De provincie Noord-Brabant streeft naar een energieneutrale samenleving in 2050. Om dat voor elkaar te krijgen zet zij fors in op het gebruik van duurzame energie, jaagt ze innovaties in de energiewereld aan en betrekt ze zo veel mogelijk Brabanders bij de energietransitie.

 

Iedereen draagt bij

In de vorm van nieuwe en vertrouwde samenwerkingen tussen mensen van overheden, kennis- en onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en Brabanders. De samenwerking met Buurkracht is hier een voorbeeld van. Want dankzij de buurkracht van Brabantse buurten is er al veel bereikt en kan er nog veel meer worden bereikt.

 

Een miljoen Brabanders betrekken

De provincie wil één miljoen inwoners van Noord-Brabant op continue basis betrekken bij de energietransitie, onder meer door middel van communicatie en campagnes. Buurkracht is aangetrokken om hierover mee te denken en een actieve rol te spelen bij het vinden en activeren van Brabanders.

 

Lokale acties, breed bereik

De eerste fase van de samenwerking hebben we met elkaar diverse activiteiten ontplooid om op grote schaal inwoners van de provincie te bereiken. Zo vonden er door heel de provincie lokale bijeenkomsten plaats om mensen te enthousiasmeren buurtteams op te zetten en zo met elkaar tot zonnepanelen over te gaan. Een breed palet aan communicatiemiddelen is ingezet om de bijeenkomsten én de resultaten achteraf onder de aandacht te brengen.

Verder was de honderdste Brabantse Buurkrachtbuurt een mooi moment om te laten zien hoeveel mensen er inmiddels al actief samen bezig zijn met het verduurzamen en veraangenamen van hun buurten. De gedeputeerde schoof aan bij een etentje met het jongste buurtteam; het filmpje dat hieruit voortkwam werd veelvuldig bekeken en gedeeld op de sociale kanalen.

 

Voortzetting van de samenwerking

De klinkende resultaten van de eerste fase waren reden om de samenwerking te verlengen. De provincie Noord-Brabant maakt zich momenteel op om door heel de provincie tientallen energyparty’s en warmtecamerawandelingen te houden. Beide activiteiten zijn bij uitstek geschikt om mensen op toegankelijke en informele wijze te informeren over passende duurzaamheidsmaatregelen.

Delen: