Voor bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen of het isoleren van woningen, net waaraan behoefte is. Na het voorbereidende werk van het buurtteam, zoals het aanvragen en beoordelen van offertes van leveranciers, volgt een buurtbijeenkomst waarop het aanbod wordt toegelicht. Al het benodigde voorwerk is gedaan, geïnteresseerde buurtbewoners kunnen zich simpelweg aansluiten.

 

Wat de Buurtaanpak Energie oplevert voor de gemeente

  • uitgevoerde buurtaanpak per buurt van gemiddeld 450 huishoudens in 10 a 12 weken.
  • rond 40-150 bezoekers op de buurtbijeenkomsten
  • grotere sociale cohesie, verhoogd bewustzijn en een positievere houding over de energietransitie en extra bekendheid in de buurten waar de buurteams actief zijn of waren.