enthousiaste buren

 

Wat is er nodig om onze buurten voor te bereiden op een aardgasvrije toekomst? In de buurten Hintham en Hinthamerpark, allebei onderdeel van Den Bosch, zijn tientallen enthousiaste buren druk bezig met deze vraag. Tjeu Cornet is een van hen. “Het barst hier van de vitaliteit.”

hoe is het allemaal begonnen?

“Gemeenten in Nederland staan voor de opgave om te zorgen dat wijk voor wijk van het aardgas afgaat. Maar dat lukt alleen als bewoners dat zelf willen en ervoor gaan. Den Bosch was op zoek naar zogenaamde proefbuurten om samen zo’n traject mee te doorlopen: welke stappen zijn nodig om straks over te stappen op een andere warmtebron dan aardgas? Hoe betrek je bewoners daarbij en wat kunnen zij zelf doen? Ik en nog iemand uit de buurt zijn hiervoor gepolst, en al snel was er een groep van zo’n 25-30 mensen om ons heen die wilden meedenken. Zo zijn we in 2019 begonnen,” aldus Tjeu Cornet.

krijten op de stoep fleurig en gezellig

zijn de buurtbewoners wel te porren voor het onderwerp aardgasvrij?

“We gingen als meedenkteam voortvarend van start, met ondersteuning van Buurkracht. Zo werden er drie werkgroepen gevormd die de mogelijkheden voor de buurt uitzochten. Ook organiseerden we bijeenkomsten om buren bij het project te betrekken en op de hoogte te houden. Daar kwamen respectievelijk 300 en 150 buren op af. Je kan dus wel zeggen dat het onderwerp hier enorm leeft in Hintham en Hinthamerpark. Dat is allang zo: in het verleden hebben we ook al een aantal heel succesvolle energiebesparingsacties gehad in de buurt.”

en toen kwam Corona en stopte alles?

“Net toen het voorwerk erop zat voor het te schrijven wijkplan, brak de coronapandemie uit. De derde bijeenkomst die we in de planning hadden staan om de bevindingen van de werkgroepen te presenteren, moesten we daardoor afblazen. Om onze buren toch te informeren, hebben we een brief rondgebracht met een link naar een filmpje op onze website waar ook onze presentaties te vinden zijn.”

wat staat er op de agenda voor de komende tijd?

“Samen met vier buurtgenoten vormen we inmiddels een stuurgroep. We wilden de bal rollend houden, en dat is goed gelukt. Elke week komen we bij elkaar en, als het kan vanwege corona, gaan we binnenkort een weekend in een vakantiehuisje zitten om onze visie op de verduurzaming van de buurt echt goed op papier te zetten. Ondertussen zijn we ook bezig met concrete acties. Want wij, en ook andere buren, willen aan de slag. En dat kan ook, door te kiezen voor acties die altijd goed zijn, wat de visie op onze duurzame wijk ook wordt.”

hoe ziet de eerste actie eruit?

“De eerste concrete actie die loopt, is een zonnepark voor de buurt. Veel woningen in de buurt, zeker in mijn jarendertigwijk, hebben een dak dat niet geschikt is voor zonnepanelen. Met een eigen zonnepark kunnen we toch gebruikmaken van onze eigen, lokaal opgewekte zonne-energie. We hebben een veld op het oog en de voorbereidingen zijn in gang gezet.”

je besteedt flink wat tijd aan het project. Levert het je ook wat op?

“Ondanks het feit dat we door de coronacrisis het directe contact met de buurt lastig kunnen onderhouden, blijft de betrokkenheid enorm. We houden buren op de hoogte via onze website, twee wijkbladen en via berichten op social media. Ik krijg de hele dag van alle kanten mails binnen, en de meedenkgroep barst van de vitaliteit. Er wordt echt meegedacht: hoe komen we verder met z’n allen. Daar krijg ik energie van!”

Delen: