(persbericht)

’s-Hertogenbosch,10 oktober 2019 – Van de bijna 400 Buurkrachtbuurten die Nederland rijk is, besparen de buurtbewoners die samen energiebesparende maatregelen hebben genomen jaarlijks inmiddels 10 miljoen kg CO2. Zij hebben samen bijvoorbeeld zonnepanelen geplaatst of hun woningen geïsoleerd. In Buurkrachtbuurten zetten buurtbewoners zich met elkaar in om de buurt mooier, beter, groener, veiliger of gezelliger maken. Buurkracht ondersteunt deze buurten door bewoners met elkaar te verbinden en te ondersteunen bij het realiseren van ideeën uit de buurt. Concrete, harde resultaten zijn altijd het uitgangspunt. Die zorgen behalve voor een gezamenlijke aanpak ook voor een hogere betrokkenheid en een grotere saamhorigheid in een buurt.

Intermediair van bewoners en lokale overheden

Steeds vaker betrekken gemeenten en overheden Buurkracht bij burgerparticipatietrajecten. Speciaal voor deze partijen heeft Buurkracht diverse programma’s ontwikkeld: Aardgasvrij, 10 weken aanpak en EnergyParty’s. Bij al deze programma’s staat het betrekken van bewoners centraal en draait het om hun inbreng en wensen rondom energiebesparing.

Delen: