In zes jaar tijd is Buurkracht uitgegroeid tot hét burgerparticipatieplatform in Nederland. Nu zetten we een nieuwe stap. Vanaf heden gaan we verder als onafhankelijke, maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk: de Stichting Buurkracht. Ons doel is om in heel het land buurkracht op te wekken en te versterken. Dit doen we in opdracht van en in nauwe samenwerking met gemeenten, provincies en andere partners.

Impact van de buurkrachtaanpak
Sinds de start in 2013 is Buurkracht sterk geworden op thema’s als de energietransitie en klimaatadaptatie. Met het mobiliseren van tienduizenden buurtbewoners in meer dan 120 gemeenten besparen burgers door onze aanpak jaarlijks al meer dan tien miljoen kg CO2. Zij investeerden hiertoe maar liefst twintig miljoen euro in het verduurzamen van hun huis. En de sociale cohesie binnen de actieve buurten nam ook toe. Al met al een mooi bewijs van de kracht die buren samen hebben.

Verbreding van de mogelijkheden
Er is steeds meer vraag naar ondersteuning door Buurkracht op andere thema’s dan energie. Als onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk kunnen we dit bieden. Zo zijn we inmiddels gestart met projecten om buurten te vergroenen.

Delen: