Buurtbewoners helpen om hun buurt een stukje mooier, beter en duurzamer te maken. Dat is wat Buurkracht doet. Manager Roel Woudstra legt graag uit hoe dat werkt. ‘Wij zijn de intermediair tussen buurtbewoners en lokale overheden.’

Voor gemeenten en provincies valt het niet mee om burgers actief te betrekken en zo echt samen aan de maatschappij te bouwen. Kwetsbare groepen in de samenleving en klagende burgers vragen veel aandacht. Terwijl juist de mensen met sterke schouders kunnen – en vaak willen – bijdragen aan projecten met maatschappelijke impact. Maar de tijd ontbreekt om hen op te zoeken, bij elkaar te brengen en samen om tafel te gaan. Daarom wil Buurkracht daar graag bij helpen. ‘Wij zijn de intermediair zijn tussen burgers en lokale overheden’, legt manager Roel Woudstra uit. ‘We ontzorgen hen door buurtteams te smeden van initiatiefnemers en buren die willen helpen. En zij gaan aan de slag met concrete thema’s en acties, waar we stappenplannen, en allerlei communicatiemiddelen voor ter beschikking hebben.’ Buurkracht helpt buurtbewoners zichzelf te organiseren en verbindt hen met de gemeente over andere overheden. Natuurlijk moet de overheid wel zelf alle belangen afwegen en beslissingen nemen.’

 

Zetje nodig

Buurkracht is ontstaan vanuit een initiatief om mensen te helpen met energiebesparing. Woudstra: ‘Dat is typisch zo’n onderwerp dat veel mensen wel belangrijk vinden, maar net niet belangrijk genoeg om zelf in actie te komen. Daar hebben ze een zetje voor nodig. Dat kan beter van je buren komen dan van een bedrijf of overheid. Die vertrouw je eerder. Daarom zochten we mensen die wel zelf al initiatief namen voor energiebesparing. Die hielpen we om een team op te bouwen met mensen uit de buurt. Dat bleek succesvol. Inmiddels lopen er al meer dan 400 projecten verspreid over het hele land. Het grappige is dat initiatiefnemers vaak ook al actief zijn op een ander vlak. Zij vroegen ons zelf om deze methode uit te breiden naar andere vraagstukken, zoals mobiliteit.’

 

Samen dingen doen

De werkwijze van Buurkracht past bij de overgang van een verzorgingsstaat naar meer voor elkaar zorgen, vindt Woudstra. ‘Jarenlange welvaart heeft gezorgd voor individualisatie, maar de behoefte om elkaar te helpen is gebleven. Daarvoor moet je mensen wel weer verbinden. Én ze samen dingen laten doen. Wat dat betreft geldt hetzelfde als bij een huwelijk. Alleen als je samen iets onderneemt, ontstaat er een duurzame relatie. Bovendien is het belangrijk om aan te sluiten bij deze tijd. Ook vrijwilligerswerk moet sneller en met meer beleving. Daar spelen we bijvoorbeeld op in met een app die helpt om activiteiten te organiseren met je buren.’

 

Project in 10 weken

Buurkracht heeft projecten op allerlei thema’s. Van duurzaamheid met aardgasvrije huizen en veiligheid met AED’s in de wijk tot mobiliteit met een buurtbus. Woudstra: ‘De ideeën komen van de burgers zelf. De uitdaging is om van de 10 tot 20 procent initiatiefnemers in de wijk te komen tot 50 procent deelname. Daarvoor heb je drie soorten mensen nodig in een team. De experts vormen de startmotor. Verbinders gaan met een duidelijke boodschap langs de deur en brengen mensen bij elkaar. En ondernemers nemen beslissingen en zorgen dat het project vaart houdt. Zo lukt het om samen binnen afzienbare tijd een project af te ronden. Dat is de kracht van de buurt.’

Advertorial Binnenlands Bestuur (juni 2019)

Delen: